DANH SÁCH CÁN BỘ VIỆN ITIMS

NHÓM VẬT LIỆU TỪ, TỪ – ĐIỆN TỪ VÀ SIÊU DẪN

GIÁM ĐỐC VIỆN; GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIÁM ĐỐC VIỆN; GIẢNG VIÊN CAO CẤPGS. TS. Nguyễn Phúc Dương
Trưởng nhóm NC
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Đào Xuân Việt
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Khắc Mẫn
GIẢNG VIÊN CHÍNH
GIẢNG VIÊN CHÍNHTS. Trần Thị Việt Nga
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Đào Thị Thủy Nguyệt
Cán bộ PVGD
Cán bộ PVGDTS. Lương Ngọc Anh
Cán bộ KTV
Cán bộ KTVNguyễn Minh Hồng

NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VI HỆ THỐNG

GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPGS. TS. Chu Mạnh Hoàng
Trưởng nhóm NC
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPGS. TS. Vũ Ngọc Hùng
GIẢNG VIÊN CHÍNH
GIẢNG VIÊN CHÍNHTS. Vũ Thu Hiền
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Trần Trọng An

NHÓM VẬT LIỆU Y SINH

GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Phạm Hùng Vượng
Trưởng nhóm NC
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Tạ Quốc Tuấn
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Cao Xuân Thắng
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Lê Thị Tâm
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Phạm Thị Mai Phương

NHÓM QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG TỬ NANO

GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Trần Ngọc Khiêm
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Việt Hưng
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Duy Hùng
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Phạm Văn Tuấn
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Đoàn Quảng Trị

NHÓM VẬT LIỆU NĂNG LƯỢNG

GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Nguyễn Văn Quy
Trưởng nhóm NC
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Bùi Thị Hằng
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Nguyễn Duy Cường
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Dương Thanh Tùng
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Trần Văn Đáng
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Thị Lan
Cán bộ PVGD
Cán bộ PVGDKS. Hoàng Quốc Khanh

NHÓM CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH

GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Nguyễn Văn Duy
Trưởng nhóm NC
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN; GIẢNG VIÊN CAO CẤP
PHÓ GIÁM ĐỐC VIỆN; GIẢNG VIÊN CAO CẤPGS. TS. Nguyễn Đức Hòa
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Đặng Thị Thanh Lê
GIẢNG VIÊN CAO CẤP
GIẢNG VIÊN CAO CẤPPGS. TS. Chử Mạnh Hưng
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Chu Thị Xuân
Cán bộ PVGD
Cán bộ PVGDTS. Nguyễn Văn Toán

NHÓM NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC VẬT LIỆU

GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Đức Dũng
Trưởng nhóm NC
GIẢNG VIÊN CHÍNH
GIẢNG VIÊN CHÍNHTS. Tô Thanh Loan
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Thị Kim Liên
Cán bộ PVGD
Cán bộ PVGDThS. Phạm Thế Kiên

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

CHUYÊN VIÊN CHÍNH
CHUYÊN VIÊN CHÍNHCN. Nguyễn Thị Phương Loan
KẾ TOÁN TRƯỞNG, CHUYÊN VIÊN CHÍNH
KẾ TOÁN TRƯỞNG, CHUYÊN VIÊN CHÍNHThS. Nguyễn Ngọc Lan
CHUYÊN VIÊN
CHUYÊN VIÊNCN. Bùi Thị Liên Anh

CỰU CÁN BỘ

Viện trưởng Viện ITIMS
Viện trưởng Viện ITIMSGS. TSKH. Thân Đức Hiền
Nhiệm kỳ 1992-2008
Phó viện trưởng
Phó viện trưởngGS. TS. NGND. Nguyễn Đức Chiến
Nhiệm kỳ 1992-2006
Phó viện trưởng
Phó viện trưởngGS. TSKH. Nguyễn Phú Thùy
Nhiệm kỳ 1992-2008
Viện trưởng
Viện trưởngGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
Nhiệm kỳ 2015-2017
Viện trưởng viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)
Viện trưởng viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)GS. TS. Phạm Thành Huy
Nhiệm kỳ 2013-2017
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Ngô Ngọc Hà
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Vũ Văn Quang
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Phạm Đức Thành
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Lương Văn Sử
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Phạm Đức Thành
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNThS. Vũ Anh Minh
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNTS. Nguyễn Đức Minh
GIẢNG VIÊN
GIẢNG VIÊNPGS. TS. Mai anh Tuấn
Cán bộ văn phòng
Cán bộ văn phòngCN. Trần Thu Hà