Skip to content
Chu Thị Xuân In Email
Viết bởi Admin   
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 11:35

Họ và tên: Chu Thị Xuân
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1983
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Vật lý sinh học và các hệ cô đặc thể mềm– MS: IMS6050

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Cảm biến sinh học

- Công nghệ vi lưu

- Công nghệ nano

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2011

Công nghệ vi lưu/ĐH Công nghệ Compiegne, Pháp

Thạc Sĩ

2008

Công nghệ nano/ĐH Paris-Sud XI, Pháp

Kỹ sư/cử nhân

2005

ật lý Hạt nhân/ĐHKHTN, Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

- 2012 - nay: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

6. Công trình NCKH điển hình:

- Không có

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

1.

T. X. Chu, A. V. Salsac, E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, H. Wurtz & F. Edwards-Lévy. Comparison between measurements of elasticity and free amino group content of  ovalbumin microcapsule membranes: discrimination of the cross-linking degree. J. Colloid Interf. Sci. 355 (2011), 81–88. 

2.

E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, A. V. Salsac & T. X. Chu. Patent: Process and system of production of calibrated microcapsules. 2011. National institute of industrial properties, France.   

3.

T.X. Chu, E. Leclerc, A. V. Salsac, D. Barthès-Biesel, L. Griscom & F. Edwards-Lévy. Online fabrication and characterization of microcapsule populations with a flow-focusing microfluidic system. 3rd Micro and Nano Flows Conference, N79, Aug. 2011, Thessaloniki, Greece.

4.

D. Barthès-Biesel, X. Hu, A. V. Salsac & T. X. Chu. Three-dimensional effects in the flow of bioartificial capsules in pores. Euromech Colloquium 521- Biomedical flows at low Reynolds number. Aug. 2011, Zurich, Switzerland.

5.

T.X. Chu, A. V. Salsac, E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, H. Wurtz & F. Edwards-Lévy. Measurement of microcapsule membrane elasticity using a microfluidic technique: discrimination between populations. 2nd European. Conference on Microfluidics, N98, dec. 2010, Toulouse, France.

6.

T.X. Chu, A. V. Salsac, E. Leclerc, D. Barthès-Biesel, F. Edwards-Lévy & H. Wurtz. Measurement and discrimination of the membrane elasticity of microcapsule populations using an inverse method.  12th conference on condensed matter, Aug. 2010, Troyes, France.

9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 13:27 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?