Lịch sử hình thành

Viện đào tạo quốc tế về khoa học Vật liệu (ITIMS) được thành lập vào tháng 12 năm 1992 bởi Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam (MOET).  ITIMS khởi đầu với sự hợp tác từ năm 1975 giữa Đại học tổng hợp Amsterdam và đại học Twente phía Hà lan và Đại học Tổng hợp Hà nội và Đại học Bách khoa Hà nội về phía Việt nam.

Trong Hội thảo quốc tế đầu tiên về Khoa học Vật liệu tổ chức tại Hà nội vào năm 1990 và được tổ chức bởi Viện Vật lý và bốn trường Đại học Việt nam và Hà lan kể trên, các nhà khoa học từ nhiều nước đã đề xuất và ủng hộ ý tưởng về việc thiết lập một viện nghiên cứu và đào tạo mới. Nhờ vốn tài trợ từ phía Hà lan, đã hình thành một dự án hợp tác giữa Việt nam và Hà lan.

ITIMS đinh hướng tập trung nghiên cứu nhằm đáp ứng những nhu cầu liên quan tức thời trong nước cũng như cung cấp một chương trình giảng dậy toàn diện. Từ đầu tiên của ITIMS mang nghĩa “Quốc tế”, điều đó chỉ ra rằng ITIMS sẽ nỗ lực để giữ cho đào tạo và nghiên cứu theo chuẩn quốc tế. Điều này cũng có nghĩa là sự liên hệ thường xuyên với cộng đồng các nhà khoa học quốc tế qua các hội thảo khoa học và các dự án nghiên cứu song phương. Các giáo sư, sinh viên quốc tế cũng được mời làm việc trong một thời gian tại ITIMS hàng năm.

ITIMS cũng có một Hội đồng Tư vấn Quốc tế (IAB) với các nhà khoa học từ 6 quốc gia: Vietnam, Hà lan, Thụy điển, Pháp, Ấn độ và Anh. IAB họp hàng năm tại Hà nội để thảo luận về hướng nghiên cứuddavaf chương trình đào tạo chính của ITIMS.

Các hoạt động giáo dục và nghiên cứu hiện tại của ITIMS dựa trên hợp tác với các nhóm nghiên cứu xuất sắc về Khoa học Vật liệu  của trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà nội và Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Nhóm nghiên cứu (gồm14 nhóm) trong mạng lưới của ITIMS. Các nhà nghiên cứu trong mạng lưới thực hiện phần lớn các chương trình đào tạo và nghiên cứu của ITIMS. Trong các năm tới, với đội ngũ cán bộ tăng lên, các cán bộ, nghiên cứu viên, giáo viên ITIMS sẽ dần đảm nhiệm những công việc này.ừ cuối năm 1997 trở đi ITIMS sẽ có địa điểm riêng của mình, với những phòng thí nghiệm hiện đại hỗ trợ hiệu quả cho nghiên cứu, đào tạo và tăng cường hợp tác với các nhóm mạng lưới và các cơ sở giáo dục quốc gia và quốc tế.

Hàng năm, ITIMS tuyển sinh cao học hai đợt theo chương trình tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx). Chương trình cao học (MSc program) kéo dài 2 năm. CHương tình cao học liên tục được điều chỉnh để đáp ứng với sự tiến bộ Khoa học Công nghệ và nhu cầu của ngành công nghiệp. Trong năm gần đây và cả những năm tới, sẽ có rất nhiều đầu tư chú ý vào các thành phần và chi tiết kỹ thuật, tính thực tiễn trong khóa học.

ITIMS

Hiện nay

ITIMS

Kể từ chương trình cao học đầu tiên tháng Chín năm 1993 đến nay, trên 300 học viên đã nhận bằng thạc sỹ. Học viên nhận bằng thạc sỹ của ITIMS thường nhận  học bổng để tiếp tục học lên bậc cao hơn, hoặc tham gia công tác tại các tổ chức nghiên cứu và giáo dục trên khắp cả nước. Đến tháng Giêng năm 1997, nhân lễ tốt nghiệp của học viên Cao học 1994, Hội Cự học viên ITIMS (IAA) lần đầu ra mắt. Đây sẽ là cầu nối giữa ITIMS và thế giới bên ngoài, khu vực công nghiệp, doanh nghiệp.

Các chương trình nghiên cứu ITIMS được thực hiện bởi các nghiên cứu sinh và cán bộ ITIMS qua các liên hệ với nghành công nghiệp và  các cơ sở nghiên cứu khác. Chương trình Tiến sỹ ITIMS được triển khai theo 2 cách:

  • Qua sự hướng dẫn của hai đồng hướng dẫn, một từ Việt Nam và một từ nước khác. Trong suốt 4 năm nghiên cứu sinh sẽ làm việc 2 năm ở nước ngoài và 2 năm ở Việt nam. Họ sẽ bảo vệ ở Việt nam hay ở nước ngoài.
  • Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Việt Nam. Nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội học tập tại một trong các nước châu Âu hay nước khác. Bảo vệ luận án ở Việt Nam.

ITIMS chi chả cho học phí và lệ phí cho cả nghiên cứu sinh và học viên cao học. Mọi phương tiện nghiên cứu như các thiết bị thí nghiệm, máy tính, thư viện, phương tiện liên lạc và hội thảo luôn sẵn có cho sinh viên.