THƯ MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICAMN 2022

(The 5th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology)

ICAMN2022

Kính gửi các đồng nghiệp,

Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế về Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano (ICAMN – International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology) xin trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham dự Hội nghị ICAMN 2022 được tổ chức từ ngày 16-19/11/2022.

Các chủ đề chính của hội nghị: 

Magnetism, topological insulators and superconductors
Advanced materials and functional devices
Micro- and nanotechnology and applications
Photonics and semiconductor nanophysics

Các mốc thời gian quan trọng: 

Deadline for abstract submission:    August 30, 2022
Notification of abstract acceptance:    September  15, 2022
Deadline for Proceedings manuscript submission:    September 30, 2022
Notification of Proceedings manuscript acceptance:    October 30, 2022
Deadline for registration:    October 30, 2022
Deadline for manuscript submission to Journal (online via journal website): October 01, 2022

Mọi thông tin chi tiết xin xem tại website: https://icamn2022.itims.edu.vn/