TS. Nguyễn Thị Lan
TS. Nguyễn Thị LanGIẢNG VIÊN
Email: lan.nguyenthi@itims.edu.vn; lan.nguyenthi1@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu từ có cấu trúc nano và các ứng dụng
 • Chất lỏng từ và ứng dụng
 • Vật liệu nano carbon và ứng dụng
 • Vật liệu composite của hạt nano/Graphene, Graphene oxide và ứng dụng.

GIẢNG DẠY

 • Phương pháp khảo sát vật liệu cấu trúc nano
 • Vật liệu nano carbon trong xử lý môi trường
 • Vật liệu nano từ tính và ứng dụng

GIỚI THIỆU

TS. Nguyễn Thị Lan hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiễn sĩ Nguyễn Thị Lan đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lý, Trường ĐH Hồng Đức năm 2003; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Viện ITIMS, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2005; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học Vật liệu Viện ITIMS, Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2013. Các hướng nghiên cứu hiện nay của TS. Nguyễn Thị Lan bao gồm: Vật liệu từ có cấu trúc nano và các ứng dụng; Chất lỏng từ và ứng dụng; Vật liệu nano carbon và ứng dụng; Vật liệu composite của hạt nano/Graphene, Graphene oxide và ứng dụng.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

Chủ nhiệm đề tài:

 • Nghiên cứu ký thuật tạo lớp phủ tương thích sinh học HA bám dính với nền titan bằng phương pháp tẩm thực axit (etching) và hydroxyapatite (HA) – Mã số: CT2022.03.BKA.03
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano GO/FexOy ứng dụng xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng – Mã số: T2020-SAHEP-035
 • Nghiên cứu chế tạo GO@Fe3O4 dạng lai và dạng lõi-vỏ nhằm ứng dụng hấp phụ kim loại nặng – Mã số: Nafosted 103.02-2017.357
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp 3 trong 1 nhằm thay thế vật liệu hấp phụ kim loại nặng nhập khẩu và tối giản thiết bị lọc nước giếng khoan hiện nay tại cụm dân cư bờ tây sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội – Mã số: B2017-BKA-50
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện thí nghiệm tới tính chất từ của hạt nano ferit LiCr tổng hợp bằng phương pháp sol-gel – Mã số: T2016-PC-012
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Crom đến tính chất từ, nhiệt độ bù trừ của hạt nano ferit LiCr chế tạo bằng phương pháp sol-gel – Mã số: T2015-110

Tham gia đề tài:

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano kháng khuẩn GO/Ag sử dụng chất khử thân thiện môi trường – Mã số: T2021-PC-026
 • Nghiên cứu tổng hợp Sr3Y2Ge3O12 – Germanate phosphor phát xạ vùng 600 – 630 nm có hiệu suất cao ứng dụng trong chế tạo LED trắng ấm – Mã số: B2021-BKA-05
 • Chế tạo tấm LED uốn cong sử dụng chấm lượng tử perovskite – Mã số: B2020_BKA_25_CTVL
 • Nghiên cứu phát triển công nghệ hấp phụ – xúc tác xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải. – Mã số: ĐTĐL.CN-68/19
 • Nghiên cứu vi cấu trúc và cơ chế từ hóa của các hạt có cấu trúc nano kết hợp hai pha từ cứng và từ mềm dạng composit và lõi vỏ – Mã số: Nafosted 103.02-2017.16
 • Nghiên cứu quá trình chiết tách vàng từ quặng vàng sunfua trong nước bằng thioure có hiệu suất thu hồi cao – Mã số: B2016-BKA-04.
 • Nghiên cứu phát triển một số vật liệu nano bạc tổ hợp và chế phẩm nano khử trùng định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường chứa các mầm bệnh truyền nhiễm- Mã số: Nafosted 106-YS.99-2014.19
 •  Nghiên cứu sự phân bố cation và ảnh hưởng của chúng lên tính chất từ của một số hệ hạt nano pherit và garnet sắt- Mã số: Nafosted 103.02-2012.07

Một số bài báo điển hình:

Bài báo ISI:

 1. LQ Dat, NT Lan, NTK Lien, NV Quang, CV Anh, NH Tinh, NT Duyen, VTK Thoa, NT Hanh, PTL Huong, N Tu, DH Nguyen, “Excellent hydrophobic property of K3AlF6: Mn4+ phosphor by coating with reduction graphene oxide on the surface of materials”, Optical Materials 129 (2022) 112552.
 2. Phuong-Nam Tran, Ba-Duc Tran, Duy-Cuong Nguyen, Thi-Lan Nguyen, Van-Dang Tran, Thanh-Tung Duong, “A Facile Centrifuge Coating Method for High-Performance CsPbBr3 Compact and Crack-Free Nanocrystal Thin Film Photodetector” Crystals 5 (2022) 587.
 3. Mai Duc Dung, Tran Thi Viet Nga, Nguyen Thi Lan, Nguyen Kim Thanh, “Adsorption behavior and mechanism of As (V) on magnetic Fe3O4–graphene oxide (GO) nanohybrid composite material”, Analytical Sciences 38 (2022), 427-436.
 4. NTT Thao, DH Nguyen, TT Duong, NTK Lien, DQ Tri, DTT Linh, NT Lan, “Effect of magnetic magnetite (Fe3O4) nanoparticle size on arsenic (V) removal from water”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21 (2021), 2576-2581.
 5. Tuyet Nhung Pham, Nguyen Van Cuong, Ngo Xuan Dinh, Hoang Van Tuan, Vu Ngoc Phan, Nguyen Thi Lan, Man Hoai Nam, Tran Dang Thanh, Vu Dinh Lam, Nguyen Van Quy, Tran Quang Huy, Manh-Huong Phan, Anh-Tuan Le, “Roles of phase purity and crystallinity on chloramphenicol sensing performance of CuCo2O4/CuFe2O4-based electrochemical nanosensors”, Journal of The Electrochemical Society 168 (2021), 026506.
 6. TTV Nga, NT Lan, “Fabrication and exchange-spring properties of SrFe12O19@ Fe3O4 nanocomposites with core-shell structure”, Materials Chemistry and Physics 251(2020) 123084.
 7. Saito. N.Tu, N.H.Dung, N.T.Lan, K.T.Nguyen, N.D.Dung, D.X.Viet, N.T.Tuan, H.V.Bui, D.V.Nam, P.T.Huy, “Enhanced ferromagnetism in graphite-like carbon layer-coated ZnO crystals”, Journal of Alloys and Compounds 695 (2017) 233-237.
 8. Le Minh Tung, Nguyen Xuan Cong, Le Thanh Huy, Nguyen Thi Lan, Vu Ngoc Phan, Nguyen Quang Hoa, Le Khanh Vinh, Nguyen Viet Thinh, Le Thanh Tai, Duc-The Ngo, Kristian Mølhave, Tran Quang Huy, Anh-Tuan Le, “Synthesis, Characterizations of Superparamagnetic Fe3O4–Ag Hybrid Nanoparticles and Their Application for Highly Effective Bacteria Inactivation”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16 (2016), 5902-5912.
 9. Ngo Xuan Dinh, Do Thi Chi, Nguyen Thi Lan, Hoang Lan, Hoang Van Tuan, Nguyen Van Quy, Vu Ngoc Phan, Tran Quang Huy & Anh-Tuan Le, “Water-dispersible silver nanoparticles-decorated carbon nanomaterials: synthesis and enhanced antibacterial activity”, Applied Physics A 119 (2015), 85.
 10. Nguyen Thi Lan, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Duy Hung, Hoang Lan, Pham Anh Tuan, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Quang Hoa, Tran Quang Huy, Nguyen Van Quy, Thanh-Tung Duong, Vu Ngoc Phan, Anh-Tuan Le, “Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization”, Journal of Alloys and Compounds 615 (2014) 843-848.
 11. Nguyen Thi Lan, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, “Influences of cobalt substitution and size effects on magnetic properties of coprecipitated Co–Fe ferrite nanoparticles”, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 5919–5925.
 12. T. Lan, T. D. Hien, N. P. Duong and D. V. Truong, “Magnetic Properties of Mn1-xZnxFe2O4 Ferrite Nanoparticles Prepared by Using Co-Precipitation”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1522-1525.

Bài báo quốc tế khác:

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia:

 1. Nguyen Thi Thanh Ngân, Nguyen Danh Thanh, Nguyen Thi Lan, Duong Thanh Tung, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Chuc and Vu Thi Thu, “Liquid-gated Field-effect-transistor Based on Chemically Reduced Graphene Oxide for Sensing Neurotransmitter Acetylthiocholine”, Communications in Physics, Vol. 32, No. 3 (2022), pp. 253-263.
 2. Nguyễn Thị Ngọc, Bùi Xuân Thành, Ngô Việt Hoàng, Nguyễn Thị Lan, Dương Thanh Tùng, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp graphite/nano Silic/nano cacbon cho điện cực anot trong pin Lithium ion”, TNU Journal of Science and Technology 226(08): 56 – 63.
 3. T. Lan*, N. P. Duong, T. D. Hien, L. N. Anh, “Effect of Sintering Temperature on Properties of Li0.5Fe2.5O4 Ferrites Nanoparticles”, JST: Engineering and Technology for Sustainable Development 32(1) (2022), 017-021.
 1. Mai Duc Dung, Nguyen Thi Hong Nhung, Nguyen Dang Co, Bui Dinh Tu, Nguyen Thi Lan, “Nghiên cứu toognr hợp vật liệu nano GO/Fe3O4 trên nền than hoạt tính ứng dụng loại bỏ asen trong nước”, TNU Journal of Science and Technology 226(16): 45 – 52.
 2. Tran Thi Viet Nga, Nguyen Thi Lan, To Thanh Loan, Hoang Ha, “Structure and Magnetic Properties of SrFe12O19/CoFe2O4 Nanocomposite Ferrite”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 2 (2019) 1-11.
 3. Nguyen Thi Lan*, Phuong Dinh Tam, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, “Effect of chromium substituted on structural and magnetic characterization lithium ferrite nanoparticles”, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, 55(4) (2017) 521-526.
 4. Đỗ Thị Chi, Nguyễn Thị Lan*, Hoàng Lan, Phạm Anh Tuấn, Hoàng Văn Tuấn, Lê Hồng Thắng, Nguyễn Văn Quy, Trần Quang Huy, Vũ Ngọc Phan, Lê Anh Tuấn, “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của hệ vật liệu tổ hợp nano composite GO@Ag”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3C) (2014) 579-585.
 5. Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Tư, Phạm Thành Huy, “Nghiên cứu chế tao graphen oxit bằng phương pháp hóa học”, Tạp chí Hóa học, T.56 (6) (2013) 719-723.
 6. Nguyễn Thị Lan, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Phúc Dương, Thân Đức Hiền, “Ảnh hưởng của kích thước hạt tới tính chất từ của hạt nano ferit MnFe2O4 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường đại học, số 91, 2012, 90-95.

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có