HỢP TÁC – TÀI TRỢ

– Đại học BKHN:

 • Viện Vật lý kỹ thuật, ĐHBKHN
 • Viện HAST, ĐHBKHN
 • Khoa Khoa học và công nghệ vật liệu, ĐHBKHN
 • Khoa Hóa, , ĐHBKHN
 • Khoa cơ khí, ĐHBKHN
 • Khoa Điện, ĐHBKHN

– Viện Khoa học và công nghệ Quốc gia Việt Nam

– Trường Đại học Quốc gia Hà nội

– Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

– Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Hop Tac– Hà Lan:

 • Viện Van der Waals-Zeeman, Đại học Amsterdam
 • Viện nghiên cứu MESA, Đại học Twente
 • Đại học học kỹ thuật Delft

– Pháp :

 • Phòng thí nghiệm Louis Neel, CNRS, Grenoble
 • Viện National Polytechnique de Grenoble
 • LETI, CEA, Grenoble

– Bỉ:

 • Đại học Katholieke Leeuwen
 • Đại học Gent

– Áo:

 • Viện Experimental Physics, TU of Vienna

– Italy:

 • Đại học Trento

– Mỹ:

 • Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven

– Trung Quốc:

 • Viện Vật lý, Khoa học hàn lâm Bắc Kinh, Trung Quốc.

– Hàn Quốc:

 • Viện Khoa học và Công nghệ Seoul, Hàn Quốc
 • Đại học Quốc gia Chungnam, Daejon

– Nhật Bản:

 • Đại học Ritsumeikan
 • Viện công nghệ Toyota

– Singapore:

 • Đại học Quốc gia Singapore