Sáng ngày 02/03/2022, tại C1-318, Đại học Bách Khoa Hà Nội,  NCS. Nguyễn Hồng Hanh đã bảo vệ thành công luận án TS cấp trường với đề tài “Nghiên cứu chế tạo ôxít kim loại Zn2SnO4 nhằm ứng dụng cho cảm biến hơi hợp chất hữu cơ” với tập thể GV hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Đức Hòa, TS. Chử Mạnh Hưng.

Đề tài được hội đồng đánh giá cao kết quả mà NCS đã đạt được, với 5 bài báo quốc tế ISI và 2 bài báo trong nước.

Xin kính chúc anh và tập thể thầy cô hướng dẫn luôn thành công trong cuộc sống và NCKH trong tương lai.

Dưới đây là một vài hình ảnh trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hồng Hanh:

Ảnh NCS. Nguyễn Hồng Hanh chụp cùng tập thể thầy cô hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận văn

Ảnh NCS. Nguyễn Hồng Hanh chụp cùng tập thể thầy cô hướng dẫn GS. TS. Nguyễn Đức Hòa và TS. Chử Mạnh Hưng