Skip to content
Đặng Thị Thanh Lê In Email
Viết bởi Admin   
Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 11:27

Họ và tên: Đặng Thị Thanh Lê
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1977
Vị trí công tác: Giảng viên
Địa chỉ nơi làm việc: Tòa nhà ITIMS, C10, ĐHBKHN
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 38680787
Fax: 84-4-8692963

 

1. Các môn học đảm nhiệm

  • “Khoa học và Công nghệ hóa ướt chế tạo vật liệu cấu trúc nano”- học phần tiến sĩ
  • “Vật lý, công nghệ mạch tích hợp và cảm biến bán dẫn” - Cao học một phần

  2. Lĩnh vực hoạt động khoa học:

  • Tổng hợp, Khảo sát tính chất và Ứng dụng của vật liệu cấu trúc nano cho mục đích nhạy khí, nhạy sinh học
  • Công nghệ thiết kế, chế tạo cảm biến

  3. Thành tích, giải thưởng:

  • Đồng Giải nhất Poster Hội nghị Quốc tế về Vật lý Kỹ thuật, ICEP2006
  • Học bổng Erasmus Mundus làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (1 năm) tại Phòng Thí nghiệm Angstrom - Đại học Uppsala - Thụy Điển

  4. Quá trình đào tạo:

  HTML clipboard

  Bằng cấp

  Năm tốt nghiệp

  Lĩnh vực/Trường

  Tiến Sĩ

    2011

    Công nghệ Vật liệu điện tử/Viện ITIMS - Đại học Bách khoa Hà Nội

  Thạc Sĩ

    2001

    Khoa học Vật liệu/Viện ITIMS - Đại học Bách khoa Hà Nội

  Kỹ sư/cử nhân

    1999

    Hóa lý/Đại học Sư phạm Hà nội

   

  5. Tóm tắt quá trình công tác:

  • 07/2016: Nghiên cứu viên mời (trong khuôn khổ đề tài nghị định thư Việt-Ý) tại IMEM, Trento, Italia.
  • 09/2014-11/2014: Nghiên cứu viên mời (trong khuôn khổ đề tài nghị định thư Việt-Ý) tại IMEM, Parma, Italia.
  • 09/2011-07/2012: Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ- PTN Angstrom-ĐH Uppsala-Thụy Điển
  • 2005-nay: Giảng viên/Viện ITIMS-Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 2001-2005: Nghiên cứu viên/Trung tâm ITIMS

  6. Công trình NCKH điển hình:

  • "Chế tạo dung dịch hạt nano SnO2 có kích thước 10-20 nm ứng dụng làm cảm biến khí", cấp Trường (HUST), T2007-102, 01/2007-12/2007, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu"
  • "Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai hữu cơ/ôxít kim loại ứng dụng cho cảm biến khí", cấp trường (HUST),  T2016-PC-126, 08/2016-07/2017, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu 
  •  "Nghiên cứu chế tạo vật liệu lai cấu trúc nano giữa hai ôxit kim loại bán dẫn loại n và p nhằm ứng dụng phát hiện khí NO2", NAFOSTED, 03/2014-02/2016, chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu

  7. Các giáo trình đã biên soạn:

  - “Khoa học và Công nghệ hóa ướt chế tạo vật liệu cấu trúc nano” – học phần tiến sĩ

  8. Một số bài báo điển hình:

  Tạp chí ISI:

  1.    Le Viet Thong, Nguyen Duc Hoa, Dang Thi Thanh Le, Do Thanh Viet, Phuong Dinh Tam, Anh Tuan-Le, and Nguyen Van Hieu*, “On-chip fabrication of SnO2-nanowire gas sensor: The effect of growth time on sensor performance”, Sensors and Actuators B, 2010, B146, 1, 361-367.

  2.    Nguyen Van Hieu*, Dang Thi Thanh Le, Le Viet Thong, Do Thanh Viet, Do Cong Minh, Nguyen Van Quy, Nguyen Duc Hoa, Phuong Dinh Tam, Anh-Tuan Le, “A comparative study on the NH3 gas-sensing properties of ZnO, SnO2, and WO3 nanowires”,Int. J. Nanotechnology, 2011, Vol.8, Nos. 3/4/5, 174-187.

  3.    Dang Thi Thanh Le*, Do Dang Trung, Nguyen Duc Chinh, Bui Thi Thanh Binh, Hoang Si Hong, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Facile synthesis of SnO2-ZnO core-shell nanowires for enhanced ethanol-sensing performance”, Current Applied Physics, 13 (2013) 1637-1642.

  4.    Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Duy*, Do Dang Trung, Ha Minh Tan, Nguyen Ngoc Trung, Phung Thi Hong Van, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Density-controllable growth of SnO2 nanowire junction-bridging across electrode for low temperature NO2 gas detection”, Journal of Materials Science, 48 (2013) 7253-7259. 

  5.     D.T.T. Le, S. Iannotta, N.V. Hieu, C. Corradi, T.Q. Huy, M. Pola and M. Tonezzer*, “ZnO nanowires-C microfiber hybrid nanosensor for liquefied petroleum gas detection”, J. Nanoscience and Nanotechnology, 14 (2014) 5088-5094.

  6.    Le Duy Duc, Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, "Single crystal cupric oxide nanowires: Lenghth- and density controlled growth and gas-sensing characteristics", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 58 (2014) 16-23.

  7.    Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le, Nicola Bazzanella, Nguyen Van Hieu, Salvatore Iannotta, “Comparative gas-sensing performance of 1D and 2D ZnO nanostructures”, Sensors and Actuators B 220 (2015) 1152-1160.

  8.    Dang Thi Thanh Le*, Matteo Tonezzer, Nguyen Van Hieu, “Hydrothermal growth and hydrogen selective sensing of nickel oxide nanowires”, Journal of Nanomaterials, Volume 2015, Article ID 785856, 8 pages.

  9.    Pham Van Tong, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, "Enhancement of gas-sensing characteristics of hydrothermally synthesized WO3 nanorods by surface decoration with Pd nanoparticles", Sensors and Actuators B, 223 (2016), 453–460.

  10.  Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Thanh Dat, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu*, "Ammonia-gas-sensing characteristics of WO3/CNT nanocomposites: Effect of CNT content and sensing mechanism", Science Advanced Materials, 8 (2016) 524-533.

  11.  Nguyen Van Dung, Dang Thi Thanh Le*, Nguyen Dinh Trung, Hoang Ngoc Dung, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu**, “CuO Nanofibers Prepared by Electrospinning for Ethanol Gas Sensing Application: Effect of Copper Salt Concentration”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16 ( 2016) 7910–7918.

  12.  Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le**, Tran Quang Huy, Salvatore Iannotta, “Dual-selective hydrogen and ethanol sensor for steam reforming systems”, Sensors and Actuators, 236 (2016), 1011–1019.

  13.  Matteo Tonezzer*, Dang Thi Thanh Le**, Tran Quang Huy, Nguyen Van Hieu, Salvatore Iannotta, “Selective hydrogen sensor for liquefied petroleum gas steam reforming fuel cell systems”, International Journal of Hydrogen Energy,2017, Online.

  Tạp chí trong nước:

  1.    Dang Thi Thanh Le*, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Synthesis and gas-sensing properties of TiO2 nanowires, Advances in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1, 2008, 303-308.

  2.    Dang Thi Thanh Le*, Dang Duc Vuong, Nguyen Duc Chien, Synthesis and LPG-sensing properties of TiO2 nanowires, J. Phys.(IOP): Conf. Ser. 187, 2009, 012086.

  3.     Nguyen Van Duy, Dang Thi Thanh Le, Bui Thi Thanh Binh, Do Duc Dai, Nguyen Duc Hoa*, Nguyen Van Hieu*, Hybrid Materials Made of TiO2 Nanowires and Carbon Nanotubes for Sensing Ethanol at Low Temperature, Journal of Science and Technology, 99 (2014) 079-083.

  4.     Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy, Nguyen Van Toan, Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Hieu, “Synthesis and gas-sensing characteristics of α-Fe2O3 hollow balls”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices, (2016), Volume 1, Issue 1, March 2016, 45–50.


  9. Học viên cao học đang hướng dẫn:

  10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:


   
  Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22 Tháng 8 2017 01:54 )
   

  Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


  Thời khóa biểu
  Lịch làm việc học viên ITIMS

  Lịch công tác ĐHBKHN
  Lịch công tác ĐHBKHN

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?