PGS. TS. Phạm Hùng Vượng
PGS. TS. Phạm Hùng VượngGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Trưởng nhóm nghiên cứu Vật liệu y sinh
Email: vuong.phamhung@itims.edu.vn; vuong.phamhung@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu nano y sinh, đáng dấu huỳnh quang y sinh
 • Vật liệu và chi tiết y sinh dung trong cấy ghép
 • Tương thích tế bào của vật liệu
 • Vật liệu huỳnh quang
 • Xử lý bề mặt vật liệu

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Vật liệu nano y sinh, đáng dấu huỳnh quang y sinh
 • Vật liệu và chi tiết y sinh dung trong cấy ghép
 • Tương thích tế bào của vật liệu
 • Vật liệu huỳnh quang
 • Xử lý bề mặt vật liệu

GIẢNG DẠY

 • Vật liệu hướng y sinh,
 • Cảm biến y sinh,
 • Techical Writing and Presentation

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Phạm Hùng Vượng hiện là giảng viên cao cấp Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luyện Kim & Công nghệ Vật liệu, ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2001, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu, ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2005. Năm 2009, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật liệu y sinh, ĐH Ulsan, Hàn Quốc. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. TS. Phạm Hùng Vượng bao gồm: Vật liệu nano y sinh, đáng dấu huỳnh quang y sinh; Vật liệu và chi tiết y sinh dung trong cấy ghép; Tương thích tế bào của vật liệu; Vật liệu huỳnh quang; Xử lý bề mặt vật liệu

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu chế tạo màng đắp y sinh trên cơ sở vật liệu nano Ag và polyethylene glycol (PEG)
  Mã số: T2020-SAHEP-034

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ GD&ĐT:

 • Nghiên cứu chế tạo lớp màng phủ kính chống tia hồng ngoại (IR) trên cơ sở vật liệu màng vanadi ôxít (VO2). Mã số: B2017-BKA-51

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED:

 • Nghiên cứu chế tạo màng, hạt và vật liệu tổ hợp trên cơ sở nano xốp Si (nPSi*) nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử và điều trị ung thư. Mã số: 103.99-2013.05
 • Chế tạo và khảo sát tính chất quang của vật liệu có cấu trúc ống nano, rỗng và đặc trên cơ sở oxít zircon (ZrO2). Mã số: 103.03-2017.35

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. L. V. ToanN. H. ThongD. H. QuanP. V. HuanT. T. TrangV. T. P. ThuyN. T. GiangP. D. TamN. V. Hung, V.-H. Pham*, Synthesis of Polyethylene Glycol–Chitosan–Nano Ag Composites and their Antibacterial Properties, Journal of Applied Spectroscopy 89 (2022) 482–486
 2. Hoang Nhu Van, Mai Thi Yen Thanh, Vuong-Hung Pham, Pham Van Huan, Vu Thi Ngoc Minh, Pham Anh Tuan, Hien Tong Duy, Experimental and theoretical studies of red emission enhancing mechanism in Al-doped CaMoO4:Eu phosphor, Optical Materials 132v (2022) 112831
 3. Dao Vu Phuong Thao, Dang Thi Thuy Ngan, Dinh Van Tuan. Hoang Lan, Nguyen Thi Nguyet, Vu Van Thu, Vuong-Pham Hung, Phuong Dinh Tam, Facile preparation of copper nanoparticles in environmentally friendly solvent for DNA sensor application, Materials Today communication 33 (2022)104161
 4. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Pham Van Huan, Nguyen Huu Thong, Duy-Hung Nguyen, Nguyen Duc Trung Kien, Chu Manh Nhuong, Cao Xuan Thang*, Vuong-Hung Pham*, Characterization of structural and optical properties of Mn2+-doped Zn2GeO4 nanorods as an efficient green phosphor for solid-state lighting, Luminescence 37 (2022) 577-587.
 5. Xuan-Dung Mai, Van-Tuan Mai, Van-Quang Nguyen, Xuan-Bach Nguyen, Quang-Bac Hoang, Dieu-Thuy Doan, Anh-Duc Vu, Xuan-Viet Do, Hong-Quan Duong, Hung-Vuong Pham, Van-Hao Nguyen, Ngoc-Huyen Duong, Homogeneous and highly photoluminescent composites based on in-situ formed fluorophores in PVA blends, Materials Letters 319 (2022) 132269
 6. Ta Thi Nhat Anh, Vu Van Thu, Hai-Son Dang, Vuong-Hung Pham*, Phuong Dinh Tam, Cerium Oxide/Polypyrrole Nanocomposite as the Matrix for Cholesterol Biosensor, Advance in Polymer Technology, Volume 2021, Article ID 6627645
 7. Dung Do Thi Thuy, Vu Thi Ngoc Minh, Truong Nguyen Xuan, Pham Van Huan, Vuong-Pham Hung, Duy-Hung Nguyen, Bui Thi Hoan, Tu Le Manh, Hoang Nhu Van, Dual-mode green emission and temperature sensing properties of rare-earth-element-doped biphasic calcium phosphate composites Journal of Alloys and Compounds 871, 159483
 8. Hoang Nhu Van, Tu Le Manh,  Dung Do Thi Thuy,  Vuong-Hung Pham,  Duy-Hung Nguyen, Diep Pham Thi Hong, Hoang Van Hung, On enhancement and control of green emission of rare earth co-doped hydroxyapatite nanoparticles: synthesis and upconversion luminescence properties, New Journal of Chemistry, 45 (2021) 751-760.
 9. Thao Dao Vu Phuong, Luu Manh Quynh, Nguyen Ngoc Viet, Le Viet Thong, Nguyen Tang Son, Vuong-Hung Pham, Phuong DinhTam, Van Hieu Nguyen, Tu Le Manh, Effect of temperature on the mechanisms and kinetics of cobalt electronucleation and growth onto glassy carbon electrode using reline deep eutectic solvent, Journal of Electroanalytical Chemistry, 880 (2021)114823.
 10. PV Huan, ND Thong, VTP Thuy, LV Toan, NDT Kien, TQ Tuan, VH Pham, Microstructure and Red Luminescence of ZnO Nanoparticles/Nanofibers Synthesized by Electrospinning Followed by Thermal Annealing, Journal of Applied Spectroscopy 88 (4), 870-874
 11. NMC Lan, CX Thang, NDT Kien, VH Pham, TT An, NV Tung Effects of Mn Doping on the Optical Properties of Zn2GeO4 Phosphor Prepared Through Co-Precipitation Journal of Applied Spectroscopy 88 (5), 1048-1053
 12. Ta Thi Nhat Anh, Le Thi Tam, Vu Van Thu, Anh‑Tuan Le, VuongPham Hung*, · Phuong Dinh Tam, NanoRods Structured Cerium Oxide Platform for Cholesterol Biosensor Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 30 (2020) 3886–389
 13. Pham Van Huan, Bui Thi Hue, Bui Thi Hoan, Nguyen Thi Ha Hanh, Hoang Nhu Van, Cao Xuan Thang, Hoai Anh Ho, Phuong Dinh Tam, Vuong-Hung Pham*, Correlation of luminescence and Judd-Ofelt intensity parameters in red ZrO2: Eu3+, Al3+ ph osphor: The influences of Al3+ ions, Materials Science and Engineering: B, Volume 262, December 2020, 114794
 14. Dinh Van Tuan, Dang Thi Thuy Ngan, Nguyen Thi Thuy, Hoang Lan, Nguyen Thi Nguyet, Vu Van Thu, Vuong-Pham Hung*, Phuong DinhTam, Effect of nanostructured MoS2 morphology on the glucose sensing of electrochemical biosensors, Current Applied Physics, 20 (2020) 1090-1096
 15. Hoang Nhu Van, Ngoc Hung Vu, Vuong-Hung Pham, Pham Van Huan, Bui Thi Hoan, Duy-Hung Nguyen, Tu Le Manh, A novel upconversion emission material based on Er3+ – Yb3+ – Mo6+ tridoped Hydroxyapatite/Tricalcium phosphate (HA/b-TCP) Journal of Alloys and Compounds 827 (2020) 154288
 16. Dinh Van Tuan, Dang Thi Thuy Ngan, Nguyen Thi Thuy, Hoang Lan, Nguyen Thi Nguyet, Vu Van Thu, Vuong-Pham Hung*, Phuong DinhTam, Effect of nanostructured MoS2morphology on the glucose sensing of electrochemical biosensors, Current Applied Physics 20 (2020)1090-1096
 17. Bui Thi Hoan, Tran Thi Thanh, Phuong Dinh Tam, Nguyen Ngoc Trung, Sunglae Cho, Vuong-Hung Pham*, A green luminescence of lemon derived carbon quantum dots and their applications for sensing of V5+ ions Materials Science and Engineering: B 251 (2019)  114455
 18. Nguyen Thi Nguyet, Vu Van Thu, Hoang Lan, Tran Trung, Anh-Tuan Le, Vuong-Hung Pham, Phuong Dinh Tam, Simple Label-Free DNA Sensor Based on CeO2 Nanorod Decorated with Ppy Nanoparticles Journal of Electronic Materials 48 (2019) 6231–6239
 19. H. N. Van, C. X. Thang, T. T. H. Tam,V. T. N. Minh, V.-H. Pham*, Near-Band-Edge emission of mechanically milled and thermally annealed ZnO:Ge particles Journal of Applied Spectroscopy 86 (2019) 726-730
 20. Nguyen Mai Cao Hoang Phuong Lan, Cao Xuan Thang, Vuong-Hung Pham, Pham The Kien, Vu Thi Ngoc Minh, Tong Thi Hao Tam, Effects of Cr-doping on the morphology and optical properties in Zn2GeO4 (ZGO) nanorods prepared by hydrothermal method, Optik 199 (2019) 163310.
 21. Hoang Nhu Van, Pham Van Huan, Duy-Hung Nguyen, Ngoc Hung Vu, Vuong-Hung Pham*, Up/Down-Conversion Luminescence of Er3+Doped ZrO2·Al2O3Powder, Journal of Electronic Materials 48 (2019) 8054–8060
 22. Nguyen Thi Nguyet, Le Thi Hai Yen, Vu Y. Doan, Nguyen Luong Hoang, Vu Van Thuc , Hoang lan, Tran Trung, Vuong-Hung Pham*, Phuong Dinh Tam, A label-free and highly sensitive DNA biosensor based on the core-shell structured CeO2-NR@Ppy nanocomposite for Salmonella detection, Journal of Materials Science and Engineering C 96 (2019) 790- 797.
 23. Ta Thi Nhat Anh, Hoang Lan, Le Thi Tam, Vuong-Hung Pham*, Phuong Dinh Tam, Highly Sensitive Nonenzymatic Cholesterol Sensor Based on Zinc Oxide Nanorods, Journal of Electronic Materials 47 (2018) 6701- 6708.
 24. Hoang Nhu Van, Phuong Dinh Tam, Vuong-Hung Pham *, Red and yellow luminescence property of Eu 3+/Dy 3+ co-doped hydroxyapatite/β-tricalcium phosphate single phosphors synthesized using co-precipitation method, Journal of Applied Spectroscopy 85 ( 2018) 738-742.
 25.  L T Ha, N Tu, N V Quang, C X Thang, P H Vuong, D X Viet, N D Hung, N D T Kien, Thanh-Tung Duong, N T K Lien, Effect of doping concentration and sintering temperature on structure and photoluminescence properties of blue/red emitting bi-phase Eu3+/Eu2+-doped Sr5(PO4)3Cl/Sr3(PO4)2phosphors, Materials Research Express 5 (2018) 7.
 26. Minh Dat Nguyen,Jung Won Bang ,Young Hee Kim ,An Su Bin ,Kyu Hong Hwang ,Vuong-Hung Pham, Woo-Teck Kwon , Anti-Fouling Ceramic Coating for Improving the Energy Efficiency of Steel Boiler Systems, Coating 8 (2018) 353.
 27. Bui Thi Hoan, Pham Van Huan, Hoang Nhu Van,  Duy Hung Nguyen, Phuong Dinh Tam, Khoi Thi Nguyen, Vuong-Hung Pham*, Luminescence of lemon derived carbon quantum dot and its potential application in luminescent probe for detection of Mo6+ ions, Luminescence 33 (2018) 545-551.
 28. Minh Dat Nguyen, Jung Won Bang, Young Hee Kim, An Su Bin, Kyu Hong Hwang, Vuong-Hung Pham, Woo-Teck Kwon, Slurry spray coating of carbon steel for use in oxidizing and humid environments, Ceramics International 44 (2018) 8306–8313.
 29. Hoang Nhu Van, Bui Thi Hoan, Khoi Thi Nguyen, Phuong Dinh Tam, Vuong-Hung Pham*, Controlling blue and red light emissions in europium (Eu2+) and manganese (Mn2+) co-doped beta-tricalcium phosphate (b−Ca3(PO4)2, (TCP) phosphors, Journal of Electronic Materials, 47 (2018) 2964–2969.
 30. Nguyen Thi Nguyet, Le Thi Hai Yen, Vu Van Thuc, Hoang Lan, Tran Trung, Pham Hung Vuong, Phuong Dinh Tam, Highly sensitive DNA sensors based on cerium oxide nanorodsJournal of Physics and Chemistry of Solids 115(2018) 18-25.
 31. N. T. K. Lien, N. V. Thang, N. D. Hung, N. D. Cuong, N. D. T. Kien, C. X. Thang, P. H. Vuong, D. X. Viet, N. T. Khoi, P. T. Huy, Influence of annealing temperature and Gd and Eu concentrations on structure and luminescence properties of (Y,Gd)BO 3:Eu 3+ phosphors prepared by sol-gel method, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 3427–3432.
 32. Vuong-Hung Pham*, Phuong Dinh Tam, Nguyen Huu Dung, Duy-Hung Nguyen, Pham Thanh Huy, Luminescence of nanoporous Si and ALD-deposited ZnO on nanoporous Si substrate, Journal of Electronic Materials 46 (2017) 4784–479. 
 33. Hoang Nhu Van, Phuong Dinh Tam, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy, Vuong-Hung Pham*, Enhancing the luminescence of Eu3+/Eu2+ ion doped hydroxyapatite by fluoridation and thermal annealing, Luminescence 32 ( 2017) 817–823.
 34. Minh Dat Nguyen, Jung Won Bang, An Su Bin, Soo-Ryoung Kim, Younghee Kim,Kyu Hong Hwang, Vuong-Hung Pham, Woo-Teck Kwon, Novel polymer-derived ceramic environmental barrier coating system for carbon steel in oxidizing environments, Journal of the European Ceramic Society 37 (2017) 2001–2010.
 35. Phuong Dinh Tam,Nguyen Luong Hoang, Hoang Lan, Pham Hung Vuong, Detection of Vibrio cholerae O1 by Using Cerium Oxide Nanowires -Based Immunosensor with Different Antibody Immobilization Methods, Journal of the Korean Physical Society 68 (2016)1235-1245.
 36. Vuong-Hung Pham *, Vu Trung Kien, Phuong Dinh Tam, Pham Thanh Huy, Luminescence of one dimensional ZnO, GeO2−Zn2GeO4 nanostructure through thermal evaporation of Zn and Ge powder mixtureMaterials Science and Engineering B: 209 (2016)17 doi:10.1016/j.mseb.2016.03.001
 37. Vuong-Hung Pham*, Hoang Nhu Van, Phuong Dinh Tam, Hanh Nguyen Thi Ha, A novel 1540 nm light emission from erbium doped hydroxyapatite/β-tricalcium phosphate through co-precipitation methodMaterials Letters 167 (2016) 145. doi:10.1016/j.matlet.2016.01.002
 38. Vuong-Hung  Pham*,  Nguyen  Thi  Ha  Hanh,  Phuong  Dinh  Tam, Tunable  luminescence  of  nanoporous  silicon  via  electrochemical etching  parameters. Optik 127  (2016)  3513doi:10.1016/j.ijleo.2016.01.009
 39. Thang-Cao  Xuan, Nguyen  Ngoc  Trung, Vuong-Hung  Pham*, Comparative  characterization  of  microstructure  and  luminescence of  europium  doped  hydroxyapatite  nanoparticles  via  coprecipitation and  hydrothermal  method. Optik 126  (2015)  5019. doi:10.1016/j.ijleo.2015.09.136
 40. Cao Xuan Thang, Vuong-Hung Pham*Luminescence variations in europium doped silicon-substituted hydroxyapatite nanobiophosphor  via three different methods. Materials Science and Engineering B 197 (2015) 18.  doi:10.1016/j.mseb.2015.02.014                   
 41. Vuong-Hung Pham*, Do Quang Trung, Nguyen Duc Trung Kien, Phuong Dinh Tam, Pham Thanh Huy,  Photoluminescence and cathodoluminescence characterization of Ge/GeO2 nanostructure synthesized by thermal evaporation of Ge powder, Journal of Applied Spectroscopy  83 (2016)665-668.
 42. Cao Xuan Thang, Vuong-Hung Pham*, Luminescence from micro-/nano-scale anodic aluminum oxide containing electrochemical etching derived nanoporous silicon.  Materials Letters 146 (2015) 55. doi:10.1016/j.matlet.2015.01.162
 43. Vuong-Hung Pham*,   Pham Thanh Huy, Strong luminescence from nanoporous Si with high degree of nanoporous structure by electrochemical etching of Si wafer. Materials Letters 142 (2015) 126. doi:10.1016/j.matlet.2014.11.159
 44. Vuong-Hung Pham*, Nguyen Ngoc Trung, Luminescence of Europium doped Silicon-substituted Hydroxyapatite Nanobiophosphor via Coprecipitation Method. Materials Letters  136 (2014) 359. doi:10.1016/j.matlet.2014.08.079
 45. Vuong-Hung Pham*, Improving Osseointegration of Co-Cr by Nanostructured Titanium Coatings. SpringerPlus, 3 (2014) 197. DOI: 10.1186/2193-1801-3-197
 46. Sun Kyu Kim, Vuong-Hung Pham, Osteoblast Adhesion on Cathodic Arc Plasma Deposited Nano-Multilayered TiCrAlSiN Thin Films. Korean Journal of Metal and Materials 52 (2014) 243. DOI: 10.3365/KJMM.2014.52.3.243
 47. Vuong-Hung Pham, Seung-Hee Lee, Yuanlong Li, Hyoun-Ee Kim, Kwan-Ha Shin,Young-Hag Koh, Utility of tantalum (Ta) coating to improve surface hardness and in vitro bioactivity and biocompatibility of Co-Cr. Thin Solid Films 536 (2013) 269. doi:10.1016/j.tsf.2013.03.042
 48. Sun Kyu Kim, Vuong-Hung Pham, Cell adhesion on Cathodic Arc Plasma Deposited ZrAlSiN Thin FilmsKorean Journal of Metal and Materials 51 (2013) 907. DOI: 10.3365/KJMM.2013.51.12.907
 49. Sun Kyu Kim, Vuong-Hung Pham, Fibroblasts Adhesion and Growth on Cathodic Arc Deposited TiAlSiN Thin Films. Korean Journal of Metal and Materials 51 (2013) 001. DOI: 10.3365/KJMM.2013.51.3.245
 50. Vuong-Hung Pham, Tae-Sik Jang, Hyun-Do Jung, Hyoun-Ee Kim, Young-Hag Koh, Creation of nanoporous, biocompatible Ta-incorporated Ti surface onto Ti implants by sputtering of Ta in Ar under extremely high negative substrate biases. Journal of Materials Chemistry 22 (2012): 24798.  DOI: 10.1039/C2JM35536A
 51. Sun Kyu Kim, Vuong-Hung Pham, Chong-Hyun Kim, Cell Adhesion to Cathodic Arc Plasma Deposited CrAlSiN Thin Films. Applied Surface Science 258 (2012) 7202. 2.711. doi:10.1016/j.apsusc.2012.04.036
 52. Vuong-Hung Pham, Shin Hee Jun, Hyoun Ee Kim  and Young  Hag Koh, Deposition of Titanium Nitride (TiN) on Co-Cr and Their Potential Application as Vascular Stent. Applied Surface Science  258 (2012) 2868. doi:10.1016/j.apsusc.2011.10.149
 53. Vuong-Hung Pham, Se Won Yook, Yuanlong Li, Gyuran Jeon, Jung Joong Lee, Hyoun-Ee Kim  and Young-Hag Koh, Improving Hardness and Biocompatibility of Co-Cr by TiN Coating Layer with Controlled MicrostructureJournal Materials Science: Materials in Medicine 22 (2011) 2231. DOI 10.1007/s10856-011-4410-8
 54. Vuong-Hung Pham, Se Won Yook, Yuanlong Li, Gyuran Jeon, Jung Joong Lee, Hyoun Ee Kim  and Young Hag Koh, Improving Hardness of Biomedical Co-Cr by Deposition of Dense and Uniform TiN Films Using Negative Substrate Bias During Reactive SputteringMaterials Letters 65 (2011) 1707. doi:10.1016/j.matlet.2011.03.020
 55. Sun Kyu Kim, Vuong Hung Pham, Cell Adhesion Property of Cathodic Arc Plasma Deposited CrN Thin Film, JOM 61 (2009) 59-62.

Bài báo quốc tế khác:

 1. Nguyen Hoang Viet, Pham Van Huan, Vuong-Hung Pham*, Synthesis and Luminescent Properties of Europium Doped Zirconia Nanoparticles Materials Science Forum 985 (2020) 177-184
 2. Bui Thi Hoan, Phuong Dinh Tam, Vuong-Hung Pham*, Green Synthesis of Highly Luminescent Carbon Quantum Dots from Lemon Juice, Journal of nanotechnology 2019 (2019) 2852816
 3. Vuong-Hung Pham*, Duong Hong Quan, Nguyen The Manh, Vu Thi Ngoc Minh, Cao Xuan Thang, Phuong Dinh Tam, Duong Van Thiet and Hoang Nhu Van, Microstructure and luminescence of VO2 (B) nanoparticle synthesis by hydrothermal method Green Processing and Synthesis  2019; 8: 802–807

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

1.Pham Hung Vuong*,  Nguyen Duc Trung Kien, Tran Trong An, Ta Quoc Tuan, Pham Van Huan, Nguyen Dac Thong, Vu Thi Phuong Thuy, Le Van Toan, Synthesis of ZnO Nanoparticles/Nanofibers and Their Luminescence via Electrospinning, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 37, No. 2 (2021) 8-12

2.Nguyen The Manh, Duong Hong Quan, Vu Thi Ngoc Minh,Vuong-Hung Pham*, Synthesis of Micro/nano Urchin-like VO2 Particles and Its Decolorization of Methylene Blue, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 35 (2019) 62-68

3.Nguyễn Thế Mạnh, Dương Hồng Quân, Cao Xuan Thang, Phạm Hùng Vượng*, Nghiên cứu chế tạo vật liệu VO2 cấu trúc micro/nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 137 (2019) 062-068.

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1.  Vuong-Hung Pham*, Anh-Hoai Ho, Thang-Xuan Cao, Sang-Xuan Nguyen, Thao-Phuong Nguyen Luminescence Variations in Europium Doped Silicon-substituted Hydroxyapatite Nanobiophosphor via Three Different Methods, Advanced Materials and Nanotechnology ICAMN-2014, 195-199
 2. Vuong-Hung Pham*, Phuong Dinh Tam, Pham Van Huan, Effect of electrolyte concentration, anode-cathode distance and chemical treatments on luminescence of electrochemical derived nanoporous silicon, Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX, SPMS-2015, 477-480
 3. Phạm Văn Huấn, Nguyễn Đắc Thông, Bùi Thị Huệ, Chu Mạnh Nhương, Bùi Thị Hoàn, Nguyễn Việt Tùng, Cao Xuân Thắng, Phạm Hùng Vượng*, ảnh hưởng của nồng độ Li+ , Ca2+, Al3+ đến tính chất quang của hạt nano ZrO2 , Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc – SPMS 2019, 654-658.
 4. Bui Thi Hoan, Nguyen Truong Giang, Vuong-Hung Pham*, One-step synthesis of fluorescent carbon dots from juice for absorbing methylene blue, The 14th Asian biohydrogen biorefinery and bioprocess symposium, ABBS 2019 203-206

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có