PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn
PGS. TS. Nguyễn Anh TuấnGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: tuan.nguyenanh3@hust.edu.vn; tuanna@itims.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Từ học nano & Vật liệu từ nano
 • Vật lý spin & Điện tử học nano
 • Công nghệ spintronics

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Từ học nano & Vật liệu từ nano
 • Vật lý spin & Điện tử học nano
 • Công nghệ spintronics

GIẢNG DẠY

 • Kỹ thuật tiên tiến phân tích cấu trúc trong khoa học vật liệu
 • Từ học nano & Spintronics

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn hiện là giảng viên cao cấp Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý chất rắn / Khoa Toán-Lý, trường ĐH Bách khoa HN năm 1981, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT năm 1995. Năm 2000, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn bao gồm: Từ học nano & Vật liệu từ nano, Vật lý spin & Điện tử học nano, Công nghệ spintronics.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một sốđề tài NCKH điển hình:

Chủ trì đề tài cấp trường:

 • Nghiên cứu các hiện tượng từ điện trở dương (PMR) trong một số kiểu tiếp xúc từ nano dị thể (NMHJ) khác nhau. (08/2016-12/2017; MS: T2016-PC-132)
 • Tìm hiểu một số đặc trưng điện môi từ tính kiểu Mott-Efros-Shklovskii (MES) dựa trên hệ dạng hạt từ nano FM-Al-O (FM = Co, Fe, Ni, CoFe, CoNi,…). (07/2020-06/2021; MS: T2020‐PC‐026)
 • Ứng dụng kỹ thuật bốc bay nổ (FE) trong lắng đọng các màng mỏng kim loại dạng hạt từ nano. Đề tài thuộc DA SAHEP 2021 (11/2021-11/2022; MS: T2021-SAHEP-012)

Chủ trì đề tài cấp Bộ

 • Nghiên cứu các vật liệu từ nano dạng hạt và màng mỏng. (2006-2007; MS: 4.049.06)
 • Nghiên cứu chế tạo hoàn thiện bộ chuyển đổi từ điện sử dụng cảm biến van spin. (2007-2008; MS: B2007-01-101)
 • Nghiên cứu một số khả năng ứng dụng mới của các hiện tượng từ điện trở (MR) trong đo lường và điều khiển. (2010-2011; MS: B2010-01-389)
 • Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhạy với từ trường yếu trên cơ sở cấu trúc van spin dùng trong các thiết bị phát hiện, dò tìm và định vị. (2017-2018; MS: B2017-BKA-48)

Chủ trì đề tài Quỹ NAFOSTED:

 • Nghiên cứu các hiện tượng vận chuyển và tương tác spin trong các vật liệu từ có cấu trúc nano. (2009-2012; MS: 103.02.50.09)
 • Nghiên cứu những hiện tượng vật lý spin mới trong cấu trúc từ nano dạng hạt, đa lớp, và vật liệu phân cực spin cao. (2013-2015; MS: 103.02.2012.65)
 • Nghiên cứu mở rộng một số hành vi phụ thuộc spin (SD) mới trong các cấu trúc nano từ tiếp xúc dị thể (MHJ). (2016-2018; MS: 103.02.2015.04)
 • Đặc tính dẫn điện đa phương thức ở hệ điện môi từ kiểu Mott-Efros-Shklovskii (MES). (2022-2023; MS: 103.02.2022.01)

Tham gia các đề tài các cấp khác (là thành viên nghiên cứu chủ chốt)

 • Nghiên cứu hiện tượng vận chuyển xoắn Spin trong các cấu trúc từ điện trở và khổng lồ, từ điện trở xuyên hầm kích thước nano với các vật liệu từ có tính dị hướng từ vuông góc và nghiêng góc. (Đ/t Quỹ Nafosted 2011-2012; MS: 103.02.2010.27)
 • Xây dựng hệ đo và nghiên cứu tính chất từ – quang của màng mỏng dạng hạt nano Co-Ag(Cu) và Co-Al2O3. (Đ/t cấp trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 2012)
 • Nghiên cứu về nhiễu trong loại cảm biến từ điện trở xuyên ngầm (TMR) và phương pháp giảm nhiễu bằng công nghệ phân cực xoay chiều. (Đ/t cấp trường của Trường ĐHBKHN; MS: T2017- TT-005)
 • Nghiên cứu, phát triển và chế tạo bộ cảm biến từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR). ((Đ/t Quỹ Nafosted 2017-2019; MS: 103.02.2016.03)
 • Nghiên cứu phát triển cảm biến từ dựa trên hiệu ứng gating flux/spin valve cho định hướng ứng dụng để xác định vị trí và tốc độ trong giao thông thông minh. (Đ/t cấp Bộ 2018-2020, MS: B2018-BKA-09-CtrVL)

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. H. Duc, N. A. Tuan, A. Fnidiki, C. Dorien, J. Teillet, J. Ben Youssef, H. Le Gall; “Structural, magnetic and Mössbauer studies of Fe Cu granular films”; J. Phys.: Condensed. Matter, Vol.14, No.26 (2002) pp.6657-6666.
 2. Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Phu Thuy, David Babonneau, Jacques Rabier; “Anomalous magnetization process in the exchange-biased MnPd/Co bilayers”; Physica B 327 (2003) pp. 385-388.
 3. Nguyen Anh Tuan, Nguyen Hoang Luong, Nguyen Chau, Vuong Van Hiep, Nguyen Thi Minh Ha; High coercivity and perpendicular anisotropy in granular Co-Cu films”; Physica B 327 (2003) pp. 400-403.
 4. T.Thanh, N.N. Phuoc, L. T. Hung, N. A. Tuan, N. D. Ha, C. G. Kim; “Exchange bias coupling in MnCr/Co bilayers”; phys. stat. sol. (a) (Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science) vol. 201(8) (2004) pp. 1720-1723.
 5. Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Le Thanh Hung, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Thanh Nam, “Coexistence of positive and negative exchange bias in CrMn/Co bilayers”; Magn. Magn. Mater. vol. 298 (2006) pp. 43-47.
 6. P. Thuy, N.A. Tuan, N.N. Phuoc, N.T. Nam, T.D. Hien, N.H. Hai, “The exchange bias in MnPd/Co1-xFex bilayers”; J. Magn. Magn. Mater. vol. 304 (2006) pp. 41-45.
 7. Nguyen Anh Tuan, Trieu Tien Dung, Phan Le Minh, “Electrical characteristics and Coulomb blockade in Co/Al2O3/NiFe MTJs”; Magn. Magn. Mater. Vol. 304 (2006) pp. e321- e324.
 8. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Nguyen Phuoc, Takao Suzuki, “Giant exchange bias in MnPd/Co bilayers”; Magn. Magn. Mater. Vol. 315 (2007) pp. 82-88.
 9. Nguyen Huu Dzung, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Thang Long, Nguyen Nguyen Phuoc, ‘‘Out-of-plane exchange bias and magnetic anisotropy in [MnPd/Co]10 multilayers”; Magn. Magn. Mater. Vol. 320 (2008) pp. 3334-3340.
 10. Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, “Anomalous training effect in exchange-biased MnPd/Co bilayers”; stat. sol. (a), vol. 206/1 (2009) pp.152-156.
 11. Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Phuc Duong, “Structural, magnetic, and magnetotransport properties of NiMnSb thin films deposited by flash evaporation”; Phys. Lett. Vol. 99(Iss.16) (2011) pp. 162507(3).
 12. Nguyen Tuan Anh, Nguyen Anh Tuan(*), Nguyen Tuyet Nga, Nguyen Anh Tue, Giap Van Cuong, “Effect of thermal annealing on the ac impedance of Co(75)/Al2O3(2.3)/Co(5.0)/Al2O3(2.3)/ Co(50) double-barrier MTJs”; Current Appl. Phys. 14 (2014) pp. 1389-1395.
 13. Nguyen Tuan Anh, Giap Van Cuong, Nguyen Anh Tuan*, “Diode-like behavior of I-V curves of CoFe-(Al-O)/Si(100) granular thin films”; Magn. Magn. Mater. vol. 374 (2015) pp. 463–468.
 14. Nguyen Anh Tuan(*), Nguyen Tuan Anh, Nguyen Tuyet Nga, Nguyen Anh Tue, Giap Van Cuong, “Thickness-, Composition-, and Magnetic-Field-Dependent Complex Impedance Spectroscopy of Granular-Type-Barrier Co/Co-Al2O3/Co MTJs”, Journal of Electronic Materials, vol. 45[6] (2016) pp. 3200-3207.
 15. Giap Van Cuong, Tran Trung, Nguyen Anh Tue, Nguyen Anh Tuan(*), “Cobalt content- and magnetic field-dependent transmission behaviors of red laser light for Co-Al2O3 granular thin films”, Optical Materials 69 (2017) pp. 303-311.
 16. Giap Van Cuong, Nguyen Anh Tuan*, Tran Trung, “Magnetic-Field-Dependent Transmission for Red Laser Light of Co-Al2O3 Granular Thin Films”, International Journal of Microwave and Optical Technology (IJMOT), vol. 12(2) (2017) pp. 134-140.
 17. Giap Van Cuong, Luong Van Su, Nguyen Anh Tue, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tuan*, “The use of magnetic orientation as a pinning modality for investigation of photon-magnon interactions in magnetic nanoparticle systems”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (JNN), vol 18, No. 6 (2018) pp. 4276–4281.
 18. Van Su Luong*, Anh Tuan Nguyen*, Anh Tue Nguyen, “Exchange biased spin valve-based gating flux sensor”, Measurement, 115 (2018) pp.173–177.
 19. Nguyen Anh Tuan(*), Luong Van Su, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tue, Nguyen Thi Luyen, “Inverse MR and dual-AMR phenomena in Co/CoO/Ag/Co sandwiches”, Journal of the Korean Physical Society (JKPS), vol. 72 (7) (April 2018) pp. 786-794.
 20. Van Su Luong, Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Thi Luyen, Nguyen Anh Tue, Hoang Quoc Khanh, “Enhanced Soft Magnetic Properties of [NiFe/Ta]n Laminated Films for Flux Amplification in Magnetic Sensors”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 54(6) (2018) p.
 21. Van Su Luong*, Anh Tuan Nguyen†, Quoc Khanh Hoang, “Resolution Enhancement in Measuring Low-frequency Magnetic Field of Tunnel Magnetoresistance Sensors with AC-Bias Polarity Technique”, Measurement, vol. 127 (2018) pp. 512-517.
 22. Van Su Luong*, Anh Tuan Nguyen, Thi Hoai Dung Tran, “Antiparallel-Pinned Spin Valves With Modified Artificial Antiferromagnetic Layer for Full-Bridge Magnetic Sensors”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 54(11) (2018) p.
 23. Van Su Luong*, Nguyen Anh Tuan, Quoc Khanh Hoang, Tuyet Nga Nguyen, Anh Tue Nguyen, Tuan Anh Nguyen, Van Cuong Giap, “Magnetoresistive performances in exchange-biased spin valve and their roles in low-field magnetic sensing applications”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, vol. 3(4) (2018) pp. 399-405.
 24. Nguyen Anh Tuan(*), Nguyen Anh Tue, Hoang Quoc Khanh, “Preparation and electrical characterization of MES-type magneto-dielectric system based on Co-Al-O nanogranular films”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE), vol. 32 (2021) pp.15643–15652.

Bài báo quốc tế khác: (Scopus)

 1. Nguyen Hoang Nghi, Bui Xuan Chien, Nguyen Van Dung, Tran Anh Phong, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Huu Duc, Vu Nguyen Thuc, “The influence of heat treat-ment on magnetoresistance effect in granular Cu-Co alloys prepared by rapid quenching”; Advances in Technology of Materials and Materials Processing Journal, 6 [1] (2004) pp. 83-86.
 2. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Nguyen Phuoc, Takao Suzuki, “Giant parallel and perpendicular exchange biases in MnPd/Co bilayers”, stat. sol. (c), Vol. 4 (2007) pp. 4384-4387.
 3. Nguyen Anh Tuan*, Do Phuong Lien, “Effect of image force and temperature on electric characteristics of layer-type MTJs”, Journal of Physics: Conference Series, vol. 187 (2009) p.
 4. Giap Van Cuong, Nguyen Anh Tuan* Nguyen Tuan Anh, Dinh Van Tuong, Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, Do Phuong Lien, “Structural characteristics and magnetic properties of Al2O3 matrix-based Co-cermet nanogranular films”, Journal of Materials, vol. 2015 (2015) Article ID 834267.
 5. Giap Van Cuong, Tran Trung, Nguyen Anh Tuan*, “Effect of Co component in Co-Ag granular thin films on visible-light reflection applied by magnetic field”, International Journal of Physical Sciences (IJPS), 12(3) (2017) pp. 34-37.
 6. Van Su Luong*, Anh Tuan Nguyen, Thi Hoai Dung Tran, “Tuning antiparallel pinned spin valves with modified artificial antiferromagnetic layer for full-bridge magnetic sensors”, 2018 IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG) Conference Location: Singapore, Singapore. Date of Conference: 23-27 April 2018. INSPEC Accession Number:  Date Added to IEEE Xplore25 October 2018.
 7. Van Su Luong*, Anh Tuan Nguyen, Thanh Loan To, Thi Hoai Dung Tran, “Heart-Rate Monitoring Device based on Fluxgate Sensors”, Proceedings ICSSE 2019, Proceedings ICSSE 2019, pp. 437-440.

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Nguyễn Xuân Chánh, Lương Anh Trọng, Nguyễn Anh Tuấn, “Sử dụng hiển vi lực nguyên tử (AFM) để nghiên cứu bề mặt một số vật liệu”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (Journal of Analytical Science), Tập 1 số 1 và 2 (1996) tr. 58-61.
 2. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Chánh, “Sử dụng hiển vi điện tử truyền qua để quan sát và phân tích cấu trúc hạt ở màng dị thể Co-Ag chế tạo bằng phương pháp phún xạ cao tần”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (Journal of Analytical Science), Tập 3, số 3 (1998) tr. 32-35.
 3. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Chánh, Nguyễn Hoàng Lương, “Change in structure and magnetic properties of evaporated Co-Ag granular films after annealing”, Journal of Science (Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia HN), Số tháng 4-1998, tr. 86-89.
 4. Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Nguyen Phuoc, Nguyen Phu Thuy, “Double-shifted loops in the exchange-biased nanostructured PdMn/Co bilayers”, Advances in Natural Sciences 4, No. 2 (2003) pp. 187-192.
 5. Nguyen Anh Tuan*, Phan Le Minh, Trieu Tien Dung, “Determination of the barrier parameters of Al2O3 layer in MTJs by Simmons’ and Brinkman’s models”, Communications in Physics 16, No.1 (2006) pp. 7-11.
 6. Nguyen Anh Tuan*, Trieu Tien Dung, Nguyen Thang Long, “nanostructured magnetic thin films for spintronics Advances in Natural Sciences 10, No. 1 (2009) pp.95-102.
 7. Nguyen Anh Tuan, “Negative magnetoresistance in some bulk and thin film samples of half-metallic ferromagnetic compounds”, Journal of Science and Technology 50, No.1B (2012) pp. 361-367.
 8. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuệ, Nguyễn Tuyết Nga, Đỗ Phương Liên, Nguyễn Anh Tuấn* “Tính chất từ và đặc trưng điện của cấu trúc MTJ hai rào thế Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50, No.1A (2012) pp. 65-73.
 9. Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Phương Liên, Nguyễn Anh Tuệ, Nguyễn Anh Tuấn* Quá trình từ hóa ở các màng mỏng từ đa lớp với các lớp cách hỗn hợp Ag và Al2O3”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50, No.1A (2012) pp. 74-81.
 10. Do phuong Lien, Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Tuan Anh, “The magnetic Casimir effect between two parallel ferromagnetic platesCommunications in Physics 22, No.12 (2012) pp. 133-140.
 11. Giáp Văn Cường, Nguyễn Thế Bình, Trần Trung, Nguyễn Anh Tuấn* “SỰ TRUYỀN QUA CỦA CHÙM TIA LASER ĐỎ BỞI MÀNG MỎNG Co-Al2O3 DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG NGOÀITạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật 92 (2013) pp. 105-109.
 12. Do phuong Lien, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Anh Tuan* MAGNETIC CASIMIR INTERACTION BETWEEN TWO PARALLEL COBALT PLATES UNDER THE INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD”, Journal of Science & Technology (Technical Universities) (Tạp chí KHCN các trường ĐH KT) A, No.99 (2014) pp. 59-63.
 13. Giáp Văn Cường, Trần Trung, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuấn(*) Khảo sát hiện tượng plasmon-spin trên tiếp xúc dị thể dạng hạt Co-Ag có cấu trúc nanoTạp chí KHCN Trường đại học SPKT Hưng Yên 1 (2014) pp. 87-92.
 14. Nguyễn Tuấn Anh, Lương Văn Sử, Nguyễn Anh Tuấn(*), Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Anh Tuệ, Giáp Văn Cường, Đinh Văn Tương, Hoàng Quốc Khanh “Nghiên cứu chế tạo và tính chất dẫn điện ac của các cấu trúc mtj lai dạng hạt bằng kỹ thuật phổ trở kháng phứcTạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật 102 (2014) pp. 127-133.
 15. Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuấn(*), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Phương Liên, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Anh Tuệ, Giáp Văn Cường, Hoàng Quốc Khanh, “Biểu hiện của hiện tượng truyền xoắn spin và chắn spin trong hệ MTJ hai lớp rào thế Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(3B) (2014) pp. 117-127.
 16. Giáp Văn Cường, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Trung, Nguyễn Tuấn Anh “Phổ truyền qua của ánh sáng nhìn thấy ở hệ màng mỏng từ dạng hạt co-ag dưới tác dụng của từ trường ngoàiTạp chí Khoa học và Công nghệ 52(3B) (2014) pp. 15-22.
 17. Giap Van Cuong, Tran Trung, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Anh Tuan*, Dinh Van Tuong “Study of light transmission spectroscopy on thin film Co-Ag with different ratio of CoTạp chí KHCN Trường ĐHSPKT Hưng Yên; Số 7 (2015) pp. 77-
 18. Giap Van Cuong, Tran Trung, Nguyen Anh Tuan* Angle-dependent transmission for visible light of magnetic granular thin filmsTạp chí Khoa học và Công nghệ 54(5A) (2016) pp. 27-33.
 19. Luong Van Su*, Nguyen Anh Tuan (†), Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Ngoc Lan, Nguyen Tuan Anh, “Application of the Flux Bending Effect in an Active Flux-Guide for low-noise Planar Vector TMR Magnetic Sensors”, Vietnam Journal of Science and Technology (JST) 56 (6) (2018) pp. 714-722.
 20. Nguyen Anh Tuan*, Luong Van Su, Hoang Quoc Khanh, Trần Thị Hoài Dung, Nguyen Anh Tue “Magnetization process and interlayer coupling in MnNi/Co/Ag(Cu)/Py high-temperature annealed spin valvesJournal of Science and Technology (JST) – TECH. UNIV, vol. 138 (2019) pp. 069-073.
 21. Nguyen Anh Tuan*, Luong Van Su, Hoang Quoc Khanh, Trần Thị Hoài Dung, Nguyen Anh Tue, “THE MECHANISM OF INVERSE MAGNETO-RESISTANCE IN HIGH-Ta ANNEALED MnNi/Co/ Ag(Cu)/Py SPIN VALVESCommunications in Physics, vol. 30(No.3) (2020) pp. 279-299.
 22. Giáp Văn Cường*, Nguyễn Anh Tuấn, “Hiện tượng plasmonic phụ thuộc spin của các hạt nano cô-ban trong các màng mỏng Co-Ag và Co-Al2O3”, Khoa học & Công nghệ (UTEHY Journal of Science and Technology) Vol. 24/Tháng 12 – 2019, tr. 24-28.

Bài báo trong kỷ yếu hội nghị quốc gia/quốc tế:

 1. Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Xuan Chanh, Nguyen Hoang Luong, Luong Anh Trong, “Domain structure and some magnetic properties of Co-Ni thin films prepared by vacuum evaporation IWOMS’95 (Proceedings of the Second International Workshop on Materials Science – Hanoi Oct. 19- 21, 1995) Part I (1995) pp. 315-318.
 2. Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Xuân Chánh, Nguyễn Hoàng Lương, “Structural, magnetic properties and magnetoresistance of granular Co-Ag alloy films”, IEICE (Technical report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Japan, 1999) Vol. 98, No. 621 (1999) pp. 23-31.
 3. Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Xuân Chánh, Nguyễn Hoàng Lương, “Giant magnetoresistance study of granular Co-Ag filmsSuperconductivity, Magnetoresistive Materials and Strongly Correlated Quantum Systems. Ed. by Nguyen Van Hieu, Tran Thanh Van and Gang Xiao, Hanoi 1999, pp. 341- 345.
 4. Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Xuân Chánh, Nguyễn Hoàng Lương, “Characteristics of some sandwich films used for spin valves Trends in Materials Science and Technology (Proceedings of the IWOMS’99, Hanoi 1999) Part I, pp. 353-356.
 5. Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Hoang Luong, Nguyen Chau, Vuong Van Hiep, Nguyen Duc Linh, Nguyen Thi Minh Ha, “Preparation and some characteristics of NiMn antiferromagnetic thin films used for low-field spin valves”, Physics & Engineering in Evolution (Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 Feb.- 02 March, 2002) pp. 141-144.
 6. Nguyen Anh Tuan*, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Nguyen Phuoc, “Study on exchange-biased coupling of PdMn/Co bilayers”, Physics & Engineering in Evolution (Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 Feb.- 02 March, 2002) pp. 145-148.
 7. H. Nghi, N.D. Nhan, C.V. Thang, N.X. Phuc, N.M. Hong, N.H. Duc, N.A. Tuan, B.X. Chien, L.M. Hoa, “GMR effect of rapidly solidified Co-Cu alloys”, Physics & Engineering in Evolution (Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 Feb.- 02 March, 2002) pp. 185-189.
 8. H. Duc, N.H. Nghi, N.A. Tuan, N. A. Tuan, A. Fnidiki, “Surface anisotropy contribution to giant magnetic coercivity in Fe20Cu80 granular filmsPhysics & Engineering in Evolution (Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, 25 Feb.- 02 March, 2002) pp. 236-239.
 9. T. Thanh, N.N. Phuoc, N.A. Tuan, L.T. Hung, C.G. Kim, “Exchange bias coupling in MnCr/Co bilayers” Proceedings of the Korean Magnestics Society Conference, 2003, pp. 99-99.
 10. Nguyen Anh Tuan*, Le Thanh Hung, Nguyen Thanh Nam, Nguyen Phu Thuy, Nguyen Nguyen Phuoc, Than Duc Hien, “Thickness dependence of the exchange bias coupling in AF/FM bilayers” Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (APPC-9th), Hanoi Oct. 25-31, 2004, 337-339.
 11. Nguyen Hoang Nghi, Bui Xuan Chien, Nguyen Van Dzung, Tran Anh Phong, Masatoshi Inoue, Nguyen Anh Tuan, “GMR effect of granular Co-Cu alloys measured at low temperature range”, Proceedings of The Ninth Asia Pacific Physics Conference (APPC-9th), Hanoi Oct. 25-31, 2004, pp. 295-298.
 12. Nguyen Anh Tuan*, Le Thanh Hung, Ong Khac Quy, “Preparation for half-metallic NiMnSb thin films”, Physics & Engineering in Evolution ( of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Ha long, March, 28 to April, 5, 2004) pp. 281-284.
 13. Trieu Tien Dung, Nguyen Anh Tuan*, Phan Thi Le Minh, “Island-type MTJs and Coulomb blockade effectYVSM’05 (First Young Vietnamese Scientists Meeting, Nha Trang, June 12‑16, 2005).
 14. Le Thanh Hung, Nguyen Phuc Duong, Nguyen Anh Tuan*, Dang Duc Phuc, “Magnetic and electrical properties of Co1-xCuxMnSb alloysYVSM’05 (First Young Vietnamese Scientists Meeting, Nha Trang, June 12‑16, 2005).
 15. P. Duong, L.T. Hung, N.A. Tuan*, T.D. Hien, “Structural and magnetic characteri-zations of semi-Heusler Co1-xCuxMnSb compounds”, Advanced Materials and Their Processing (Proc. of the Third Korea-Vietnam International Joint Symposium, Korea 23-26 May 2005) pp. 192-197.
 16. P. Duong, P.T.Hong Van, L.T. Hung, T.D. Hien, N.A. Tuan*, “Magnetic properties of half-Heusler compounds with nominal compositions CoMnSb0.9M0.1 (M = Al, Si, Sn and Bi)”, ICEP-2006 (Proc. of the Inter -national Conf. on Engineering Physics) (Hội nghị KH lần thứ 20 trường ĐHBKHN 2006 – Phân ban Vật lý kỹ thuật), Hanoi 2006, pp. 87-90.
 17. A. Tuan*, D.D. Dung, L.T. Hung, N.P. Duong, “Preparation and characterization of Ni-Mn-Sb thin films by thermal evaporation”, ICEP-2006 (Proc. of the Inter -national Conf. on Engineering Physics) (Hội nghị KH lần thứ 20 trường ĐHBKHN 2006 – Phân ban Vật lý kỹ thuật), Hanoi 2006, pp. 136-139.
 18. Nguyen Phu Thuy, Nguyen Anh Tuan*, Pham Do Chung, Nguyen Nguyen Phuoc, “Angular dependence of the exchange bias field and the coercivity in the Co/MnIr bilayer”, ICEP-2006 (Proc. of the Inter -national Conf. on Engineering Physics) (Hội nghị KH lần thứ 20 trường ĐHBKHN 2006 – Phân ban Vật lý kỹ thuật), Hanoi 2006, pp. 162-166.
 19. Ta Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Hoang An, Nguyen Anh Tuan, Le Thanh Hung, Young Sik Song, “Improvements of the adhesion of titanium film on polymer substrate by argon plasma treatment”, ICEP-2006 (Proc. of the Inter -national Conf. on Engineering Physics) (Hội nghị KH lần thứ 20 trường ĐHBKHN 2006 – Phân ban Vật lý kỹ thuật), Hanoi 2006, pp. 397-400.
 20. Nguyen Phuc Duong, Phung Thi Hong Van, Le Thanh Hung, Than Duc Hien, Nguyen Anh Tuan* Alloy-phase composition and magnetic properties of solid solutions CoMnSb1-x­Snx (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1)” Proceedings of the 1stIWOFM – 3rdIWONN Conference, Halong, Vietnam, Dec. 6-9, 2006, pp.337-339.
 21. Hoang Nhat Hieu, Nguyen Van Dung, Trinh Thi Thanh Ngan, Nguyen Anh Tuan, Oshung Song, Nguyen Hoang Nghi, “The giant magnetoresistance effects of Co-Me (Me = Cu, Ag) thin films fabricated by flash vapor deposition”, Proceedings of the 1stIWOFM – 3rdIWONN Conference, Halong, Vietnam, Dec. 6-9, 2006, pp. 781-783.
 22. Ta Thi Phuong Hoa, Nguyen Hoang An, Nguyen Anh Tuan, Le Thanh Hung, Young Sik Song, “Low-pressure treatment of Ar and Ar/O2 gases for PC and ABS substrates”, APSPT-5 (Proc. of The 5th Asia-Pacific Inter. Symp. on the Basic and Application of Plasma Technology), Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. Dec. 10-12, 2007, pp. 275-278.
 23. Nguyen Anh Tuan*, Trieu Tien Dung, Nguyen Thang Long, “Recent studies on approach to nanospinics”, of IWNA 2007, Vũng Tàu, Vietnam. Nov. 15-17, 2007, pp. 115-120.
 24. Nguyen Anh Tuan*, Do Phuong Lien, “The effect of image force and temperature on electrical characteristics of layer-type MTJs”, AMSN-2008 (Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology – APCTP–ASEAN) – Nha Trang – Sep. 15-21, 2008. (To be accepted to print in Journal of Physics Conference series by IOP publisher, UK 2009) pp. 1094-1099.
 25. Nguyen Anh Tuan*, Ngo Quy Tai, ’’Capabilities using commercial spin valve sensors for magnetic transducers of mechanical values”, ISMST2008 (Proc. of the first International Symp. on Micro/ Nano Systems Technology), 18-19 Dec. 2008, Hanoi-2008, pp. 84-90.
 26. Nguyen Anh Tuan* A possibility for single spin electron devices (SSEDs)”, ISMST2008 (Proc. of the first International Symp. on Micro/ Nano Systems Technology), 18-19 Dec. 2008, Hanoi-2008, pp. 97-104.
 27. Nguyen Tuan Anh, Giap Van Cuong, Luong Van Su, Tran Trung, Nguyen The Binh, Nguyen Anh Tuan*, “Magnetic and electric properties of FM-Al2O3granular thin films”, The 5th Workshop on Adv. Mater. Sci. and NanoTechnol. (IWAMSN2010) – Hanoi, Vietnam – Nov. 09-12, 2010, poster.
 28. Nguyen Thi Ngoc Anh, Yeyu Fang, Randy K. Dumas, Majid M. Armaki, Nguyen Anh Tuan, Johan Åkerman, “[Co/Pd]-NiFe exchange springs with tilted magnetization”, The 5th Workshop on Adv. Mater. Sci. and NanoTechnol. (IWAMSN2010) – Hanoi, Vietnam – Nov. 09-12, 2010, poster.
 29. N. Anh Nguyen, N. Benatmane, V. Fallahi, Y. Y. Fang, M. Mohseni, R.K. Dumas, A. Tuan Nguyen and Johan Åkerman, “A highly tunable/uniform magnetization tilt angle in exchange-coupled bilayers with distinct anisotropy directions”, IWNA’2011, Vũng Tàu, 11/2011, poster.
 30. Nguyen Tuan Anh, Luong Van Su, Nguyen Tuyet Nga, Nguyen Anh Tue, Giap Van Cuong, Nguyen Anh Tuan(*) “Study of hybrid-type magnetic tunnel junctions by complex impedance spectroscopy technique”, ICAMN’2012 (International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies), 13­-14, December 2012, Hanoi, Vietnam,
 31. Giap Van Cuong, Nguyen The Binh, Tran Trung, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Anh Tuan(*), “SIGNS OF PHENOMENON SPINPLASMONICS ON MAGNETIC HETEROGENEOUS GRANULAR Co-Al2O3 NANOSTRUCTURES”, IWNA 2013 Vung Tau 14-16 November 2013, Proceedings, 458-461.
 32. Giap Van Cuong, Nguyen Anh Tuan(*), Nguyen The Binh, Tran Trung, Nguyen Tuan Anh, “DEPENDENCE OF LIGHT REFLECTION SPECTROCOPY ON MAGNETIC FIELD AND FERROMAGNETIC COMPONENT IN Co-Ag GRANULAR MAGNETIC THIN FILM”, CASEAN 2013 (Hội nghị lần thứ III về Khoa học tự nhiên cho Sinh viên và Nghiên cứu sinh từ các nước ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia 2013). The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from ASEAN Countries – Proceedings, pp. 356-360. Publishing House for Science and Techology – 2014 (ISBN: 978-604-913-088-5).
 33. Nguyen Anh Tuan(*), Nguyen Tuan Anh, Giap Van Cuong, “Diode-like Behavior of I-V Characteristic Curves of CoFe-Al-O/Si(100) Granular Thin Films with In-plane Lateral Electrode Configuration”, International Symposium on Frontiers in Materials Science; 17-19 Nov. 2013, Hanoi, Vietnam (IEEE Trans. Mag.), poster (SM2.50)
 34. Nguyen Tuan Anh, Luong Van Su, Dinh Van Tuong, Nguyen Tuyet Nga, Nguyen Anh Tue, Do Phuong Lien, Giap Van Cuong, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tuan(*), “Study of Co/Co-Al2O3/Co granular-type barrier MTJs by complex impedance spectroscopy technique”, IWAMSN-2014 & K-VJSQPNT (The 7th International Workshop on ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNO-LOGY AND The 7th KOREA-VIETNAM JOINT SYMPOSIUM ON QUANTUM PHOTONICS AND NANOTECHNOLOGY – An External Activity of APCTP), Halong City, November 2-6, 2014, poster (NMD-P22)
 35. Giap Van Cuong, Dinh Van Tuong, Nguyen Tuan Anh, Tran Trung, and Nguyen Anh Tuan(*), “Spectroscopy of polarized light depend on external magnetic field and ferromagnetic component of granular magnetic thin film Co-Ag”, ICAMN’2014 (The Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies), 29, Oct. – 1, Nov., 2014, Hanoi, Vietnam, Mat. and Nanotechnol. (ISBN: 978-604-911-946-0) pp. 454-456.
 36. Nguyen Tuan Anh, Nguyen Tuyet Nga, Do phuong Lien, Nguyen Anh Tue, Giap Van Cuong, Hoàng Quốc Khanh, Nguyen Anh Tuan(*), “I-V characteristics of Co/Co-Al2O3/Co granular-type hybrid MTJs”, ICAMN’2014 (The Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies), 29, Oct. – 1, Nov., 2014, Hanoi, Vietnam, poster (PO16).
 37. Giap Van Cuong, Luong Van Su, Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, Do Phuong Lien, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tuan(*), “Some surface features of granular magnetic thin films by AFM and SEM images”, ICAMN’2016 (The Third International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies), 2-5, Oct., 2016, Hanoi, Vietnam,
 38. Giap Van Cuong, Dinh Van Tuong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, Do Phuong Lien, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tuan (*), “Spin transport at zero-magnetic field in Co-Al2O3 granular magnetic thin films”, ICAMN’2016 (The Third International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies), 2-5, Oct., 2016, Hanoi, Vietnam, poster.
 39. Luong Van Su*, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Thi Luyen, “Soft Magnetic Thin Film Fabrication for Sensor Applications”, ISAMA2017 10-13, 2017, Phu Quoc, Vietnam. Oral.
 40. Nguyen Anh Tuan, “Remarkable spin-dependent transport phenomena in non-magnetic dielectric matrix nano-granular magnetic thin films”, HUST-UOU 2018, Feb. 26 – Mar. 01, 2018; University of Ulsan, Korea. Oral.
 41. Luong Van Su*, Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Hoai Dung, “Tuning antiparallel pinned spin valves with modified artificial antiferromagnetic layer for full-bridge magnetic sensors”, INTERMAG-2018-Singapore. Poster ID: 2945641.
 42. Van Su Luong*, Anh Tuan Nguyen, Thi Hoai Dung Tran , Quoc Khanh Hoang, Anh Tue Nguyen, Tuyet Nga Nguyen, “Suppression of 1/f Noise in TMR Sensors with AC-biasing Bridge IcAUMS 2018, June 3-7, 2018 Jeju, Korea (The 5th International Conference of Asian Union of Magnetics Societies). Poster ID: A20180131-1692.
 43. Van Su Luong* Anh Tuan NguyenThanh Loan To, Thi Hoai Dung Tran, “Heart-Rate Monitoring Device based on Fluxgate Sensors”, Conference: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE), Đồng Hới, Quảng Bình, July 19-21, Published in: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE) by Publisher: IEEE, pp. 437 – 440.
 44. Luong Van Su*, Nguyen Anh Tuan, To Thanh Loan, “Shifting Operation Point of the Patterned Pinning Spin Valve Devices” The fourth International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-2019); Hanoi, October 13th –16th, 2019, Poster (P013).

Published Books:

 1. Nguyen Anh Tuan*, Giap Van Cuong; Chapter: Structural Characteristics and Magnetic Properties of Al2O3 Matrix-based Co-cermet Nanogranular Films” In the eBook of Publisher Avid Science (Open Access): “Top 5 Contributions in Materials Science”, 1st pub. www.avidscience.com/book/top-5-contributions-in-materials-science/ First Published January 21, 2019. This eBook is published under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Bài giảng take notes:
  • Các kỹ thuật tiên tiến đặc trưng vật liệu
  • Vật liệu từ nano từ và spintronics
  • Điện tử nano và spintronics
  • Kỹ thuật chân không và công nghệ màng mỏng

THÔNG TIN THÊM

 • Không có