NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Hoạt động Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ của Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu đã và đang thực hiện tốt và hiệu quả trong suốt 30 năm qua, các cán bộ của Viện chủ trì thực hiện nhiều đề tài Khoa học – Công nghệ các cấp, bao gồm các đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước; các đề tài Khoa học – Công nghệ cấp Bộ; các đề tài Hợp tác quốc tế, các đề tài cấp Trường… Các đề tài, dự án nghiên cứu có quy mô ngày càng lớn với kinh phí hỗ trợ ngày càng tăng. Ngoài ra, Viện còn tự trích kinh phí để hỗ trợ một số đề tài cấp Viện cho các cán bộ trẻ chủ trì thực hiện. Hàng năm các cán bộ của Viện công bố nhiều công trình khoa học trong đó 25-30 công bố thuộc danh mục ISI. Bên cạnh đó, các cán bộ của Viện đã có những hợp tác nghiên cứu với các đơn vị khác trong và ngoài Trường, cùng khai thác và sử dụng các thiết bị có hiệu quả.

Các hoạt động nghiên cứu

  • Khoa học cơ bản về vật liệu
  • Khoa học vật liệu ứng dụng
  • Nghiên cứu có liên quan tới sản xuất

Một số hướng nghiên cứu chính

  • Nghiên cứu và phát triển vi hệ thống
  • Vật liệu từ, từ – điện tử và siêu dẫn
  • Quang điện tử và quang tử nano
  • Vật liệu y sinh
  • Vật liệu chuyển đổi và tích trữ năng lượng
  • Cảm biến và thiết bị thông minh
  • Nghiên cứu hình thái và cấu trúc vật liệu
Clean-Room_1200