Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn, đáp ứng lời kêu gọi của Ban Giám đốc và Công đoàn ITIMS, Ngày lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Viện ITIMS (17/12/1992 – 17/12/2007) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

  LỜI CẢM ƠN ĐẾN CÁC NHÀ TÀI TRỢ

ITIMS – 15 NĂM NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn, đáp ứng lời kêu gọi của Ban Giám đốc và Công đoàn ITIMS, Ngày lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Viện ITIMS (17/12/1992 – 17/12/2007) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Dưới đây là danh sách các nhà tài trợ, cựu học viên ITIMS đã nhiệt tình ủng hộ tài chính cho buổi lễ kỷ niệm này.

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM ITIMS

STT Họ và tên Đơn vị Số tiền (x1000 VNĐ)
1 Khóa ITIMS 2005

500

2 Nguyễn Tuấn Anh ITIMS 2004 500
3 Viện Vật lý Kỹ thuật 500
4 Nguyễn Như Toàn Công ty Skynet 500
5 Phạm Nguyên Hải ĐH KHTN 1.000
6 Lê Minh Phương Cty HOYA 500
7 ITIMS 1996 Nguyễn Vũ, Đinh Văn Dũng, Vũ Văn Thú 600
8 Đào Vân Trường Cty TNHH Công nghệ Ăn mòn & Vật liệu CM Tech 500
9 Khóa ITIMS 2002 500
10 Lưu Hoài Nam ITIMS 1998 1.000
11 Khóa ITIMS 1997 Trịnh Quang Thông, Nguyễn Việt Long, Mai Anh Tuấn 900
12 Khóa ITIMS 1993 Đầu DVD
13 Khóa ITIMS 2000 500
14 Hoàng Hữu Tân ITIMS 2003 500
15 Khóa ITIMS 1999 2.000
16 Cựu học viên Hàn Quốc (11 người) 3.740
17 Nguyễn Thành Trung ITIMS 2003 500
18 ITIMS 2003 300
 

TỔNG CỘNG

14.640

TỔNG SỐ TIỀN QUYÊN GÓP ĐƯỢC : 14.640.000 VNĐ

Thay mặt cho Ban Giám đốc và Công đoàn Viện ITIMS, xin gửi lời cám ơn đến toàn thể các cá nhân, tập thể có tên nêu trên đã tích cực đóng góp gây quĩ cho Lễ kỷ niệm 15 năm ITIMS.

Công đoàn ITIMS
TS. Mai Anh Tuấn


TRONG ĐỢT NÀY CŨNG PHÁT HÀNH CUỐN SÁCH

KỶ NIỆM 15 NĂM ITIMS NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

(tuyển tập tùy bút, cảm nghĩ,… của các thành viên và cựu học viên ITIMS)

>> Các bạn bấm vào đây để Download <<