CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Viện ITIMS được đánh giá là đơn vị mạnh về các hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm gần đây, Viện đã và đang thực hiện trăm đề tài thuộc Quỹ NAFOSTED, đề tài Bộ GD&ĐT, nhiều đề tài cấp Trường và một số đề tài dự án hợp tác với doanh nghiệp. Trong nhiều năm liền, số lượng công bố quốc tế (ISI/Scopus) của Viện luôn đạt mức trên 1.5-2 công bố/1 CB giảng dạy. Cũng trong 3 năm gần nhất, CB Viện đã có nhiều GPHI/sáng chế được cấp bằng và được chấp nhận đơn.

Hiện nay, Viện ITIMS đang vận hành 03 PTN nghiên cứu và 03 PTN chức năng để phục vụ các mục đích NCKH và đào tạo ở trình độ cao. Ngoài ra còn có 1 PTN Hóa học, 1 PTN Lò nhiệt độ cao, 1 PTN chế tạo đóng gói LED và 1 phòng sạch để đảm bảo điều kiện cho chế tạo vật liệu.

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH

NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VI HỆ THỐNG

NHÓM VẬT LIỆU TỪ, TỪ – ĐIỆN TỪ VÀ SIÊU DẪN

NHÓM CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ THÔNG MINH

NHÓM QUANG ĐIỆN TỬ VÀ QUANG TỬ NANO

NHÓM NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI VÀ CẤU TRÚC VẬT LIỆU

NHÓM VẬT LIỆU NĂNG LƯỢNG

NHÓM VẬT LIỆU Y SINH