Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Cơ sở vật chất TB ngành Từ
Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thiết bị đo tính chất cơ 14779
2 Thiết bị ép 16169
3 Máy tạo khí hydro bằng phương pháp điện phân (gas generator) 23046
4 Máy rây hạt 18729
5 Thiết bị nghiền bị kiểu hành tinh 15409
6 Máy kiểm tra các đặc trưng của pin-accu (BS-9300R-Battery performance testing device) 17013
7 Hệ đo từ trở 17052
8 Hệ từ trường xung 14888
9 Từ kế mẫu rung 17188
10 Thiết bị nấu mẫu bằng hồ quang 14289

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?