Kính gửi các thầy cô và các bạn,

Vào ngày 17/07/2009, NCS Phương Đình Tâm, cán bộ viện ITIMS, đã bảo vệ hoàn thành luận án Tiến sỹ cấp nhà nước với đề tài:

“Nghiên cứu chế tạo cảm biến DNA ứng dụng trong Y học và công nghệ thực phẩm”.

Tại phòng 318 – C1- Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ và chia vui xin gửi về   ptam@itims.edu.vn.

Trân trọng thông báo.
ITIMS.