THÔNG BÁO SEMINAR

Kính mời các cán bộ, các giáo viên hướng dẫn và toàn thể nghiên cứu sinh của ITIMS tới dự buổi seminar tổ chức vào 9h00 thứ Năm ngày 15/01/2009 tại Hội trường ITIMS.

Người trình bày: NCS. Nguyễn Thị Lan và NCS. Trần Đức Hoàng

PHÒNG ĐÀO TẠO VIỆN ITIMS