PGS. TS. Đào Xuân Việt
PGS. TS. Đào Xuân ViệtGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: viet.daoxuan@itims.edu.vn; viet.daoxuan@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Hiện tượng chuyển pha
 • Hiện tượng truyền nhiệt
 • Ứng dụng LED

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong hệ vật liệu từ và hệ mất trật tự bằng phương pháp mô phỏng
 • Nghiên cứu phân tích và tối ưu tản nhiệt cho đèn LED bằng phương pháp mô phỏng FEM
 • Nghiên cứu chế tạo LED HCL và LED nông nghiệp

GIẢNG DẠY

 • Phương pháp mô phỏng Monte Carlo
 • Quang điện tử
 • Technical Writing and Presentation

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Đào Xuân Việt là giảng viên cao cấp tại Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý tại Trường đại học khoa học tự nhiên, ĐHQGHN năm 2001, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý tại Trường Đại học Osaka, Nhật Bản năm 2007. Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý tại Trường Đại học Osaka, Nhật Bản năm 2010. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. TS. Đào Xuân Việt bao gồm: Nghiên cứu cơ bản hiện tượng chuyển pha; Nghiên cứu ứng dụng LED.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Đề tài Nafosted Bộ KH&CN: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong mô hình XY tổng quát.
 • Đề tài cấp Bộ GD&ĐT: Nghiên cứu mô phỏng quá trình truyền nhiệt trong tấm tản nhiệt dùng cho đèn chiếu sáng dạng bóng 5 – 12 W dùng LED và chế tạo thử nghiệm tấm tản nhiệt.
 • Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ – FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ): Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam. Dự án nhánh: Tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng qui trình sản xuất các LED bao gói đơn và LED SiP chuyên dụng theo yêu cầu các thực nghiệm sinh học.

Một số bài báo điển hình:

 1. Dao Xuan Viet and Hikaru Kawamura, Numerical evidence of spin-chirality decoupling in the three-dimensional Heisenberg spin glass model, Phys. Rev. Lett. 102, 027202 (2009)
 2. Dao Xuan Viet and Hikaru Kawamura, Monte Carlo studies of the chiral and spin orderings of the three-dimensional Heisenberg spin glass, Phys. Rev. B, 80, 064418 (2009)
 3. Dao Xuan Viet and Hikaru Kawamura, Spin-chirality decoupling in the one-dimensional Heisenberg spin glass with long-range power-law interactions, Phys. Rev. Lett. 105, 097206 (2010)
 4. Dao Xuan Viet and Hikaru Kawamura, Monte Carlo studies of the chiral and spin orderings of the one-dimensional Heisenberg spin glass with long-range power-law interactions, J. Phys. Soc. Jpn, 79, 104708 (2010)
 5. Ha Viet Anh, Dao Xuan Viet, Nguyen Duc Trung Kien and Pham Thanh Huy, Monte Carlo Study of Room-Temperature Ferromagnetism in C-Doped ZnO, IEEE transactions on magnetics, Vol. 50, no. 6, 1-4 (2014)
 6. Ha Viet Anh, Nguyen Huu Cuong, Nguyen Tu, Luong Minh Tuan, Duong Xuan Nui, Nguyen Duc Dung, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy, Dao Xuan Viet, Understanding ferromagnetism in C-doped CdS: Monte Carlo simulation, Journal of Alloys and Compounds, 695, 1624-1630 (2017)
 7. N. Tu, N.H. Dung, N.T. Lan, K.T. Nguyen, N.D. Dung, D.X. Viet, N.T. Tuan, H.V. Bui, D.V. Nam, P.T. Huy, N. Saito, Enhanced ferromagnetism in graphite-like carbon layer-coated ZnO crystals, Journal of Alloys and Compounds, 695, 233 (2017)
 8. Nam Nguyen, Van-Quyen Dinh, Tung Nguyen-Duc, Quoc-Tuan Ta, Xuan-Viet Dao, Thanh-Huy Pham, Trung-Kien Nguyen-Duc, Effect of potting materials on LED bulb’s driver temperature, Microelectronic Reliability, 86, 77 (2018)
 9. Duong Xuan Nui, Le Tuan, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy, Hung T. Dang, Dao Xuan Viet, Correlation length in a generalized two-dimensional XY model, Phys. Rev. B 98, 144421 (2018)
 10. LTT Vien, Nguyen Tu, Manh Trung Tran, Nguyen Van Du, DH Nguyen, DX Viet, NV Quang, DQ Trung, PT Huy, A new far-red emission from Zn2SnO4 powder synthesized by modified solid state reaction method, Optical Materials, 100, 109670 (2020)
 11. LTT Vien, N Tu, DX Viet, DD Anh, DH Nguyen, PT Huy, Mn2+-doped Zn2SnO4 green phosphor for WLED applications, Journal of Luminescence, 227, 117522 (2020)
 12. M.T. Tran, D.Q. Trung, Nguyen Tu, D.D. Anh, L.T.H. Thu, N.V. Du, N.V. Quang, N.T. Huyen, N.D.T. Kien, D.X. Viet, N.D. Hung, P.T. Huy, Single-phase far-red-emitting ZnAl2O4:Cr3+ phosphor for application in plant growth LEDs, Journal of Alloys and Compounds, 884, 161077 (2021)
 13. Nguyen Van Quang, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Tu, Do Quang Trung, Dao Duc Anh, Manh Trung Tran, Nguyen Duy Hung, Dao Xuan Viet, Pham Thanh Huy, A high quantum efficiency plant growth LED by using a deep-red-emitting α-Al2O3:Cr3+ phosphor, Dalton Transactions, 50, 12570(2021)
 14. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan,Nguyen Duc Trung Kien,Ta Quoc Tuan,Dao Xuan Viet,Cao Xuan Thang,Nguyen Viet Tung,Tong Thi Hao Tam,Nguyen Truong Giang, Analysis of the structure and luminescence properties of Zn2GeO4:Eu3+ according to Judd–Ofelt theory, Luminescence, 37, 1404 (2022)
 15. Giải pháp hữu ích: Kết cấu tản nhiệt cho nguồn điện của bóng đèn điôt phát quang công suất cao bằng vật liệu dẫn nhiệt, Đào Xuân Việt, Đinh Văn Quyên, Nguyễn Như Nam, Nguyễn Đức Trung Kiên, Phạm Thành Huy, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 10/5/2018, số bằng 1727 theo quyết định số 31281/QĐ-SHTT
 16. Sáng chế: LED xanh lục lam, Phạm Thành Huy, Hồ Xuân Năng, Đào Xuân Việt, Nguyễn Đức Trung Kiên, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 01/09/2021, số bằng theo quyết định số 14023w/QĐ-SHTT

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có