GIỚI THIỆU CHUNG

Viện đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu ITIMS là đơn vị có bề dày truyền thống đầu trong đào tạo về khoa học và kỹ thuật vật liệu tại Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Viện đã đào tạo cho đất nước hàng trăm Thạc sĩ, Tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học vật liệu, đang đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp, tập đoàn ứng dụng và sản xuất công nghệ cao, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

Các thế hệ học viên ITIMS sau khi tốt nghiệp đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp về công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và giáo dục trong và ngoài nước, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sự thành công của Cựu Sinh viên là bảo chứng cho chất lượng đào tạo của Viện ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Không dừng lại ở đó, trong xu thế tự chủ và hội nhập của Giáo dục Đại học Việt Nam, dưới sự định hướng của Nhà trường, Viện ITIMS tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động trong các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, định hướng rõ nét đào tạo, đào tạo ra các nhà khoa học chất lượng cao phục vụ cho công cuộc phát triển khoa học nước nhà.