Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh viên Nghiên cứu khoa học Công trình NCKH của NCS Đàm Nhân Bá
Công trình NCKH của NCS Đàm Nhân Bá In Email
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 01 Tháng 4 2010 10:40

Danh sách Công trình nghiên cứu khoa học của NCS Đàm Nhân Bá:

  1. FERROMAGNETIC ORDER IN LaNi5-xMgx; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

  2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DUNG DỊCH ĐIỆN LY KHÁC NHAU LÊN TÍNH CHẤT TỪ VÀ ĐIỆN HÓA CỦA HỢP KIM LaNi4,8Ga0,2; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

  3. TÍNH TOÁN SỐ HẠT TỪ, KÍCH THƯỚC HẠT TỪ VÀ LỚP VỎ THUẬN TỪ TRONG HỆ VẬT LIỆU LaNi5-xGax; Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009) - Đà Nẵng 8-10/11/2009

 


 
 

 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?