PGS. TS. Bùi Thị Hằng
PGS. TS. Bùi Thị HằngGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: hang@itims.edu.vn; hang.buithi@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu điện cực cho pin Fe-khí, Na-ion và Li-ion.
 • Chất điện ly cho pin Li-ion.
 • Pin Li-ion rắn.

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Vật liệu điện cực cho pin Fe-khí, Na-ion và Li-ion.
 • Chất điện ly cho pin Li-ion.
 • Pin Li-ion rắn.

GIẢNG DẠY

 • Vật liệu điện tử nâng cao: Các vấn đề hiện đại của Vật liệu điện tử
 • Vật liệu chuyển đổi và tích trữ năng lượng
 • Vật liệu và Công nghệ tiên tiến cho năng lượng điện hóa
 • Công nghệ pin mặt trời màng mỏng
 • Các hệ tích trữ năng lượng: Khoa học và Công nghệ

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Bùi Thị Hằng hiện là giảng viên cao cấp Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học tổng hợp Hà Nội năm 1993, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Trung tâm quốc tế đào tạo về khoa học vật liệu (ITIMS), Bộ GD&ĐT năm 1996. Năm 2005, bà hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học ứng dụng cho Điện tử và Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật liên ngành – Đại học Kyushu, Nhật Bản. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. TS. Bùi Thị Hằng bao gồm: Vật liệu điện cực cho pin Fe-khí, Na-ion và Li-ion; Chất điện ly cho pin Li-ion; Pin Li-ion rắn.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài cấp trường:

 1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano-composite Fe/C ứng dụng làm điện cực âm pin Fe-air (Mã số: T2011-122).
 2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit Fe2O3/C định hướng ứng dụng trong tích trữ năng lượng (Mã số: T2016-LN-19).
 3. Tổng hợp vật liệu tổ hợp oxít sắt các bon định hướng ứng dụng trong pin sắt – khí (Mã số: T2017-PC-173).
 4. Tổng hợp có điều khiển vật liệu oxít sắt định hướng ứng dụng trong pin sắt-khí (Mã số: T2018-PC-072).
 5. Nghiên cứu phát triển vật liệu nano ô xít sắt nhằm định hướng ứng dụng hiệu quả cho pin nạp lại (Mã số: T2020-SAHEP-018).

Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED:

 1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe/C ứng dụng làm điện cực âm pin Fe-khí (Mã số:02-2011.48).
 2. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite Fe2O3/C bằng phương pháp nghiền cơ học ứng dụng làm điện cực âm pin Fe-khí (Mã số:02-2014.20).
 3. Tổng hợp và đặc trưng điện hóa của vật liệu nano tổ hợp oxit sắt – các bon ứng dụng cho pin sắt-khí (Mã số: 02-2018.04).

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ:

Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai nano trên cơ sở ôxít sắt và carbon nano ứng dụng cho linh kiện chuyển đổi, tích trữ năng lượng và cảm biến môi trường (Mã số: B2021-BKA-03).

Một số bài báo điển hình:

 1. Bui Thi Hang, Minato Egashira, Izumi Watanabe, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki*, Seong-Ho Yoon, Isao Mochida, The effect of carbon species on the properties of Fe/C composite for metal-air battery anode, J. Power Sources, 143 (2005) 256-264.
 2. Bui Thi Hang*, Tomonori Watanabe, Minato Egashira, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, Satoshi Hata, Seong-Ho Yoon, Isao Mochida, The electrochemical properties of Fe2O3-loaded carbon electrodes for iron-air battery anodes, J. Power Sources, 150 (2005) 261-271.
 3. Bui Thi Hang*, Tomonori Watanabe, Minato Egashira, Izumi Watanabe, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, The effect of additives on the electrochemical properties of Fe/C composite for Fe/air battery anode, J. Power Sources, 155 (2006) 461-469.
 4. Bui Thi Hang*, Izumi Watanabe, Takayuki Doi, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, Electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon as a lithium battery anode, J. Power Sources 161 (2006) 1281–1287.
 5. Bui Thi Hang*, Seong-Ho Yoon, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, Effect of metal-sulfide additives on electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon for Fe/air battery anodes, J. Power Sources, 168 (2007) 522-532.
 6. Bui Thi Hang*, Takayuki Doi, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, Effect of carbonaceous materials on electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon as a lithium battery negative electrode, J. Power Sources, 174 (2007) 493-500.
 7. Bui Thi Hang*, Hiroshi Hayashi, Seong-Ho Yoon, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, Fe2O3 – filled carbon nanotubes as a negative electrode for an Fe-air battery, J. Power Sources, 178 (2008) 393-401.
 8. Bui Thi Hang*, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki, Effect of binder content on the cycle performance of nano-sized Fe2O3-loaded carbon for use as a lithium battery negative electrode, J. Power Sources, 178 (2008) 402-408.
 9. Bui Thi Hang, Tsuyoshi Ohnishi, Minoru Osada, Xiaoxiong Xu, Kazunori Takada*, Takayoshi Sasaki, Lithium silicon sulfide as an anode material in all-solid-state lithium batteries, J. Power Sources, 195 (2010) 3323-3327.
 10. Ohnishi*, B.T. Hang, X. Xu, M. Osada and K. Takada: Quality control of epitaxial LiCoO2 thin films grown by pulsed laser deposition, J. Materials Research, 25 (2010) 1886-1889.
 11. Xiaoxiong Xu, Kazunori Takada*, Ktsutoshi Fukuda, Tsuyoshi Ohnishi, Kosho Akatsuka, Minoru Osada, Bui Thi Hang, Kazuhiro Kumagai, Takashi Sekiguchi and Takayoshi Sasaki, Tantalum oxide nanomesh as self-standing one nanometre thick electrolyte, Energy & Environmental Science, 4 (2011), 3509-3512.
 12. Hiroki Kitamura, Liwei Zhao*, Bui Thi Hang, Shigeto Okada*, Jun-ichi Yamaki*, Effect of binder materials on cycling performance of Fe2O3 electrodes in alkaline, J. Power Sources, 208 (2012) 391- 396.
 13. Kazunori Takada*, Narumi Ohta, Lianqi Zhang, Xiaoxiong Xu, Bui Thi Hang, Tsuyoshi Ohnishi, Minoru Osada, Takayoshi Sasaki, Interfacial phenomena in solid-state lithium battery with sulfide solid electrolyte, Solid State Ionics, 225 (2012) 594–597.
 14. Bui Thi Hang*, Doan Ha Thang, Nguyen Tuyet Nga, Phan Thi Le Minh and Eiji Kobayashi, Nanoparticle Fe2O3-Loaded Carbon Nanofibers as Iron-Air Battery Anodes, J. Electrochemical Society, 160 (9) (2013) A1442-A1445.
 15. Bui Thi Hang*, Doan Ha Thang*, Electrochemical properties of Fe2O3 microparticles and their application in Fe/air battery anodes, Journal of Alloys and Compounds, 655 (2016) 44–49.
 16. Ying Ching Lu, Nikolay Dimov, Shigeto Okada and Thi Hang Bui*, SnSb alloy blended with hard carbon as anode for Na-ion batteries, Energies, Vol.11 (6) (2018) pp. 1614.
 17. Hang Thi Bui* and Thuan Manh Vu, Hydrothermal preparation of Fe2O3 nanoparticles for Fe-air battery anodes, Journal of Electronic Materials, Vol.48 (No.11)(2019) 7123-7130.
 18. Bui Thi Hang* and Trinh Tuan Anh, Controlled synthesis of various Fe2O3 morphologies as energy storage materials, Scientific Reports 11, Article number: 5185 (2021).
 19. Bui Thi Hang* and Doan Ha Thang, Nanogold as an additive in iron oxide electrode, International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA2021: Advances in Engineering Research and Application(2022) 669-674.
 20. Bui Thi Hang*, Tran Van Dang, Nguyen Van Quy, Effect of the Charging Conditions on the Cycle Performance of Fe2O3/C Composite Anodes for Iron-Air Batteries, Journal of Electronic Materials 51 (2022) 2168-2177.

Patent:

 1. Kazunori Takada, Bui Thi Hang, Tsuyoshi Ohnishi, Negative-electrode material and lithium secondary battery using same, issued by United States Patent on July 8, 2014, Patent number: 8,771,872 B2.
 2. Takada Kazunori, Hang Bui Thi, Ohnishi Tsuyoshi, Negative-electrode material and lithium secondary battery using same, issued by Japan Patent Office on February 20, 2015, Patent number: 5696993.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có