Happy New Year 2009 to You!

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, GS. Rockett Alexader  (ilinois university) sẽ trình bày báo cáo với tiêu đề:

« Photovoltaic Solar Energy:

Status, Challenges and the Future »

Kính mời toàn thể các cán bộ nghiên cứu, NCS và học viên cao học tham dự buổi sermina.

Thời gian11h, ngay 15/01/2009.

Địa điểm: Phòng hội thảo, Viện ITIMS.

Phòng KH.

>> Nhấn vào đây để xem Video thuyết trình của GS. Rockett và download Presentation <<