Skip to content
Nguyễn Phúc Dương In Email
Viết bởi Admin   
Thứ năm, 22 Tháng 3 2012 11:40

Họ và tên: Nguyễn Phúc Dương
Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 20/8/1971
Vị trí công tác: Giám Đốc Viện
Trưởng phòng Thí nghiệm
Địa chỉ nơi làm việc: P204/311, Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963 

 

1. Các môn học đảm nhiệm

 • Cấu trúc điện tử của phân tử và vật rắn

 • Vật lý chất rắn nâng cao

2. Hướng nghiên cứu ( Lĩnh vực hoạt động khoa học ) :

 • Vật liệu hạt từ nano và ứng dụng

 • Vật liệu từ liên kim loại
   
 • Từ học môi trường

3. Thành tích, giải thưởng:

- Không có

4. Quá trình đào tạo:

HTML clipboard

Bằng cấp

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực/Trường

Tiến Sĩ

  1998 - 2002

  Vật lý, Trường ĐHTH Amsterdam

Thạc Sĩ

  1993 - 1995

  Khoa học vật liệu, Viện ITIMS

Kỹ sư/cử nhân

  1989 - 1993

  Hóa, Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

 

5. Tóm tắt quá trình công tác:

 • 2005 đến nay: Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 • 2008 đến nay: Phó Viện trưởng Viện ITIMS, ĐHBKHN

6. Công trình NCKH điển hình:

 • Đề tài VLIR-HUT project: Half-metallicity in ferromagnetic Heusler alloys: From materials to Spintronic devices

 • Đề tài NAFOSTED: Chế tạo và nghiên cứu các tính chất  từ  của các hạt pherit có kích thước nanomet

 • Nhiệm vụ Bảo vệ môi trường của Bộ GD&ĐT:  Điều tra, khảo sát ô nhiễm bụi từ tính và các nguyên tố kim loại nặng đi kèm trong không khí ở các khu công nghiệp và các làng nghề các tỉnh phía Bắc, đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường

7. Các giáo trình đã biên soạn:

- Không có

8. Một số bài báo điển hình:

 1. Takuya Satoh, Bas B. Van Aken, Nguyen Phuc Duong, Thomas Lottermoser, and Manfred Fiebig, Ultrafast spin and lattice dynamics in antiferromagnetic Cr2O3, Physical Review B, Volume 75, issue 15, 155406 (7) (2007)

 2. Manfred Fiebig, Nguyen Phuc Duong, Takuya Satoh, Bas B Van Aken, Kenjiro Miyano, Yasuhide Tomioka, Yoshinori Tokura, Ultrafast magnetization dynamics of antiferromagnetic compounds, Journal of Physics D: Applied Physics, Volume 41, issue 16,  164005 (11) (2008)

 3. Takuya Satoh, Bas B. Van Aken, Nguyen P. Duong, Thomas Lottermoser, Manfred Fiebig, Time-resolved demagnetization in Cr2O3 by phase-sensitive second harmonic generation, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 310, Issue 2, Part 2, March 2007, Pages 1604-1606

 4. N.P. Duong, L.T. Hung, T.D. Hien, N.P. Thuy, N.T. Trung, E. Brück, Magnetic properties of half-metallic semi Heusler Co1−xCuxMnSb compounds, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 311, Issue 2, April 2007, Pages 605-608

 5. T.T.V. Nga, N.P. Duong, T.D. Hien, Synthesis of ultrafine SrLaxFe12−xO19 particles with high coercivity and magnetization by sol–gel method, Journal of Alloys and Compounds, Volume 475, Issues 1-2, 5 May 2009, Pages 55-59

 6. T.T.V. Nga, T.D. Hien, N.P. Duong, T.D. Hoang, Structural and Magnetic Properties of SrLaxFe12-xO19 (x = 0 – 0.15) Prepared by Using a Sol-gel Method, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, Pages 1474-1477

 7. N.T. Lan, T.D. Hien, N.P. Duong, D.V. Truong, Magnetic properties of Mn1-xZnxFe2O4 ferrite nanoparticles prepared by using co-precipitation, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, Pages 1522-1525

 8. Ta Van Khoa, Luu Tuan Tai, Than Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Enhancement of the Curie Temperature and the Remanence in NdFeB/Fe Multilayer Films, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, Pages 1677-1680

 9. Nguyen Thi Lan, Nguyen Phuc Duong, Than Duc Hien, Influences of cobalt substitution and size effects on magnetic properties of coprecipitated Co-Fe ferrite nanoparticles, Journal of Alloys and Compounds,  Vol. 509 (2011), Pages 5919-5925.

 10. Dao Thi Thuy Nguyet, Nguyen Phuc Duong, Le Thanh Hung, Than Duc Hien, Takuya Satoh, Crystallization and magnetic behavior of nanosized nickel ferrite prepared by citrate precursor method, Journal of Alloys and Compounds, (2010) In press.
9. Học viên cao học đang hướng dẫn:
 1. Phạm Khắc Quyết. Đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano Garnet; thời gian thực hiện 2010-2011

 2. Trần Thị Dung. Đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano; thời gian thực hiện 2010-2011

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:

 1. Đào Thị Thủy Nguyệt: Đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano  pherit có điểm bù trừ; thời gian thực hiện 2009-2012
 2. Lương Ngọc Anh: Đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano pherit spinel pha tạp đất hiếm; thời gian thực hiện 2010-2014

 11. Thông tin khác:

Đang cần Cao học làm về đề tài: Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano ứng dụng trong chất lỏng từ

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 12 Tháng 2 2022 13:25 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?