PGS. TS. Nguyễn Văn Quy
PGS. TS. Nguyễn Văn QuyGIẢNG VIÊN CAO CẤP
Email: quy.nguyenvan@hust.edu.vn; quy@itims.edu.vn

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Vật liệu điện tử
 • Môi trường và Năng lượng xanh

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

 • Vật liệu nano và ứng dụng
 • Cảm biến
 • Vật liệu hấp phụ
 • Tích trữ và chuyển đổi năng lượng

GIẢNG DẠY

 • Vật liệu chuyển đổi và tích trữ năng lượng
 • Vật liệu nano và Công nghê nano

GIỚI THIỆU

PGS. TS. Nguyễn Văn Quy tốt nghiệp kỹ sư Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2001, nhận bằng Thạc sĩ năm 2006 và Tiến sĩ năm 2009 chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc. PGS.TS. Nguyễn Văn Quy là cán bộ nghiên cứu của Viện ITIMS (trực thuộc Bộ Giáo dục) từ năm 2001 và là giảng viên từ năm 2009 (sau khi Viện ITIMS trực thuộc ĐHBKHN). Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, PGS. TS. Nguyễn Văn Quy đã có nhiều bài báo nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế uy tín (SCI SCIE), tạp chí và hội thảo trong nước/quốc tế. Hiện nay, PGS.TS. Nguyễn Văn Quy tiếp tục phát triển các định hướng nghiên cứu về vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến, năng lượng (tích trữ và chuyển đổi), xử lý môi trường, và luôn có các suất học bổng dành cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Một đề tài NCKH điển hình:

 • Đề tài Quỹ NAFOSTED: Nghiên cứu phát triển cảm biến QCM đa kênh được phủ các loại vật liệu nano biến tính khác nhau nhằm phát hiện VOCs và các tác nhân sinh học.
 • Đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các hệ vật liệu nano từ dị thể chức năng trong cảm biến để theo dõi các dấu hiệu sinh tồn ở người và xác định hàm lượng một số thuốc, hóa chất trong thực phẩm.
 • Đề tài Bộ GD&ĐT:  Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến khí NH3 dựa trên cấu trúc vi cân tinh thể thạch anh (QCM) phủ cột nano.
 • Đề tài Dự án SAHEP: Nghiên cứu tổng hợp và đặc tính hấp phụ của vật liệu nano ô-xit sắt ứng dụng trong cảm biến môi trường

Một số bài báo điển hình:

 1. Nguyen Thanh Vinh, Tran Van Dang, Bui Thi Hang, To Thanh Loan, Anh‐Tuan Le, Nguyen Van Quy, Synthesis and gas adsorption properties of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type sensing application, Particle and Particle Systems Characterization 40 (2022) 2200063
 2. Nguyen Thanh Vinh, Tran Van Dang, Bui Thi Hang, Anh-Tuan Le, Nguyen Tri Tuan, Le Khanh Vinh, Nguyen Van Quy, Effect of ferric ion [Fe3+] and [Fe2+] on SO2 adsorption ability of γ-Fe2O3 nanoparticles for mass-type gas sensors, Sensors and Actuators A: Physics 331 (2021) 112981.
 3. Ngo Xuan Dinh, Tuyet Nhung Pham, Tran Quang Huy, Do Quang Trung, Pham Anh Tuan, Vu Quang Khue Nguyen Van Quy, Van Phan Le, Vu Dinh Lam, Anh-Tuan Le, Ultrasensitive determination of chloramphenicol in pork and chicken meat samples using a portable electrochemical sensor: Effects of 2D nanomaterials on sensing performance and stability, New Journal of Chemistry 45 (2021) 7622-7636.
 4. Nguyen Thanh Vinh, Nguyen Thanh Hai, Tran Van Dang, Bui Thi Hang, Anh-Tuan Le, Tuyet Nhung Pham, Ngo Xuan Dinh, Vu Dinh Lam, Mam Hoai Nam, Tran Dang Thanh, Nguyen Trung Huy, Nguyen Van Quy, Dual-functional sensing properties of ZnFe2O4 nanoparticles for detection of the chloramphenicol antibiotic and sulphur dioxide gas, Sensors and Actuators A: Physical 332 (2021) 113093.
 5. Thanh Vinh Nguyen, Ngoc Anh Luong, Van Toan Nguyen, Anh Tuan Pham, Anh Tuan Le, Thanh Loan To, Van Quy Nguyen, Effect of the phase composition of iron oxide nanorods on SO2 gas sensing performance, Materials Research Bulletin 134 (2021) 111087.
 6. Vu Van Cat, Ngo Xuan Dinh, Vu Ngoc Phan, Le Anh Tuan, Man Hoai Nam, Vu Dinh Lam, Tran Van Dang, Nguyen Van Quy, Realization of graphene oxide nanosheets as a potential mass-type gas sensor for detecting NO2, SO2, CO, and NH3, Materials Today Communications 25 (2020) 101682.
 7. Nguyen Thanh Vinh, Le Khanh Vinh, Le Anh Tuan, Nguyen Van Quy, Synthesis, characterization, and gas sensing properties of Fe3O4/FeOOH nanocomposites for a mass-type gas sensor, Materials Science in Semiconductor Processing 118 (2020) 105211.
 8. Vu Thi Trang, Nguyen Van Quy, Vu Ngoc Phan, Hoang Van Tuan, Tran Quang Huy, Ngo Xuan Dinh, Anh-Tuan Le, Enhanced adsorption efficiency of inorganic chromium (VI) ions by using carbon-encapsulated hematite nanocubes, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 5 (2020) 392-399.
 9. Nguyen Duc Hoang, Vu Van Cat, Man Hoai Nam, Vu Ngoc Phan, Le Anh Tuan, Nguyen Van Quy, Enhanced SO2 sensing characteristics of multi-wall carbon nanotubes based mass-type sensor using two-step purification process, Sensors and Actuators A 295 (2019) 696–702.
 10. Vu Van Cat, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Van Quy, Vu Ngoc Phan, Anh-Tuan Le, One-pot hydrothermal-synthesized rGO-Ag nanocomposite as a sensing platform for detection and quantification of methylene blue organic dye and tricyclazole pesticide, Materials Today Communications 21 (2019) 100639

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

Không có

THÔNG TIN THÊM

 • Không có