ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI CÔNG BỐ THÀNH LẬP THÊM 2 TRƯỜNG

Sáng nay (7/6/2023), Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các nghị quyết thành lập và các quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý Trường Vật liệu, Trường Hóa và Khoa học sự sống.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 01

Trường Vật liệu và Trường Hóa và Khoa học sự sống là 2 trường thuộc tiếp theo được Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học và Giám đốc đại học.  Đây là một bước tiến mới của Đại học Bách khoa Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2025 và thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 85/NQ-ĐU ngày 07/12/2020 của Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội về chuyển đổi mô hình tổ chức, xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội tự chủ và hiện đại.

Như vậy, cùng với 3 Trường: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có 5 trường, được thành lập theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018). Trong thời gian sắp tới, cơ cấu tổ chức, bộ máy vận hành của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục được tối ưu theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp mạnh các mặt hoạt động cho các đơn vị chuyên môn; quản trị, điều hành tập trung theo chiến lược và các quy chế, quy định chung do Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành, người học được cấp bằng duy nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 02

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội chúc mừng Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Vật liêu, Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Vật liệu đào tạo các chuyên ngành đáp ứng nhu cầu nhân lực của tất cả các lĩnh vực công nghiệp

Trường Vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội – được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị: Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu; Viện Dệt may – Da giầy và Thời trang; Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Polyme và Compozit và Bộ môn Công nghệ In.

GS. Huỳnh Trung Hải – Trường phòng Quản lý nghiên cứu – được bổ nhiệm làm Hiệu trường Trường Vật liệu.

Các Phó Hiệu trưởng gồm: PGS. Lê Thái Hùng, PGS. Nguyễn Thanh Liêm, GS. Nguyễn Đức Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội – phân tích tên trường là Vật liệu khá dễ hiểu về nội hàm và thể hiện tính liên ngành mạnh mẽ. Khoa học vật liệu, kỹ thuật vật liệu và ứng dụng của vật liệu phục vụ kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng chính là mục tiêu quan trọng về đào tạo và nghiên cứu của Trường Vật liệu. Vật liệu vừa là nền tảng của tất cả các ngành, lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội, vật liệu đồng thời cũng là sản phẩm, là quy trình ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 03

GS. Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng đại học (bìa trái ảnh), PGS. Huỳnh Quyết Thắng – Giám đốc đại học (bìa phải ảnh) chúc mừng GS. Huỳnh Trung Hải – Hiệu trưởng đầu tiên Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội (giữa)

Trường Vật liệu đào tạo các chuyên ngành đại học và sau đại học liên quan đến vật liệu truyền thống, các loại vật liệu mới, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của tất cả các lĩnh vực công nghiệp, cụ thể như: kỹ thuật, công nghệ chế tạo vật liệu, vật liệu tiên tiến và cấu trúc nano từ nguyên liệu nguồn đến quá trình nấu luyện, gia công tạo hình, hợp kim màu và xử lý bề mặt; khoa học vật liệu điện tử, kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano; vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử; công nghệ dệt may – da giầy và thời trang; vật liệu polyme – compozit nền polyme, kỹ thuật in và truyền thông.

Trình độ chuyên môn của các giảng viên Trường Vật liệu được thể hiện qua các con số ấn tượng: 93,65% giảng viên Trường là Tiến sĩ, gần 40% giảng viên đạt học hàm Giáo sư, Phó giáo sư.

Các đối tượng nghiên cứu chính của Trường Vật liệu – Đại học Bách khoa Hà Nội – bao gồm: Vật liệu kim loại và phi kim loại, vật liệu điện tử và quang tử, vật liệu compozit, vật liệu y sinh, vật liệu năng lượng, vật liệu nano… với các hướng nghiên cứu điển hình: tính chất vật lý, hóa học, cơ học… của vật liệu; Mô phỏng tính toán vật liệu; Mô phỏng tính toán các quá trình công nghệ; Nghiên cứu phát triển các hệ vật liệu tiên tiến, vật liệu thông minh, vật liệu thân thiện môi trường; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nguồn; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào đời sống; Giải mã công nghệ, tư vấn công nghệ. (Xem chi tiết về Trường Vật liệu TẠI ĐÂY).

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 04

Lãnh đạo đại học chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Hóa và Khoa học sự sống

Trường Hóa và Khoa học sự sống đào tạo những ngành thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật chủ đạo, mang tính bền vững, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Trường Hóa và Khoa học sự sống – Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Viện: Viện Kỹ thuật hóa học, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm, Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên. Trường có đội ngũ giảng viên và cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao với trên 90% giảng viên có học vị tiến sĩ và gần 40% giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Tại buổi lễ, GS. Lê Anh Tuấn rất tự hào cho biết tên Trường là Hóa và Khoa học sự sống thể hiện rõ sự kế thừa nền tảng truyền thống: Hóa học – Sinh học – Thực phẩm – Môi trường của Đại học Bách khoa Hà Nội, vừa thể hiện khát vọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thực tiễn, mang hơi thở của thời đại và sẵn sàng chinh phục những lĩnh vực mới phục vụ cho định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững. “Khoa học sự sống – Life Sciences” là một khái niệm khá mới đối với chúng ta nhưng nó là khái niệm khá phổ biến, là chủ đề rộng, thu hút sự quan tâm của nhiều đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.

PGS. Chu Kỳ Sơn – Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Hóa và Khoa học sự sống.

Các Phó Hiệu trưởng gồm: PGS. La Thế Vinh, PGS. Nguyễn Hồng Liên, PGS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 05

Lãnh đạo đại học chúc mừng PGS. Chu Kỳ Sơn – Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà  Nội (thứ hai từ trái sang)

Trường Hóa và Khoa học sự sống đào tạo các ngành Hóa học, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa dược, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. Đây là những ngành vốn gần nhau về kiến thức cơ sở ngành, thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật chủ đạo, mang tính bền vững. Trường có các trung tâm, các PTN nghiên cứu đồng bộ hiện đại kết hợp với phương pháp giảng dạy tiên tiến, qua đó sẽ mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, đa dạng hóa nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. (Xem chi tiết Trường Hóa và Khoa học sự sống TẠI ĐÂY)

Quyết tâm cao trước chặng đường mới

Tại buổi lễ, phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS. Chu Kỳ Sơn – Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội – đã nêu quyết tâm Trường Hóa và Khoa học sự sống cần phát huy tối đa các thế mạnh và thành tựu mà 4 đơn vị đã đạt được trong 67 năm trong đào tạo, NCKH, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác đối ngoại.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 06

PGS. Chu Kỳ Sơn phát biểu tại buổi lễ

Trước toàn thể lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. Chu Kỳ Sơn hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo trường và các đơn vị trong trường sẽ tập trung trí tuệ, tâm sức, kinh nghiệm; phát huy tinh thần tinh thần ĐOÀN KẾT – THỐNG NHẤT – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của trường trong thời gian tới nhằm tạo một môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, nơi mà từng thầy cô, từng cán bộ và từng sinh viên có cơ hội thể hiện năng lực và phát huy sự sáng tạo của bản thân, nơi mà ý kiến đóng góp và xây dựng cho sự phát triển của Trường của từng thành viên được ghi nhận để chúng ta có một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có niềm vui thực sự trong công việc, nơi mà thầy cô làm chủ thể, là đông lực phát triển, sinh viên là trung tâm.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 07

GS. Huỳnh Trung Hải phát biểu tại buổi lễ

Còn GS. Huỳnh Trung Hải – Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Vật liệu – bày tỏ: Để có thể đạt được thành công, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng được kì vọng đã đặt ra, trước tiên và quan trọng nhất là cần phải có sự đồng lòng, góp sức của toàn thể cán bộ trường Vật liệu. Chúng tôi tin tưởng rằng, tập thể cán bộ trường Vật liệu sẽ là một khối thống nhất; cùng chung mục tiêu; nỗ lực và phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân; tôn trọng sự khác biệt trên quan điểm hài hoà lợi ích và tuân thủ các nguyên tắc chung.

Với các em sinh viên đang và sẽ là sinh viên của Trường Vật liệu, GS. Huỳnh Trung Hải chân thành chia sẻ: Trường luôn đặt các em ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động. Chúng tôi sẽ đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để hỗ trợ các em phát triển một các tốt nhất năng lực và phẩm chất; phát huy được đầy đủ tiềm năng của mỗi cá nhân. Thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ khác, chúng tôi hướng tới mục tiêu trang bị cho các em đầy đủ và cân bằng về: Lý thuyết chuyên sâu nền tảng, cập nhật công nghệ tiên tiến, công nghệ đang triển khai sản xuất và trải nghiệm thực tế. Đó sẽ là tiền đề để các em phát triển sự nghiệp, đạt được thành công và hành phúc trong cuộc sống.

Bổ nhiệm ban giám hiệu trường Vật liệu - 08

GS. Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng đại học – chúc mừng 2 Trường Hóa & Khoa học sự sống vàTrường Vật liệu, 2 thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô phó hiệu trưởng được nhận quyết định bổ nhiệm hôm nay

Thay mặt lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng đại học – chúc mừng 2 Trường Hóa & Khoa học sự sống vàTrường Vật liệu, 2 thầy Hiệu trưởng cùng các thầy cô phó hiệu trưởng được nhận quyết định bổ nhiệm hôm nay, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và đặt kỳ vọng vào sự phát triển của hai Trường Hóa và Khoa học sự sống và Trường Vật liệu, cũng như tin tưởng vào sự quyết tâm của hai thầy Hiệu trưởng được thể hiện trong hai bài phát biểu nhận nhiệm vụ.

“Khó khăn, thử thách ở thời kỳ đầu thành lập là điều không thể tránh khỏi, ở quy mô đội ngũ cán bộ và sinh viên lớn, cơ cấu bộ máy tinh gọn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp trong vận hành, sự quyết tâm, đồng lòng và đoàn kết; đòi hỏi tính thống nhất, đồng bộ trong mọi hoạt động. Khi hệ thống quản trị, điều hành chưa thực sự hoàn chỉnh, càng cần thiết phải có sự quyết tâm và đoàn kết cao độ. Kinh nghiệm từ 3 trường Cơ khí, Điện – Điện tử và CNTT&TT chính là những bài học quý giá cho hai trường mới thành lập” – GS. Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Với động lực mạnh của Đại học Bách khoa Hà Nội, với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo 2 trường, với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ viên chức; sự đồng cảm, tin tưởng và nhiệt huyết của sinh viên, 2 Trường mới thành lập sẽ sớm ổn định, vượt qua những khó khăn trước mắt và thực hiện thành công kế hoạch năm, hướng tới các mục tiêu chiến lược đã được đặt ra trong đề án xây dựng trường, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030. 

Tháng 3/2023, tại buổi công bố quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội và trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc đại học nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Sự chuyển đổi mô hình từ trường đại học thành đại học không phải và tránh là một xu hướng mà phải xem đây là công cụ để giải phóng cho sức sáng tạo từ bên trong, giải pháp cho các năng lực sáng tạo bằng một cơ chế mới. Đại học Bách khoa cần phải đi đầu trong việc thực hiện tự chủ. Đại học tự chủ đầy đủ, tự chủ có chiều sâu, tự chủ trong một giai đoạn mới, vừa theo thông lệ của thế giới, vừa phù hợp với đặc điểm chính trị, xã hội, kinh tế, con người, văn hóa của Việt Nam”.

Việc thành lập 5 trường của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những bước đi hoàn thiện cơ cấu đại học với cấu trúc chặt chẽ, hệ thống quản trị, điều hành hiện đại; hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài; hoàn thiện lại quy chế tổ chức và hoạt động… Hướng tới mô hình đại học – mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành – theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

 
Gia Hân. Ảnh: Duy Thành