Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ sở vật chất TB ngành Từ
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thiết bị đo tính chất cơ 10232
2 Thiết bị ép 11697
3 Máy tạo khí hydro bằng phương pháp điện phân (gas generator) 17715
4 Máy rây hạt 14101
5 Thiết bị nghiền bị kiểu hành tinh 11062
6 Máy kiểm tra các đặc trưng của pin-accu (BS-9300R-Battery performance testing device) 11899
7 Hệ đo từ trở 12285
8 Hệ từ trường xung 10377
9 Từ kế mẫu rung 12570
10 Thiết bị nấu mẫu bằng hồ quang 9508

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?