HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU

TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 (SPMS-2011)

Tp Hồ Chí Minh 7-9/11/2011
Địa chỉ liên hệ: BTC Hội nghị VLCR và KHVL Toàn quốc lần thứ 7,
Viện Khoa học Vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04)37564129,(04) 37568870- Fax: (04) 38360705
E-mail: conf2011@ims.vast.ac.vn
Website: http://www.ims.vast.ac.vn/conf2011

Xem chi tiết vào DOWNLOAD tại đây: SPMS-2011: Thông báo số 1