TS. Đoàn Quảng Trị
TS. Đoàn Quảng TrịGIẢNG VIÊN
Email: tri.doanquang@itims.edu.vn; tri.doanquang@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Mô phỏng Monte-Carlo
 • Nano-EBIC
 • Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường bề mặt của các cấu trúc chứa các hạt nano

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Mô phỏng Monte-Carlo
 • Nano-EBIC
 • Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường bề mặt của các cấu trúc chứa các hạt nano

GIẢNG DẠY

 • Cơ sở chất bán dẫn và linh kiện điện tử
 • Tính chất quang của vật liệu bán dẫn nano

GIỚI THIỆU

TS. Đoàn Quảng Trị hiện là giảng viên Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điều khiển tự động, ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2001, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Nano-Vi điện tử, ĐH Strasbourg, Pháp năm 2008. Năm 2012, ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý, ĐH Reims-Champagne- Ardenne, Pháp. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Đoàn Quảng Trị bao gồm: Mô phỏng Monte-Carlo; Nano-EBIC; Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường bề mặt của các cấu trúc chứa các hạt nano.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Các đề tài NAFOSTED chủ nhiệm:

Các đề tài NAFOSTED tham gia:

Nghiên cứu một số hiện tượng vật lý phi tuyến trong các hệ ngưng tụ Bose-Einstein

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. Nguyen Ha Anh, Mai Quan Doan, Ngo Xuan Dinh, Tran Quang Huy, Doan Quang Tri, Anh-Tuan Le, “Gold nanoparticles-based SERS nanosensor for thiram and chloramphenicol monitoring in food samples: Insight into effects of analyte molecular structure on their sensing performance and signal enhancement”. Applied Surface Science (2022)
 2. Quan Doan Mai, Ha Anh Nguyen, Thi Lan Huong Phung, Ngo Xuan Dinh, Quang Huy Tran, Tri Quang Doan and Anh-Tuan Le, “Silver Nanoparticles-Based SERS Platform towards Detecting Chloramphenicol and Amoxicillin: An Experimental Insight into the Role of HOMO–LUMO Energy Levels of the Analyte in the SERS Signal and Charge Transfer Process”, The Journal of Physical Chemistry C (2022).
 3. Nguyen Tuan Anh, Ngo Xuan Dinh, Hoang Van Tuan, Mai Quan Doan, Nguyen Ha Anh, Nguyen Tien Khi, Vu Thi Trang, Doan Quang Tri and Anh-Tuan Le, “Eco-friendly copper nanomaterials-based dual-mode optical nanosensors for ultrasensitive trace determination of amoxicillin antibiotics residue in tap water samples”, Materials Research Bulletin (2022).
 4. Nguyen Ha Anh, Mai Quan Doan, Ngo Xuan Dinh, Tran Quang Huy, Doan Quang Tri, Bui Van Hao and Anh-Tuan Le, “Gold nanoparticle-based optical nanosensors for food and health safety monitoring: recent advances and future perspectives”, RSC advances (2022).
 5. Mai Quan Doan, Nguyen Ha Anh, Nguyen Xuan Quang, Ngo Xuan Dinh, Doan Quang Tri, Tran Quang Huy and Anh-Tuan Le, “Ultrasensitive Detection of Methylene Blue Using an Electrochemically Synthesized SERS Sensor Based on Gold and Silver Nanoparticles: Roles of Composition and Purity on Sensing Performance and Reliability”, Journal of Electronic Materials (2022).
 6. Nguyen Tuan Anh, Ngo Xuan Dinh, Hoang Van Tuan, Tran Hung Thuan, Le Minh Tung, Van Phan Le, Doan Quang Tri and Anh-Tuan Le, “Cost-Effective Tween 80-Capped Copper Nanoparticles for Ultrasensitive Colorimetric Detection of Thiram Pesticide in Environmental Water Samples”, Journal of Nanomaterials (2021).
 7. Van-Tuan Hoang, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Le Nhat Trang, Nguyen Tien Khi, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Doan Quang Tri, Tran Quang Huy and Anh-Tuan Le, “Functionalized silver nanoparticles-based efficient colorimetric platform: Effects of surface capping agents on the sensing response of thiram pesticide in environmental water samples”, Materials Research Bulletin (2021).
 8. NTT Thao, DH Nguyen, Thanh-Tung Duong, Nguyen Thi Kim Lien, Doan Quang Tri, Duong Thi Thuy Linh, NT Lan, “Effect of magnetic magnetite (Fe3O4) nanoparticle size on arsenic (V) removal from water”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (2021).
 9. QuangTri Doan, Abdelillah El Hdiy, Xuan-Nui Duong, Chinh-Cuong Duong, Luong-Thien Nguyen, “Analysis by Monte-Carlo simulation of uncapped nanocrystals density effects on the collection efficiency”, Superlattices and Microstructures (2017).
 10. Vu Thi Trang, Le Thi Tam, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Nguyen Thanh Thuy, Doan Quang Tri, Nguyen Duy Cuong, Pham Anh Tuan, Hoang Van Tuan, Anh-Tuan Le, Vu Ngoc Phan, “Functional iron oxide–silver hetero-nanocomposites: controlled synthesis and antibacterial activity”, Journal of Electronic Materials (2017).
 11. Quang-Tri Doan, Abdelhamid Hamdouni, Abdelillah El Hdiy, “Surface recombination velocity effects on simulated electron beam induced current collected by a nanoscale electrode”, Superlattices and Microstructures (2016).
 12. Quang-Tri Doan, Abdelillah El Hdiy, “The effects of an uncapped nanocrystal on a simulated induced current collected by a nano-contact”, Journal of Applied Physics (2015).
 13. Quang-Tri Doan, Grégory Lefèvre, Olivier Hurisse, François-Xavier Coudert, “Adsorption in complex porous networks with geometrical and chemical heterogeneity”, Molecular Simulation (2014).
 14. J Martín-Sánchez, L Marques, EMF Vieira, QT Doan, A Marchand, A El Hdiy, Anabela G Rolo, SRC Pinto, MMD Ramos, A Chahboun, MJM Gomes, “Ge nanocrystals with highly uniform size distribution deposited on alumina at room temperature by pulsed laser deposition: structural, morphological, and charge trapping properties”, Journal of Nanoparticle Research (2012).
 15. QT Doan, A El Hdiy, M Troyon, “Three-dimensional simulation of electron beam induced current collected by a nano-contact: Diffusion and collection analysis”, Journal of Applied Physics (2011).
 16. Quang-Tri Doan, Abdelillah El Hdiy, Michel Troyon, “Electron beam energy and Ge nanocrystal size effects on the minority carrier diffusion length measured by the nano-electron beam induced current technique”, Journal of Applied Physics (2011)

Bài báo trong nước:

 1. Dinh Van Quyen, Nguyen Nhu Nam, Nguyen Ngoc Anh, Nguyen Duc Tung, Doan Quang Tri, Ta Quoc Tuan, Nguyen DucTrung Kien, Pham Thanh Huy, Dao Xuan Viet, “Thermal Simulation and Analysis of the Single LED Module”, Journal of Science and Technology: Smart Systems and Devices (2021).
 2. Đoàn Quảng Trị, Vũ Ngọc Phan, Dương Xuân Núi, Dương Chính Cương, Nguyễn Văn Đạt, “ Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể nên dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nano contact”, Tạp chí KH-CN Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp (2017).

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Chương 10: A. El Hdiy, M. Troyon, K. Gacem* and Q.T. Doan “Carrier storage in Ge nanocrystals grown on silicon oxide by a two step dewetting /nucleation process”, Nanocrystal (IntechOpen).

THÔNG TIN THÊM

 • Không có