PGS. TS. Chử Mạnh Hưng
PGS. TS. Chử Mạnh HưngGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: mhchu@itims.edu.vn / hung.chumanh@hust.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 2D
 • Nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp tiên tiến sử dụng nguồn synchrotron

GIẢNG DẠY

 • Đang cập nhật

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Chử Mạnh Hưng hiện là giảng viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Đại học Bách Khoa Hà Nội. PGS. TS. Chử Manh Hưng đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật liệu điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2008; nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật vật liệu điện tử, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc năm 2011; hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu, Đại học bách khoa Grenoble Alpes và viện ESRF, Pháp năm 2014. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. TS. Chử Mạnh Hưng bao gồm: Tổng hợp và nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano ứng dụng trong cảm biến; Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 2D; Nghiên cứu đặc tính cấu trúc của vật liệu bằng phương pháp tiên tiến sử dụng nguồn synchrotron.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Đã chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu quỹ Nafosted (MS 103.02-2015.88)
 • 07/2014 – 01/2016: Đã tham gia và bảo vệ thành công đề tài MOON, tài trợ bởi Qũy nghiên cứu quốc Pháp  (project ref. ANR-11-NANO-0014)”
 • 04/2011 – 06/2014: Đã tham gia và bảo vệ thành công đề tài NANOWIRING, tài trợ bởi Uỷ ban Châu âu thông qua Marie Curie Initial Training Network (EU project ref. PITN-GA-2010-265073)

Một số bài báo điển hình:

 1. M. H. Chu, L. Tian, A. Chaker, V. Cantelli, R. Boichot, A. Crisci, A. Claudel, H. Renevier, T. Ouled, M. I. Richard, D. Fong, J. L. Deschanvres, and G. Ciatto. “In situ X-ray absorption spectroscopy characterization of the incipient growth of ZnO thin films by atomic layer deposition”  submitted (2016).
 2. R. Boichot, L. Tian, M.-I. Richard, A. Crisci, A. Chaker, V. Cantelli, S. Coindeau, S. Lay, T. Ouled, C. Guichet, M. H. Chu, N. Aubert, G.Ciatto,  E. Blanquet, O. Thomas, J.-L. Deschanvres, D. D. Fong, and H. Renevier, “Evolution of Crystal Strucutre During the Initial Stages of ZnO Atomic Layer Deposition” ACS Chem. Mater. 28, 592 (2016)
 3. M. H. Chu, G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, S. Geburt, and C. Ronning. “Nano-X-ray diffraction study of single Co-implanted ZnO nanowires”. Phys. Status Solidi A 211, 2523 (2014)
 4. G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, M. H. Chu, R. Tucoulou, I. Lopez, E. Nogales, B. Mendez, J. Piqueras “Crossed Ga2O3/SnO2 multiwire architecture : a local structure study with nanometer resolution”. Nano Lett. 14, 5479 (2014)
 5. M. H. Chu, G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, S. Geburt, and C. Ronning. “Structural order in single Co-implanted ZnO nanowires”. Phys. Status Solidi A 211, 483  (2014)
 6. M. H. Chu, G. Martínez-Criado, J. Segura-Ruiz, S. Geburt, and C. Ronning. “Local lattice distortions in single Co-implanted ZnO nanowires”. Appl. Phys. Lett. 103, 141911 (2013)
 7. S. Geburt, R. Roder, U. Kaiser, L. Chen, M. H. Chu, J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, W. Heimbrodt, and C. Ronning. “Intense intra 3d-luminescence and waveguide properties of single Co-doped ZnO nanowires”. Phys. Status Solidi RRL 7, 886 (2013)
 8. M. Gómez- Gómez, N. Garro, J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, A. Cantarero, C. Denker, J. Malindretos, and A. Rizzi. “Radial composition of single InGaN nanowires: a combined study by EDX, Raman spectroscopy and X-ray diffraction”. Phys. Status Solidi RRL 7, 864 (2013)
 9. J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, C. Denker, J. Malindretos, and A. Rizzi. “Synchrotron nanoimaging of single In-rich InGaN nanowire”. J. Appl. Phys. 113, 136511 (2013).
 10. J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, R. Tucoulou, M. Gómez-Gómez, and N. Garro.“Characterization of single semiconductor nanowires by synchrotron radiation nanoprobe” Phys. Status Solidi C 9, 639 (2012).
 11. J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, M. H. Chu, S. Geburt, C. Ronning. “Nano-X-ray absorption spectroscopy of single Co-implanted ZnO nanowires”. Nano Lett. 11, 5322 (2011).
 12. M. H. Chu, J. Segura-Ruiz, G. Martínez-Criado, P. Cloetens, I. Snigireva, S. Geburt, and C. Ronning. “Synchrotron Fluorescence Nanoimaging of a Single Co-Implanted ZnO Nanowire”. Phys. Status Solidi RRL 5, 283 (2011).
 13. M. H. Chu, J. H. Lee, J. J. Kim, K. W. Kim, D. P. Norton, and Y. W.Heo. “Low Temperature Growth and Optical Properties of ZnO Nanowires Using an Aqueous Solution Method”. J. Nanosci. Nanotech. 12, 1415 (2012).
 14. M. H. Chu, J. H. Lee, J. J. Kim, and Y. W. Heo. “UV photoresponse of Ag-doped multiple ZnO nanowires”. J. Nanoelectron. Optoelectron. 6, 244 (2011).
 15. M. H. Chu, S. Y. Kim, S. Y. Sung, J. H. Lee, J. J. Kim, D. P. Norton, S. J. Pearton and Y. W. Heo. “Catalyst-free patterned growth of well-aligned ZnO nanowires on ITO substrates using an aqueous solution method and lithography process”. J. Nanoelectron. Optoelectron. 5,186-190, (2010).

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 • Sách chuyên khảo về kỹ thuật đo: Single semiconductor nanowires studied by a hard X-ray nanoprobe”, ISBN: 978-3-639-76702-5, publisher: scholar’s press (2015)

THÔNG TIN THÊM

Thành tích, giải thưởng

 • Học bổng Marie-Curie Initial Training Network của ủy ban Châu âu (EC 2011-2014).