Kính gửi các thầy, các bạn cựu sinh viên. Chỉ còn hai tháng nữa là tới sinh nhật lần thứ 15 của ITIMS. Giống như đã làm đối với lần sinh nhật 10, ban Giám đốc cùng với ITIMS Alumini mong nhận được các bài viết của các thầy, cô và anh, chị.

 ITIMS’s DAY lần thứ 15

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi các thầy, các bạn cựu sinh viên. Chỉ còn hai tháng nữa là tới sinh nhật lần thứ 15 của ITIMS. Giống như đã làm đối với lần sinh nhật 10, ban Giám đốc cùng với ITIMS Alumini mong nhận được các bài viết của các thầy, cô và anh, chị. Nội dung có thể là bất kỳ kỷ niệm về ITIMS, các bài phân tích đánh giá, góp sức cho sự phát triển của ITIMS. Bài viết không hạn chế thể loại, văn xuôi, thơ, bình luận… Các bài viết, năm nay sẽ được sưu tập và đóng quyển như một kỷ niệm về quá trình 15 năm xây dựng và phát triển ITIMS.

Các bài viết có thể viết trực tiếp vào diễn đàn ITIMS tại địa chỉ:
http://www.itims.edu.vn/itims/forums/forum.asp?FORUM_ID=69
hoặc gửi về địa chỉ email: mtuan@itims.edu.vn

Thay mặt Ban Giám Đốc viện ITIMS
và Ban liên lạc ITIMS Alumini