Skip to content
Vũ Thu Hiền In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 17 Tháng 1 2012 00:00

Vũ Thu HiềnHọ và tên: Vũ Thu Hiền
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1978 
Vị trí công tác: Giảng viên chính
Địa chỉ: Phòng 305, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: +84 38680787
Fax: +84-4-8692963

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Công Nghệ Vi Hệ Thống (MEMS)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Vật liệu áp điện và sắt điện cấu trúc pervoskite ứng dụng trong linh kiện MEMS

- Công nghệ hóa ướt sol-gel chế tạo vật liệu

- Đơn lớp hấp phụ (SAMs) của các phân tử và ion tại bề mặt phân biên giữa điện cực và dung dịch điện phân

3. Thành tích, giải thưởng:

Học bổng chính phủ Đài loan khóa học thực tập ngắn hạn, Trường Đại học Thanh Hoa, 2007-2008.

4. Quá trình đào tạo: 

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2012

Hóalý/ Trường Đại học tổng hợp Bern-Thụy Sỹ

Thạc Sĩ

2002

Khoahọc vật liệu/ Viện ITIMS – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ sư/cử nhân

2000

Hữucơ –Hóa dầu/ Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 12/2002 đến tháng 9/2007: Nghiên cứu viên tại nhóm MEMS,Viện ITIMS.
- Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2008: Thực tập sinh tại Trường Đại học tổng hợpThanh Hoa- Đài loan.
- Từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2012: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổnghợp Bern-Thụy Sỹ.
- Từ tháng 12/2012 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng ápđiện không chì KNN ứng dụng trong linh kiện MEMS năng lượng, Đề tài cấptrường, MS T2015-067.
 • Phát triển các linh kiện cảm biếnsinh học trên cơ sở hệ thống dãy thanh rung áp điện để phát hiện bệnh ung thưphổi từ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong hơi thở, Quỹ Phát Triển Khoa HọcQuốc Gia Việt Nam (NAFOSTED), MS: “103.02-2015.63”.

7. Các giáo trình đãbiên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

 1. Thu-Hien Vu, Yongchun Fu and Thomas Wandlowski, Theelectrochemical interface of Au(111) and Au(100) in HMIm-FAP ionic liquid, J. Nanosci. Nanotechnol., Accepted
 2. Hien Thu Vu, Minh Duc Nguyen, Evert Houwman, Muhammad Boota,Matthijn Dekkers, Hung Ngoc Vu and Guus Rijnders, Ferroelectric andpiezoelectric responses of (110) and (001)-oriented epitaxialPb(Zr0.52Ti0.48)O3 thin films on all-oxide layers buffered silicon, Mater. Res. Bull., 2015, 72, 160-167
 3. Vu Thu Hien,Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Synthesisand characterization of sol-gel derived LaNiO3 thin film electrode on Sisubstrates, Int.  J.Nanotechnology, 2015, 12, 5/6/7, 496-504  
 4. Vu Thu Hien, Pham Ngoc Thao, Le Van Minh, NguyenDuc Minh and Vu Ngoc Hung, Preparation of lanthanum nikel oxide electrode forferroelectric PZT capacitors, The 2nd International Conference on AdvancedMaterials and Nanotechnology  (ICAMN2014)
 5. Nguyen Thi Quynh Chi,Pham Ngoc Thao, Vu Thu Hien, NguyenDuc Minh and Vu Ngoc Hung, Optimization of Sol-gel Lead Zirconate Titanate ThinFilms for Piezoelectric MEMS Devices, The 2nd International Conference onAdvanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014)
 6. Pham Ngoc Thao, NguyenQuang Long, Nguyen Thi Quynh Chi, Vu ThuHien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Electric field and frequencydependence of the ferroelectric properties in sol-gel Pb(Zr,Ti)O3 Films, The2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology  (ICAMN2014)
 7. Chu Manh Hoang, HaSinh Nhat, Nguyen Quang Long, Vu Thu Hien, Vu Ngoc Hung and and Kazuhiro Hane, Fabricationof Single-Crystal Silicon Nanowires Based on Wet Bulk-Micromachining Technology,The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology  (ICAMN2014)
 8. Zhumaev, U.; Rudnev, A. V.; Li, J.-F.; Kuzume, A.; Vu, T.-H.; Wandlowski, T.Electro-Oxidation of Au(111) in Contact with Aqueous Electrolytes: New Insightfrom in Situ Vibration Spectroscopy, Electrochim.Acta 2013, 112, 853–863
 9. Thi, N.; Chi, Q.; Thao, P. N.; Tai, N.; Thong, T.Q.; Hien, V. T.; Minh, N. D.; Hung,V. N.,  Fabrication and improvement ofelectrical properties of heterolayered lead zirconate titanate (PZT) thinfilms, J. Sci. &Techno.,  2013,95, 71–76.
 10. Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu NgocHungSynthesis and characterization of conductive LaNiO3 thin film by thesol-gel techniques, IWNA2013, Vung Tau, VietNam
 11. Thu-Hien Vu, YongchunFu and Thomas Wandlowski, In situ STM and Cyclic Voltammetry Study InterfacialStructures of 1-Hexyl-3-Methylimidazolium
  Hexafluorophosphate on Au (111) and Au(100), MolecularElectronic Assemblies Workshop, 2012, Erlangen, Germany
 12. Thu-HienVu, Yongchun Fu, KojiYoshida, Ilya Pobelov and Thomas WandlowskiProbing Double layer structure ofBMPy-FEP on Au(111): Cyclic Voltammetry, in situ STM/STS and AFM Studies, 63rdAnnual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2012, Prague,Czech Republic

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

- Không có

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:09 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?