Tuần từ 16/5 – 24/5, Viện ITIMS vừa tổ chức lớp học về “Cấu trúc vùng và tính chất vật lý của các hệ điện tử tương tác mạnh trong vật rắn” do GS. Mark Golden, Viện trưởng Van der Waals-Zeeman (WZI), Đại học tổng hợp Amsterdam, Hà Lan giảng dạy cho lớp cao học ITIMS 2010.Trong đợt làm việc này, GS. cũng có buổi seminar về các hướng nghiên cứu của WZI với các đồng nghiệp khoa học tại ITIMS.

Dưới đây là một vài hình ảnh: