TS. Dương Thanh Tùng
TS. Dương Thanh TùngGIẢNG VIÊN
Email: tung.duongthanh@itims.edu.vn; tung.duongthanh@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Đang cập nhật

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

  • Đang cập nhật

GIẢNG DẠY

  • Không có

GIỚI THIỆU

  • Đang cập nhật

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

  • Đang cập nhật

Một số bài báo điển hình:

  1. Đang cập nhật

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

  • Không có