Skip to content
Lương Văn Sử In Email
Viết bởi Admin   
Thứ bảy, 03 Tháng 9 2011 22:11

Lương Văn SửHọ và tên: Lương Văn Sử
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1984
Vị trí công tác: Giảng viên/Nghiên cứu viên
Địa chỉ nơi làm việc: P105, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. or Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787

 

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Chưa có

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

 • Vật lý spin, điện tử học spin, công nghệ spintronics và cảm biến từ

3. Thành tích, giải thưởng:

 • Chưa có

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2016

Công nghệ nano và micro từ/Điện tử spin, Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan

Thạc Sĩ

2011

Công nghệ vật liệu điện tử/ITIMS, Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

2007

Cử nhân tự động hóa, Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 2008 đến 2012: Giảng viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 • 2012 đến 2017: Nghiên cứu sinh/postdoc tại Đài Loan
 • 2017 đến nay: Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Đề tài NAFOSTED: “Nghiên cứu phát triển và chế tạo cảm biến từ trường yếu dựa trên hiệu ứng từ điện trở khổng lồ (GMR)”, mã số 103.02-2016.03.

7. Các giáo trình đã biên soạn:

 • Không có

8. Một số bài báo điển hình:

Patents (Bằng sáng chế US)

Năm: 2017

  • Inventors: Ching-Ray Chang, Jen-Tzong Jeng, Jen-Hwa Hsu, Chih-Cheng Lu, Bor-Lin Lai, Van-Su Luong, “Single bridge magnetic field sensor”, Publication number: US9709640 B2, Jul 18, 2017. Link: https://www.google.com/patents/US9709640

  SCI Journal Publications (Bài báo ISI)

  Năm: 2017

  • Van Su Luong, Member, IEEE, Yu-Hsin Su, Chih-Cheng Lu, Jen-Tzong Jeng, Jen-Hwa Hsu, Ming-Han Liao, Jong-Ching Wu, Meng-Huang Lai and Ching-Ray Chang, Fellow, IEEE. “Planarization, Fabrication and Characterization of Three-dimensional Magnetic Field Sensors,” IEEE Transactions on Nanotechnology, ( Volume: PP, Issue: 99, 2017).
  • Van Su Luong, Chih-Cheng Lu, Jing-Wen Yang, and Jen-Tzong Jeng, “A Novel CMOS Transducer for Giant Magnetoresistance Sensors”, Rev. Sci. Instrum., Vol. 88, No. 2, (2017).
  • Van Su Luong, Jen-Tzong Jeng , Chih-Cheng Lu and Hua-Yi Hsu, “Low-noise Tunneling-Magnetoresistance Vector Magnetometer with Flux Chopping Technique”, Measurement (IMEKO) Vol. 109, pp. 297-303, (2017).
  • Xuan-Thang Trinh, Jen-Tzong Jeng, Chih-Cheng Lu, Min-Jia Lan, Bo-Chen Chen, Jen-Hwa Hsu, Van-Su Luong and Hua-Yi Hsu, “Miniature tri-axis magnetometer with in-plane GMR sensors”, IEEE Transactions on Magnetics, ( Volume: PP, Issue: 99, 2017).
   • Giap Van Cuong, Luong Van Su, Nguyen Anh Tue, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tuan*, “The use of magnetic orientation as a pinning modality for investigation of photon-magnon interactions in magnetic nanoparticle systems”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 17, pages 1-6, 2017.

   Năm: 2016

   • Van-Su Luong, Jen-Tzong Jeng*, Jen-Hwa Hsu, Ching-Ray Chang, and Chih-Cheng Lu, “Tunneling-Magnetoresistance Vector Magnetometer with Deflection Flux-Chopper”, IEEE Trans.  Magn., Vol. 52, No. 7, pp. 4001204, (2016).

   Năm: 2015

   • Chia-Yi Chiang, Jen-Tzong Jeng*, Bor-Lin Lai, Van Su Luong and Chih-Cheng Lu, “Tri-axis magnetometer with in-plane giant magnetoresistance sensors for compass application”, J. Appl. Phys. 117, 17A321, (2015).
   • Van-Su Luong, Jen-Tzong Jeng*, Bor-Lin Lai, Jen-Hwa Hsu, Ching-Ray Chang, and Chih-Cheng Lu, “Design of Three-Dimensional Magnetic Field Sensor with Single Bridge of Spin-Valve Giant Magnetoresistance Films”, IEEE Trans.  Magn., Vol. 51, No. 11, pp. 4004504, (2015).

   Năm: 2014

   • Van-Su Luong, Chin-Hsiung Chang, Jen-Tzong Jeng*, Chih-Cheng Lu, Jen-Hwa Hsu, and Ching-Ray Chang, “Reduction of Low-Frequency Noise in Tunneling-Magnetoresistance Sensors with a Modulated Magnetic Shielding”, IEEE Trans. Magn., 50, 11, 4005904, (2014).

   National Journals (Bài báo trong nước)

   • Nguyễn Tuấn Anh, Lương Văn Sử, Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Anh Tuệ, Giáp Văn Cường, Đinh Văn Tương, Hoàng Quốc Khanh, NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT DẪN ĐIỆN AC CỦA CÁC CẤU TRÚC MTJ LAI DẠNG HẠT BẰNG KỸ THUẬT PHỔ TRỞ KHÁNG PHỨC, Tạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật, 102 (2014) 127-133.

   International conferences (Hội thảo quốc tế)

   Năm: 2017

   • Xuan-Thang Trinh, Jen-Tzong Jeng, Chih-Cheng Lu, Min-Jia Lan, Bo-Chen Chen, Jen-Hwa Hsu, Van-Su Luong and Hua-Yi Hsu, “Miniature tri-axis magnetometer with in-plane GMR sensors”, INTERMAG 2017 Conference, Dublin, Ireland, April 24-28, (GP-09).

   Năm: 2016

   • Van Su Luong, Jen-Tzong Jeng*, Jen-Hwa Hsu, Ching-Ray Chang, and Chih-Cheng Lu, “Tunneling-Magnetoresistance Vector Magnetometer with Deflection Flux-Chopper”, (BW-06), 13th Joint MMM-Intermag Conference, San Diego, CA 92101, USA, Jan 11-15, (2016)
   • Bipul Das, Meng-Syun Jhou, C. H. Lee, J. T. Jeng, Van Su Luong, J. H. Hsu, C. R. Chang, Lance Horng and Jong-Ching Wu, “Investigation of magnetic properties of electroplated permalloy for flux-guide application”, 13th Joint MMM-Intermag Conference, San Diego, CA 92101, USA, Jan 11-15, (2016).
   • Xuan-Thang Trinh, Jen-Tzong Jeng, Van Su Luong, Chih-Cheng Lu, “Application of Tunnel Magnetoresistance Sensor in two-dimensional magnetic tracking”, International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (ICAUMS 2016)-National Cheng Kung University No.1 University Road, Tainan, Taiwan.

   Năm: 2015

   • Van-Su Luong, Jen-Tzong Jeng*, Bor-Lin Lai, Jen-Hwa Hsu, Ching-Ray Chang and Chih-Cheng Lu, “Design of three-dimensional magnetic field sensor with single bridge of spin-valve giant magnetoresistance films”, INTERMAG 2015 Conference, Beijing, China, May 11-15, (2015). IEEEexplore, DOI: 10.1109/INTMAG. 2015.7156762, (2015).
   • Van-Su Luong, Jen-Tzong Jeng*, Bor-Lin Lai, and Chih-Cheng Lu, “Development of Low-noise Three-axis Magnetometer with Tunneling-Magnetoresistance Sensors”, INTERMAG 2015 Conference, Beijing, China, May 11-15, (2015). IEEEexplore, DOI: 10.1109/INTMAG.2015.7156761, (2015).
   • K. W. Li, Y. C. Lee, V. S. Luong, J. C. Wu, J. H. Hsu, J. T. Jeng, C. R. Chang, “Spin valve magnetic field sensors”. 27th Magnetic Science and Technology Conference, June 28-30, 2015 at National Taiwan Normal University, Taipei 106, Taiwan, (PH-04), (2015).

   Năm: 2014

   • Van-Su Luong, Chin-Hsiung Chang, Jen-Tzong Jeng*, Chih-Cheng Lu, Jen-Hwa Hsu, and Ching-Ray Chang, “Reduction of Low-Frequency Noise in Tunneling-Magnetoresistance Sensors with a Modulated Magnetic Shielding”, INTERMAG 2014 Conference, Dresden, Germany, May 4-8, (BU-04).
   • Van-Su Luong, Jen-Hwa Hsu*, and Jen-Tzong Jeng, “Investigation of Factors affecting the Performance of Magnetoresistance in Multilayer film with Spin valve structure”, 26th Magnetic Science and Technology Conference, June 22-24, 2014 at National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan. (PC-06), (2014).
   • Nguyen Tuan Anh, Luong Van Su, Dinh Van Tuong, Nguyen Tuyet Nga, Nguyen Anh Tue, Do Phuong Lien, Giap Van Cuong, Hoang Quoc Khanh, Nguyen Anh Tuan*, Study of Co/Co-Al2O3/Co granular-type barrier MTJs by complex impedance spectroscopy technique, IWAMSN-2014 & K-VJSQPNT.

   National conferences (Hội thảo trong nước)

   Năm: 2017

   • Luong Van Su, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, and Hoang Quoc Khanh, Nguyen Thi Luyen “Factors affecting the Magnetoresistive phenomena in Spin valve”, Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ 10 (SPMS2017) –Đại học Huế, Tp. Huế, Việt Nam 2017.
   • Luong Van Su, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Anh Tue, Nguyen Tuyet Nga, and Hoang Quoc Khanh, Nguyen Thi Luyen, “Soft Magnetic Thin films Fabrication for Sensor Applications”, The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA), December 10 - 13, 2017, Novotel Phu Quoc, Viet Nam, 2017.

   9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

   - Trần Thị Hoài Dung. Đề tài dự kiến: “Nghiên cứu phát triển cảm biến từ van spin”. Thời gian thực hiện: 2017-2019.

   10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

   - Không có

    
   Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 10:16 )
    

   Học viên Hỏi - Đáp

   > CÁC SỰ KIỆN MỚI <

   The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022)    

   Trường ĐHBKHN

   MEMS Group

   Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


   Thời khóa biểu
   Lịch làm việc học viên ITIMS

   Lịch công tác ĐHBKHN
   Lịch công tác ĐHBKHN

   Thăm dò ý kiến

   Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?