Viện ITIMS xin chúc mừng các NCS Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Minh và Trịnh Minh Ngọc bảo vệ thành công luận án TS năm 2020 tại trường ĐHBK-HN, chúc anh các luôn thành công trong cuộc sống và NCKH trong tương lai.

Một vài hình ảnh trong buổi lễ bảo vệ của NCS. Trịnh Tuấn Anh

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit oxit sắt/ các bon định hướng ứng dụng trong tích trữ năng lượng.
GVHD: PGS.TS. Bùi Thị Hằng; TS. Doãn Hà Thắng
Thời gian: 8h30  Thứ 3, ngày 28/04/2020
Địa điểm: C1-318, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Một vài hình ảnh trong buổi lễ bảo vệ của NCS. Nguyễn Ngọc Minh

Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo vi cảm biến vận tốc góc âm thoa và cảm biến gia tốc kiểu tụ
GVHD: GS.TS. Vũ Ngọc Hùng
Thời gian: 8h30  thứ 4, ngày 29/04/2020
Địa điểm: C1-318, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Một vài hình ảnh trong buổi lễ bảo vệ của NCS. Trịnh Minh Ngọc

Đề tài: Nghiên cứu thiệu ứng tự đốt nóng của dây nano SnO2 ứng dụng cho cảm biến khí
GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Duy; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Trung
Thời gian: 8h30  thứ 4, ngày 06/05/2020
Địa điểm: C1-318, trường ĐH Bách Khoa  Hà Nội