Skip to content
Danh sách cán bộ In Email
Viết bởi Admin   
Thứ bảy, 18 Tháng 2 2017 14:34

Giảng viên, cán bộ

 

A - Danh sách cán bộ cơ hữu

TT

Chức danh/Họ và tên

Vị trí/ Chuyên môn nghiệp vụ

1

PGS. TS. Nguyễn Văn Duy

Phó phòng / Vật liệu điện tử

2

PGS. TS. Đặng Thị Thanh Lê

Khoa học vật liệu

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Quy

Khoa học vật liệu

4

GS. TS. Nguyễn Đức Hoà

Khoa học vật liệu

5

TS. Nguyễn Văn Toán

Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử

6

TS. Chử Mạnh Hưng

Vật liệu điện tử

7

CN. Nguyễn Phương Loan

Chuyên viên chính

B - Danh sách cán bộ cộng tác viên

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chuyên môn nghiệp vụ

Học Hàm, học vị

1

Nguyễn Đức Chiến

Viện Vật lý kỹ thuật, ĐHBKHN

Vi điện tử

GS. TS.

2

Nguyễn Ngọc Trung

Viện Vật lý kỹ thuật, ĐHBKHN

Vật liệu điện tử

PGS. TS.

3

Vũ Đình Lãm

Viện Khoa học vật liệu

Vật lý chất rắn

PGS. TS.

4

Hồ Trường Giang

Viện Khoa học vật liệu

Vật lý chất rắn

TS.

5

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Đại học Thành Tây

Vật liệu điện tử

GS. TS.

 6

TS. Vũ Văn Quang 

 

Khoa học vật liệu

TS.

7

Hoàng Sỹ Hồng

Viện Điện, ĐHBKHN

Đo lường

TS.

 

C - Nghiên cứu sinh

STT

Họ và tên

Chuyên ngành

1

Đỗ  Thành Việt

CN Vật liệu  điện tử

2

Đỗ Đăng Trung

CN Vật liệu  điện tử

3

Phạm Văn Tòng

CN Vật liệu  điện tử

4

Phùng T. Hồng Vân

CN Vật liệu  điện tử

5

Nguyễn Văn Toán

CN Vật liệu điện tử

6

Nguyễn Văn Dũng

CN Vật liệu  điện tử

7

Chu Thị Quý

CN Vật liệu  điên tử

8

Trịnh Minh Ngọc

CN Vật liệu  điên tử

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 5 2020 16:19 )
 

Học viên Hỏi - Đáp

> CÁC SỰ KIỆN MỚI <

The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2022) 

Trường ĐHBKHN

MEMS Group

Tiếng Việt (Việt Nam)   English (United States)


Thời khóa biểu
Lịch làm việc học viên ITIMS

Lịch công tác ĐHBKHN
Lịch công tác ĐHBKHN

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Việt Nam cần đầu tư vào lĩnh vực nào dưới đây để tăng tốc độ phát triển?