THÔNG BÁO

Ban lãnh đạo viện ITIMS kính mời toàn thể các cán bộ viện ITIMS họp mặt tổng kết cuối năm nhân dịp ngày ITIMS’ DAY vào hồi 10h sáng thứ 6 ngày 17/12/2010.

Đề nghị mọi người có mặt đúng giờ.

Trân trọng,
Trần Thu Hà.