Skip to content
Bùi Thị Hằng In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 18 Tháng 4 2011 16:24

Họ và tên: Bùi Thị Hằng
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 1972
Vị trí công tác: Giảng viên, Phó phòng Công nghệ Vi hệ thống và Cảm biến
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

1. Các môn học đảm nhiệm:

- Hệ dữ trữ năng lượng: Khoa học và Công nghệ 

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

- Pin Fe/air
- Pin Lithium

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

2003 - 2005
Khoa học Vật liệu, Trường ĐHTH Kyushu

Thạc Sĩ

1994 - 1996
Khoa học vật liệu, Viện ITIMS

Kỹ sư/cử nhân

1989 - 1993
Vật lý, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội
 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

•    1996-2003: Viện đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS).
•    2005-2007: Tổ chức Khoa học và Công nghệ Nhật Bản  (JST).
•    2007-2009:  Viện Khoa học Vật liệu Quốc gia Nhật Bản (NIMS).
•    2009-2010: Viện đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS).
•    2010-nay:  Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6. Các giáo trình đã biên soạn

- Không có

7. Các công trình NCKH và Bài báo KH đã công bố:

 1. Properties of carbon anodes and thermal stability in LiPF6/methyl difluoroacetate electrolyte, J. Electrochem. Soc., 150, pp. A1476-A1483 (2003),M. Ihara, B. T. Hang, K. Sato, M. Egashira, S. Okada, J. Yamaki.
 2. The effect of carbon species on the properties of Fe/C composite for metal-air battery anode,

  J. Power Sources, 143, pp. 256-264 (2005), B. T. Hang, M. Egashira, I. Watanabe, S. Okada, J. Yamaki, S-H Yoon, I. Mochida.

 3. The electrochemical properties of Fe2O3-loaded carbon electrodes for iron-air battery anodes,

  J. Power Sources, 150, pp. 261-271 (2005),B. T. Hang, T. Watanabe, M. Egashira, S. Okada, J. Yamaki, S. Hata, S. Yoon and I. Mochida.

 4. Comparative Study of Fe2O3-Nano-Loaded Carbon and Fe2O3-Nano/Carbon Mixed Composites for Iron-Air Battery Anodes, Electrochemical and Solid-State Letters, 8, pp. A476-A480 (2005), B. T. Hang, T. Watanabe, M. Egashira, S. Okada, J. Yamaki, S. Yoon, I. Mochida.

 5. The effect of additives on the electrochemical properties of Fe/C  composite for Fe/air battery anode, J. Power Sources, 155, pp. 461-469 (2006), B. T. Hang, T. Watanabe, M. Egashira, I. Watanabe, S. Okada, J. Yamaki.

 6. Effect of metal-sulfide additives on electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon for Fe/air battery anodes J. Power Sources, 168, pp. 522-532 (2007) Bui Thi Hang, Seong-Ho Yoon, Shigeto Okada, Jun-ichi Yamaki

 7. Fe2O3 - filled carbon nanotubes as a negative electrode for an Fe-air battery  J. Power Sources, 178, pp. 393-401 (2008). B. T. Hang, H. Hayashi, S. Yoon, S. Okada, J. Yamaki.

 8. Electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon as a lithium battery anode,J.  Power Sources, 161, pp. 1281-1287 (2006).B. T. Hang, T. Watanabe, T. Doi, S. Okada, J. Yamaki.

 9. Effect of carbonaceous materials on electrochemical properties of nano-sized Fe2O3-loaded carbon as a lithium battery negative electrode  J. Power Sources, 174, pp. 493-500 (2007). B. T. Hang, T. Doi, S. Okada, J. Yamaki.

 10. Effect of binder content on the cycle performance of nano-sized Fe2O3-loaded carbon for use as a lithium battery negative electrode   J. Power Sources, 178,  pp. 402-408 (2008), B. T. Hang, S. Okada, J. Yamaki.

 11. Lithium silicon sulfide as an anode material in all-solid-state lithium batteries  J. Power Sources, 195, pp. 3323-3327 (2010)B.T. Hang, T. Ohnishi, M. Osada, X. Xu, K. Takada, T. Sasaki

8. Học viên cao học đang hướng dẫn:

- Không có

9. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

- Không có

10.  Các thông tin khác

- Không có
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:01 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?