ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), ĐHBK Hà Nội

ITIMS

Addr: 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84.024.3869.2963 | 84.024.3868.0787

Website: http://www.itims.edu.vn

Email: itims@itims.edu.vn