Kính gửi các cán bộ viện ITIMS,vào ngày 26/8/2008, viện ITIMS tổ chức buổi Serminar voi chủ đề:

“Learning: from research to educational practice”

Người trình bầy: Nguyen, T.M.Phuong

University of Massachusetts Boston

Địa điểm: Phòng 409, Tòa nhà ITIMS

Thời gian: 10h sang, 26/8/2008

Kính mời tất cả các cán bộ, học viên viện ITIMS quan tâm tới dự,

Trân trọng,

H.Q.Khanh.