DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC ITIMS

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1993

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Huy Dân
2 Vũ Thế Hiền
3 Trần Quốc An
4 Phạm Ngọc Bảo
5 Vũ Quang Chiến
6 Trần Mậu Danh
7 Nguyễn Phúc Dương
8 Nguyễn Thanh Giang
9 Đỗ Diệu Hương
10 Phạm Thành Huy
11 Vũ Thị Phương Lan
12 Nguyễn Ngọc Quỳnh
13 Nguyễn Minh Phượng
14 Nguyễn Anh Tuấn
15 Dư Trí Thành
16 Hồ Văn Thảo

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1994

STT Họ và tên ĐT
1 Phan Thị Quỳnh Chi
2 Huỳnh Đăng Chính
3 Trịnh Bá Hải
4 Tô Bá Hạ
5 Phan Lê Phương Hoa
6 Phạm Thị Mai Hoa
7 Nguyễn Hoàng Hải
8 Bùi Thị Hằng
9 Đỗ Văn Lưu
10 Phạm Phương Nga
11 Tô Kim Oanh
12 Nguyễn Hoàng Việt
13 Nguyễn Đức Tân
14 Mai Đình Toàn
15 Phạm Đức Thắng
16 Trần Thái Thanh
17 Vũ Sĩ Tuyên
18 Doãn Hà Thắng
19 Nguyễn Văn Thắng
20 Phương Thu Vân

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1995

STT Họ và tên ĐT
1 Đỗ Thị Kim Anh
2 Vũ Thị Ngọc Bích
3 Nguyễn Thị Thu Ba
4 Nguyễn Đức Chính
5 Nguyễn Tiến Dũng
6 Vũ Bá Dũng
7 Trịnh Anh Đức
8 Nguyễn Duy Hà
9 Nguyễn Thu Hương
10 Hoàng Văn Hùng
11 Tống Duy Hiển
12 Nguyễn Văn Hiếu
13 Trần Quang Hiệp
14 Hoàng Thị Hạnh
15 Hoàng Văn Huệ
16 Trần Đăng Khoa
17 Nguyễn Thế Lâm
18 Vũ Đình Lãm
19 Trần Thị Hà Linh
20 Phạm Thế Minh
21 Nguyễn Thị Nguyệt Minh
22 Nguyễn Thanh Ngọc
23 Nguyễn Thị Kiều Oanh
24 Phạm Đình Sùng
25 Nguyễn Văn Tâm
26 Đỗ Hữu Tuấn
27 Phạm Ngọc Thành
28 Hoàng Dương Thanh

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1996

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Anh Đức
2 Trịnh Thị Lộc
3 Phạm Thăng Long
4 Phạm Thị Ngọc Mai
5 Nguyễn Duy Dũng
6 Đặng Xuân Dũng
7 Lê Ngọc Khoa
8 Nguyễn Xuân Thanh
9 Nguyễn Vũ
10 Nguyễn Đức Nhân
11 Trần Đức Quyền
12 Trần Quang Phương
13 Phạm Xuân Sơn
14 Nguyễn Thăng Long
15 Mai Linh
16 Đinh Văn Dũng
17 Ông Phương Khương
18 Quản Hoài Nam
19 Lê Minh Phương
20 Vũ Văn Thú
21 Tạ Quốc Tuấn
22 Hoàng Thị Hạnh

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1997

STT Họ và tên ĐT
1 Trịnh Quang Thông
2 Nguyễn Xuân Việt
3 Trương Thị Ngọc Liên
4 Nguyễn Việt Long
5 Trần Thu Hương
6 Mai Anh Tuấn
7 Nguyễn Thị Nụ
8 Ngô Văn Nông

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1998

STT Họ và tên ĐT
1 Vũ Thị Thái Hà
2 Lưu Hoài Nam
3 Lê Quang Tuấn
4 Đinh Hùng Mạnh
5 Lê Thị Thắng
6 Nguyễn Thị Mùa
7 Phạm Anh Tuấn
8 Nguyễn Thanh Hường
9 Nguyễn Hoàng An
10 Nguyễn Thị Ngọc Anh
11 Nguyễn Hữu Tình
12 Nguyễn Văn Hiển
13 Dương Hải Hoàn
14 Vũ Hồng Kỳ
15 Dư Ngọc Long
16 Nguyễn Hồng Nam
17 Nguyễn Thu Nhàn
18 Hoàng Tú
19 Đặng Đức Vượng
20 Bùi Xuân Chiến
21 Trần Ngọc Khiêm
22 Lê Thị Dung
23 Nguyễn Tiến Dương

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 1999

STT Họ và tên ĐT
1 Trịnh Xuân Anh
2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi
3 Lê Ngọc Chung
4 Nguyễn Vũ Giang
5 Nguyễn Thị Minh Hải
6 Mai Đức Hạnh
7 Nguyễn Văn Hồng
8 Tạ Văn Khoa
9 Hoàng Thị Khuyên
10 Ngô Thị Hồng Lê
11 Đặng Thị Thanh Lê
12 Nguyễn Đức Minh
13 Phan Huy Minh
14 Nguyễn Trọng Oánh
15 Phạm Văn Phước
16 Phạm Ngọc Trung
17 Đỗ Khánh Tùng
18 Nguyễn Đức Văn
19 Phạm Văn Vinh

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2000

STT Họ và tên ĐT
1 Hoàng Văn Bình
2 Trần Thị Kim Chi
3 Đặng Huy Đạt
4 Nguyễn Văn Dũng
5 Vũ Thu Hiền
6 Vũ Thị Tuyết Khuyên
7 Lê Trọng Lư
8 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
9 Nguyễn Nguyên Phước
10 Nguyễn Xuân Quang
11 Ong Khắc Quý
12 Hoàng Thị Ngọc Quyên
13 Lê Hoàng Sơn
14 Đỗ Quang Tâm
15 Lê Thị Hải Thanh
16 Phạm Đức Thành
17 Nguyễn Chí Thuần
18 Đào Vân Trường
19 Nguyễn Hoàng Việt
20 Phạm Văn Vĩnh
21 Lương Hữu Bắc
22 Lâm Thị Thanh Nhàn

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2001

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Duy Cường
2 Nguyễn Xuân Diệp
3 Vũ Thị Thùy Dương
4 Trịnh Hải Đăng
5 Hồ Trường Giang
6 Ngô Ngọc Hà
7 Phan Thị Hải
8 Hoàng Tri Hải
9 Nguyễn Duy Hùng
10 Nguyễn Đức Hòa
11 Nguyễn Thành Huy
12 Đỗ Huy Lập
13 Vũ Bình Minh
14 Nguyễn Hồng Minh
15 Vũ Ngọc Phan
16 Tống Thị Hảo Tâm
17 Vũ Xuân Thăng
18 Đinh Thị Cẩm Thanh
19 Vũ Văn Thanh
20 Nguyễn Trung Thành
21 Lê Huy Thiêm
22 Nguyễn Thị Thủy
23 PhạmThị Thủy
24 Nguyễn Cảnh Toàn
25 Lê Anh Tuấn
26 Trần Anh Tuấn

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2002

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Thành Định
2 Lâm Thị Kiều Giang
3 Trần Thị Thu Hà
4 Nguyễn Văn Hùng
5 Đào Việt Linh
6 Phạm Bình Minh
7 Vương Dương Nguyên
8 Đoàn Thị Yến Oanh
9 Vương Sơn
10 Phương Đình Tâm
11 Cao Xuân Thắng
12 Bùi Quang Thanh
13 Nguyễn Thị Thu Thuỷ
14 Phạm Văn Tùng
15 Nguyễn Thành Trung
16 Trần Hữu Trung
17 Lê Tuấn Tú
18 Đỗ Thành Việt

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2003

STT Họ và tên ĐT
1 Trần Trọng  An
2 Nguyễn Hải Bình
3 Phạm Thanh Bình
4 Trần Đăng Chiến
5 Hoàng Tiến Dũng
6 Nguyễn Kim Giang
7 Nguyễn Trường Giang
8 Nguyễn Thượng Hải
9 Trịnh Thị Hằng
10 Nguyễn Thị Thu Hằng
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
12 Nguyễn Hữu Hùng
13 Nguyễn Thị Lan
14 Nguyễn Quang Lịch
15 Đàm Thị Mỹ Lương
16 Lưu Hoàng Minh
17 Nguyễn Tuấn Minh
18 Trần Thị Việt Nga
19 Nguyễn Thị Thanh Ngân
20 Đặng Đức Phúc
21 Hoàng Hữu Tân
22 Lưu Văn Thơ
23 Bùi Tiến Trịnh
24 Bùi Đình Tú
25 Lê Đắc Tuyên
26 Uông Văn Vỹ
27 Đào Thị Thanh Yên

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2004

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Tuấn Anh
2 Trần Ngọc Bách
3 Hoàng Vũ Chung
4 Phạm Đỗ Chung
5 Dương Việt Cường
6
7 Nguyễn Mạnh Cường
8
9 Đặng Đức Dũng
10 Nguyễn Quốc Dũng
11
12 Nguyễn Văn Duy
13 Đỗ Thu Hằng
14 Trần Đức Hoàng
15 Nguyễn Mạnh Hùng
16 Nguyễn Đức Khoáng
17 Nguyễn T. Kim Liên
18 Phạm Hoài Linh
19 Nguyễn Thái Long
20 Nguyễn Văn Luân
21 Phí Văn Lượng
22 Bùi Thị Khánh Nhung
23 Lê T. Mai Oanh
24 Lương T. Kim Phượng
25 Nguyễn Dương Thành
26 Lưu Văn Thiêm
27 Chu Văn Thuấn
28 Lương T. Bích Thuỷ
29 Vũ Thị Trang
30 Khúc Quang Trung
31 Trần Bảo Trung
32 Trương Đình Trung
33 Lê Văn Truyền
34 Phùng T. Hồng Vân

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2005

STT Họ và tên ĐT
1 L­ưu Thị Lan Anh
2 Nguyễn Hữu Dũng
3 Triệu Tiến Dũng
4 Nguyễn Anh Phúc Đức
5 Chu Mạnh Hoàng
6 Lê Thanh Hùng
7 Nguyễn Quang Huy
8 Đào Thị Thuỷ Nguyệt
9 Nguyễn Xuân Sáng
10 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
11 Trần Đình Trung
12 Trần Nam Trung
13 Trịnh Văn Trung
14 Nguyễn Hồng Việt

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2007

STT Họ và tên ĐT
1 Dương Xuân Chung
2 Trần Quang Đạt
3 Chu Thị Hải
4 Nguyễn Đức Hiếu
5 Vũ Thị Hoài Hương
6 Vũ Quang Khuê
7 Đỗ Quang Thẩm
8 Trịnh Xuân Thắng
9 Lê Viết Thông
10 Vũ Thị Trà

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2008

STT Họ và tên ĐT
1 Quản Thị Minh Nguyệt
2 Lê Viết Phương
3 Trần Thanh Quang
4 Nguyễn Văn Quỳnh
5 Nguyễn Kim Thanh
6 Nguyễn Lê Thi
7 Lê Khánh Toàn
8 Lê Đức Toàn
9 Đỗ Đăng Trung
10 Nguyễn Công Tú
11 Nguyễn Tư

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2009

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Thị Vân Anh
2 Nguyễn Thị Thùy Dung
3 Lý Văn Đạt
4 Trương Thị Hiên
5 Nguyễn Thị Thùy Linh
6 Bùi Đại Nhân
7 Phạm Khắc Quyết
8 Phạm Hồng Trang
9 Hồ Xuân Vinh
10 Phạm Thị Kim Thanh
11 Hoàng Văn Vương

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2010

STT Họ và tên ĐT
1 Trần Thị Diệp
2 Phương Trung Dũng
3 Nguyễn Hoàng Hà
4 Trần Thị Hà
5 Nguyễn Quang Long

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2011

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Đức Chính
2 Hồ Văn Chương
3 Nguyễn Văn Du
4 Đỗ Đức Đại
5 Lương Trung Sơn
6 Nguyễn Thị Phương
7 Ngô Sĩ Trọng
8 Phạm Ngọc Thảo
9 Phạm Sơn Tùng
10 Trương Thanh Toản
11 Đỗ Hoàng Tú

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2012B

STT Họ và tên ĐT
1 Đoàn Tuấn  Anh
2 Nguyễn Viết  Chiến
3 Trần Văn  Đáng
4 Hà Sinh  Nhật
5 Hà Minh  Tân
6 Lưu Thị Hoài  Thương

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2013B

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Văn Kiên
2 Trần Quỳnh
3 Đinh Văn Thiên
4 Đinh Văn Tương

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2014B

STT Họ và tên ĐT
1 Nguyễn Mạnh Hùng
2 Triệu Văn Vũ Quân
3 Phạm Hải
4 Trần Quang Thịnh
5 Nguyễn Văn Chính
6 Nguyễn Hữu Nam
7 Võ Thanh Được

Danh sách cựu học viên khóa ITIMS 2015B

STT Họ và tên ĐT
1 Lê Trung Hiếu
2 Lã Quỳnh Nga
3 Nguyễn Thị Thái
4 Triệu Quang Tuấn
5 Lê Văn Tâm