TS. Nguyễn Việt Hưng
TS. Nguyễn Việt HưngGIẢNG VIÊN
Email: hung.nguyenviet@itims.edu.vn / hung.nguyenviet1@hust.edu.vn
Địa chỉ: P.507, Viện ITIMS, nhà B1

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Quang học phi tuyến: Mô hình hóa các quá trình truyền dẫn tín hiệu quang học trong các linh kiện quang phi tuyến.
 • Quang tử học micro/nano: Thiết kế, mô phỏng các linh kiện quang tử ứng dụng trong xử lý tín hiệu quang trong các mạch quang tử tích hợp.

GIẢNG DẠY

 • “Khoa học và Công nghệ nano: Cơ sở và ứng dụng”- Cao học
 • “Mô hình hóa các linh kiện quang tử”- Cao học
 • “Laser trong Vật lý và Hóa học” – Học phần tiến sĩ

GIỚI THIỆU

Nguyễn Việt Hưng hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. TS. Nguyễn Việt Hưng tốt nghiệp Cử nhân Vật lý, Đại học Vinh vào năm 2003; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quang học, Đại học Vinh năm 2005; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý năm 2011 tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Quốc gia, Công hòa Ba Lan; hoàn thành nghiên cứu sau tiến sỹ vào năm 2016 tại Khoa Vật lý, Đại học tổng hợp Warsaw, Cộng hòa Ba Lan. Các hướng nghiên cứu chính hiện nay của TS. Nguyễn Việt Hưng bao gồm: Quang học phi tuyến và Quang tử học micro/nano.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Các đề tài cấp trường (HUST) mã số T2015-106; T2017-PC-034: Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.
 • Các đề tài NAFOSTED mã số 103.01-2013.48; 103.01-2017.55: Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu.

Một số bài báo điển hình:

Tạp chí Web of Science:

 • Viet Hung Nguyen*, Le Xuan The Tai, Mattia Longobucco, Ryszard Buczyński, Ignac Bugár, Ignas Astrauskas, Audrius Pugzlys, Andrius Baltuska, Boris Malomed, Marek Trippenbach, Self-trapping and switching of solitonic pulses in mismatched dual-core highly nonlinear fibers, Chaos, Solitons & Fractals 167, 113045 (2023).
 • Viet Hung Nguyen*, Le Xuan The Tai, Ignac Bugar, Mattia Longobucco, Ryszard Buczyński, Boris A. Malomed, and Marek Trippenbach, Reversible ultrafast soliton switching in dual-core highly nonlinear optical fibers, Optics Letters 45(18), 5221-5224 (2020).
 • Nguyen Viet Hung*, Piotr Szankowski, Vladimir V Konotop and Marek Trippenbach, Four-wave mixing in spin-orbit coupled Bose-Einstein condensates, New Journal of Physics 22, 053019 (2020).
 • Krzysztof Zegadlo, Hung Viet Nguyen*, Vladimir V. Konotop, Jakub Zakrzewski, Marek Trippenbach, Route to chaos in a coupled microresonator system with gain and loss, Nonlinear Dynamics 97, 559 (2019).
 • Nguyen Viet Hung*, Krzysztof Zegadlo, Aliaksandr Ramaniuk, Vladimir V. Konotop, and Marek Trippenbach*, Modulational instability of coupled ring waveguides with linear gain and nonlinear loss, Scientific Reports 7, 4089 (2017).
 • Nguyen Viet Hung*, Marek Trippenbach, Eryk Infeld, and Boris A. Malomed: Spatial control of the competition between self-focusing and self-defocusing nonlinearities in one- and two-dimensional systems, Physical Review A, 90, 023841 (2014).
 • Nguyen Viet Hung, Pawel Zin, Eryk Infeld and Marek Trippenbach, Symmetry breaking in the collisions of double channel BEC solitons, Physica D, 269, 37-41 (2014).
 • Nguyen Viet Hung, Marek Trippenbach and Boris Malomed, Symmetric and asymmetric solitons trapped in H-shape potentials, Physical Review A 84, 053618 (2011).
 • Nguyen Viet Hung*, Pawel Zin, Boris Malomed and Marek Trippenbach, Two-dimensional solitons in media with the stripe-shaped nonlinearity modulation, Physical Review E 82, 046602 (2010).
 • Nguyen Viet Hung, Michal Matuszewski and Marek Trippenbach, Matter wave soliton collisions in the quasi one – dimensional potential, Physica D 238, 1449-1455 (2009).

Tạp chí quốc tế:

Tạp chí trong nước:

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có