Skip to content
Bạn đang ở: Trang chủ Cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2003
Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2003 In Email
Viết bởi Admin   
Thứ ba, 23 Tháng 3 2010 14:31
HTML clipboard

Danh sách cựu sinh viên khóa ITIMS 2003

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Trần Trọng  An

04.6405251/
037.851308/
0983080511
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2 Nguyễn Hải Bình 04.38527387/
0912314486

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

3 Phạm Thanh Bình 0912177990
 
 
4 Trần Đăng Chiến 0953382095
 
 
5 Hoàng Tiến Dũng

034.3520321
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6 Nguyễn Kim Giang

04.38325940/
0953313333/
0989145251
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7 Nguyễn Trường Giang 04.38243649/
0912153342
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8 Nguyễn Thượng Hải 04.35587944/
064.3824178/
0915188500
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Trịnh Thị Hằng 0351.3832093/
0983373827
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 0914363041/
036.3861087
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
 
quynhhoa_itims03@yahoo
12 Nguyễn Hữu Hùng 04.37641359/
0211.866488
 

 

13 Nguyễn Thị Lan

0914403565/
037.3872746
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
14 Nguyễn Quang Lịch 04.35762132/
0240.3854140
0983797689
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
15 Đàm Thị Mỹ Lương

04.36226219/
0915464779

 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16 Lưu Hoàng Minh 04.38285016/
0983355345
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
17 Nguyễn Tuấn Minh 0989787901/
04.35639415
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
18 Trần Thị Việt Nga 0983810608/
038.844731
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
19 Nguyễn Thị Thanh Ngân 04.38821636/
0983618318
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
20 Đặng Đức Phúc 04.37841557/
0350.3844980/
0904138875
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
21 Hoàng Hữu Tân 0912000350/
0435580086
 

 

22 Lưu Văn Thơ

04.35145179/
037.3850921/
0912790097
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
23 Bùi Tiến Trịnh 04.38687205/
0984473339

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

24 Bùi Đình Tú

04.35729077/
036.3833889/
0904345031
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
25 Lê Đắc Tuyên

034.3514901/
0989375986
 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
26 Uông Văn Vỹ 04.37564333/1072
 
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
27 Đào Thị Thanh Yên 04.35583708/
0982750608
 

 

 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?