PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm
PGS. TS. Trần Ngọc KhiêmGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Phó giám đốc ĐHBKHN
Email: khiem@itims.edu.vn; khiem.tranngoc@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Vật liệu quang điện tử có cấu trúc nano
  • Tính chất quang học của các vật liệu có pha tạp đất hiếm
  • Các linh kiện quang điện tử như LED, Laser, thiết bị khuếch đại và dẫn sóng

GIẢNG DẠY

  • Vật liệu và linh kiện quang điện tử
  • Công nghệ sol-gel

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm hiện là giảng viên cao cấp Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý chất rắn/ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1997, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT năm 2000. Năm 2005, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật liệu Quang điện tử, Trường Đại học Trento, Italia. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm bao gồm:  Vật liệu quang điện tử có cấu trúc nano; Tính chất quang học của các vật liệu có pha tạp đất hiếm; Các linh kiện quang điện tử như LED, Laser, thiết bị khuếch đại và dẫn sóng.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

  • Đang cập nhật…

Một số bài báo điển hình:

1. K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, C. Armellini, A. Chiasera, M. Ferrari, M. Montagna, C. G. Righini, “Effect of Yb3+ concentration on Er3+ luminescence properties of sol-gel-derived silica-alumina xerogels”, J. of Optoelectronic Materials, Vol. 2, No.5, 15 Sep 2006, 0354-0357
2. G. Speranza, M. Ferrari, A. Chiasera, L. Calliari, A.M. Baranov, K. Tran Ngoc , V.V. Sleptsov, A. A. Nefedov, A.E. Varfolomeev and S.S. Franchenko “Er3+-doped thin amorphous carbon films prepared by mixed CVD sputtering”, Applied Surface Science, Vol. 238, Iss.1-4, 2004, 117-120.
3. K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M.Ferrari, A. Chiasera, C. Armellini, Y.Jestin, M. Montagna, G.C. Righini “Sol-gel derived Er3+/Yb3+ co-activated silica-alumina xerogels”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, Nov. 28th -29th , 2005, p 111-120
4. K.Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M. Ferrari “Er3+/Yb3+ co-doped silica-alumina glasses: preparation and characterizations”, Proceeding of National Physics Conference VI, Hanoi, November, 2005, p 370 – 373.
5. Maurizio Ferrari, Alessandro Martucci, Luca Zampedri, Cristina Armellini, Maurizio Montagna, Khiem Tran Ngoc , et al, “Erbium-activated sol-gel- Derived silica-hafnia planar waveguides”, Proceeding of the ICG in Kyoto, P-14-043, Sep. 27th – Oct.1st (2004).
6. M. Ferrari, M. Montagna, A. Chiasera, K. Tran Ngoc, S. Pelli, G.C. Righini, et al, “Glass-based nanocomposite materials and confined structures for photonics”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, November 28th -29th , 2005, p 71-79.
7. T. T. An, P.T.Huy, K. Tran Ngoc, N.D. Chien, “Transparent conductive ZnO: Al thin films prepared by Sol-gel spin-coating”, Proceeding of the first Vietnamese-Italian International Joint Workshop Photonics and Nano Technology, Hanoi, November 28th -29th , 2005, p 101-104.
8. M. Ferari, M. Montagna, C. Armellini, A. Chiasera, S. Pelli, G. C. Righini, E.Moser, Y. Jestin, A. Chiappini, K. Tran Ngoc, et al, “Optimizing Er3+– luminescent properties in photonic glasses: sensitizers, nano and micro-structures”, Proceeding of th MIPRO, Opatija, Croatia May 22 – 25 ,(2006), p 19-24.
9. K. Tran Ngoc, P. T. Huy, N. D. Chien, M.Ferrari, G. C. Righini, et al, “Silica microspheres coated by Er3+-activated silica-hafnia sol-gel layers”, Proceeding of the International Conference Engineering Physics, October  9 -11, 2006, pp 30-34.
10. M. Ferrari, M. Montagna, A. Chiasera, C. Armellini, K. Tran Ngoc, P. T. Huy, S. Pelli, G.C. Righini, E.Moser, et al, “Er3+– activated confined structure in photonic glasses”, Proceeding of the International Conference Engineering Physics, October  9 -11, 2006, pp 12-17.
11. Tran Ngoc K., T. D. Trung, P.T. Huy, N.D. Chien, “Er3+ doped SiO2-TiO2-B2O3 planar waveguide: fabricating process and characterization”, Proceeding of the National solid state physics conference, Vung Tau, Viet Nam, 11-2007.
12. N. D. Khoang, Tran Ngoc K, P.T. Huy, T. T. An, “Studying on structural and optical properties of the silica glass films doped with Er3+, Eu3+ and Yb3+”, Proceeding of the National solid state physics conference, Vung Tau, Viet Nam, 11-2007.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Đang cập nhật…

THÔNG TIN THÊM

  • Đang cập nhật…