Sáng nay, 27/04/2021 các anh/chị học viên cao học ITIMS 2019B đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ khoa học. Luận văn được các thành viên hội đồng đánh giá cao về kết quả nghiên cứu khoa học, nhiều anh/chị học viên đã xuất bản được công trình khoa học và được đăng trên các tạp chí ISI quốc tế uy tín.

Xin chúc mừng các anh/chị học viên sức khỏe dồi dào và luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong buổi lễ bảo vệ luận văn Cao học khóa ITIMS 2019B:

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B

Một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Cao học ITIMS khóa 2019B