Một vài hình ảnh kỷ niệm 23 năm ngày ITIMS DAY (17/12/1992 – 17/12/2015)