Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Trang chủ Cơ sở vật chất Thiết bị cho PTN Nano Từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
Thiết bị cho PTN Nano Từ và siêu dẫn nhiệt độ cao
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thiết bị đo tính chất cơ Vu Anh Minh 14778
2 Thiết bị ép Vu Anh Minh 16168
3 Máy tạo khí hydro bằng phương pháp điện phân (gas generator) Vu Anh Minh 23045
4 Máy rây hạt Vu Anh Minh 18728
5 Thiết bị nghiền bị kiểu hành tinh Vu Anh Minh 15407
6 Máy kiểm tra các đặc trưng của pin-accu (BS-9300R-Battery performance testing device) Vu Anh Minh 17010
7 Hệ đo từ trở Vu Anh Minh 17051
8 Hệ từ trường xung Vu Anh Minh 14887
9 Từ kế mẫu rung Vu Anh Minh 17187
10 Thiết bị nấu mẫu bằng hồ quang Vu Anh Minh 14287
11 Thiết bị bốc bay chân không Vu Anh Minh 16128
12 Máy phún xạ cao tần Vu Anh Minh 16881
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?