Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học khoá 16 năm học 2008 – 2010 về Khoa học vật liệu:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC CỦA VIỆN ITIMS

Khoá 16 năm học 2008 – 2010

Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh cao học khoá 16 năm học 2008 – 2010 về Khoa học vật liệu:

  • Vật liệu bán dẫn
  • Cảm biến
  • Vật liệu từ
  • Siêu dẫn nhiệt độ cao
  • Vật liệu quang tử và quang điện tử
  • Vật liệu có cấu trúc nano
  • Hệ thống vi cơ điện tử
  • Các ứng dụng vật liệu điện tử

Địa điểm đào tạo tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS).

1. Đối tượng tuyển

Tốt nghiệp đại học các ngành Vật lý, Hoá học, Điện – Điện tử, Khoa học và Công nghệ vật liệu.

Tốt nghiệp đại học chính quy, xếp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học, các đối tượng khác phải có 2 năm công tác sau khi tốt nghiệp.

2. Thời gian và hình thức đào tạo

Đào tạo theo hình thức tập trung trong thời gian 2 năm. Tốt nghiệp cao học sẽ được cấp bằng Thạc sĩ (MSc).

3. Môn thi tuyển

Môn cơ sở:                         Toán cao cấp

Môn cơ sở chuyên ngành:    Khoa học Vật liệu Đại cương

Môn ngoại ngữ:                  Tiếng Anh trình độ B

4. Học bổng

Các học viên đạt học lực loại giỏi sẽ nhận học bổng của Viện ITIMS và trường Đại học Amsterdam (Hà Lan).

5. Các hỗ trợ khác

Học viên được sử dụng các phương tiện tốt phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học như: hệ thống các phòng thí nghiệm với các thiết bị hiện đại, phòng vi tính, mạng máy tính và Internet, thư viện điện tử và các phương tiện học tiếng Anh chuyên ngành…

Trong quá trình đào tạo, các học viên được khuyến khích hỗ trợ tham gia các khóa học và các hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

Được lựa chọn tham gia các nhóm và các đề tài nghiên cứu bắt đầu từ năm đầu khóa học.

Sau khi tốt nghiệp những học viên đạt yêu cầu có thể được lựa chọn để đi học tập tiếp NCS ở Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Nhật.

6. Thủ tục nhận hồ sơ và thời gian thi (Có thay đổi so với thông báo tuyển sinh ngày 2/1/2008):

Mua hồ sơ tại Viện ITIMS hoặc Trung tâm Đào tạo Sau Đại Học – ĐHBK HN: từ tháng 1 năm 2008

Nộp hồ sơ tại Viện ITIMS, ĐHBK HN: từ ngày 14/01/2008 đến ngày 31/03/2008

Thời gian thi tuyển: Các ngày 15, 16, 17  tháng 08 năm 2008

7.   Địa chỉ liên hệ:  

Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu
Toà nhà ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại:             (04) 8692518 / 8680787
Fax:                      (04) 8692963
E-mail:                  loan@itims.edu.vn

Lưu ý*:
Sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa HN thuộc các chuyên ngành trên có nguyện vọng học tiếp cao học về Khoa học vật liệu có khả năng đạt kết quả tốt nghiệp vào loại khá trở lên vẫn được phép nộp hồ sơ dự thi. Hồ sơ cần thêm một bản cam đoan (theo mẫu) là đạt kết quả tốt nghiệp như yêu cầu và có giấy xác nhận của Khoa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

VIỆN ITIMS