Ngày 20/8/2012, Viện ITIMS đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2011 – 2012. Theo báo cáo của PGS.TS. Viện trưởng Vũ Ngọc Hùng:

– Về công tác tổ chức viện:

Năm học vừa qua, Viện đã tuyển được 05 cán bộ trong đó 04 TS và 01 ThS. Đến nay Viện ITIMS có tổng số cán bộ là 32 người bao gồm 25 cán bộ biên chế cơ hữu, 3 cán bộ hợp đồng ngắn hạn của viện ITIMS, 4 cán bộ kiêm nhiệm.Trong đó: Giáo sư: 01 người; Phó giáo sư: 04 người; Tiến sĩ khoa học: 01 người; Tiến sĩ: 18 người; Thạc sĩ: 02 người;

Viện đã cử 05 cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính và đi thực tập tại nước ngoài.

– Về công tác đào tạo:

Đến nay Viện ITIMS vẫn duy trì và phát triển môi trường đào tạo có chất lượng cao về Thạc sĩ khoa học. Chương trình đào tạo luôn cập nhật gắn kết với định hướng Nghiên cứu khoa học. Lực lượng giảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiệt tình. Môi trường đào tạo nghiêm túc không có tiêu cực. Thường xuyên hợp tác quốc tế trong đào tạo cao học.

Tính đến tháng 8/2012, Viện ITIMS đã đào tạo được 325 Thạc sĩ, 13 Tiến sĩ.

Trong hợp tác Quốc tế về đào tạo thạc sĩ: ITIMS đã mời giáo sư ĐH Amsterdam sang giảng dạy; cấp học bổng quốc tế cho các học viên cao học.

Ngoài ra ITIMS còn tham gia  đào tạo đại học trên cơ sở hợp tác với các viện đào tạo trong trường trong khuôn khổ các chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng, Kỹ sư chương trình tiên tiến, Kỹ sư vật lý,….

– Về công tác Nghiên cứu khoa học:

– Tăng cường đẩy mạnh về quy mô , nội dung và chất lượng NCKH.

  • Số lượng đề tài NCKH năm 2011-2012 các loại tăng mạnh: 02 đề tài NN; 05 đề tài NAFOS.
  • Phát triển hướng nghiên cứu mới: graphen, tích trữ chuyển đổi năng lượng,…
  • Số lượng bài báo quốc tế ISI tăng mạnh với tổng số 20 bài

– Tăng cường tiềm lực NCKH: Triển khai dự án đầu tư chiều sâu ITIMS; đẩy mạnh xu hướng tự xây dựng các hệ thiết bị đo lường và công nghệ.

– Mở rộng hợp tác Quốc tế: Tham gia đề xuất dự án NCKH thuộc chương trình STIC-ASIE, Pháp.

– Về hoạt động hợp tác quốc tế năm 2011-2012:

Trong Đào tạo:

  • Tiến hành chương trình đào tạo chung với FOS (UvA) về KHVL tại ITIMS cho khóa 2011 và dự kiến tiếp tục đào tạo theo chương trình này cho khóa mới 2012.
  • Tiếp nhận học bổng cho sinh viên cao học từ chương trình hợp tác với FOS (UvA).
  • Đề xuất dự án hợp tác trao đổi học viên và cán bộ giữa hai cơ sở đào tạo ITIMS (HUST) và FOS (UvA) với ĐHTH Amsterdam.

Trong Nghiên cứu khoa học:

  • Tổ chức The Sixth Vietnam-Korea International Joint Symposium, Hanoi, November 14 – 15, 2011.
  • Tổ chức các buổi seminar do các nhà khoa học quốc tế trình bày tại ITIMS (Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Hà Lan).
  •  Các hợp tác khoa học của các nhóm nghiên cứu của ITIMS với các tổ chức khoa học trên thế giới (Nhật bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Điển…).
  • Tham gia đề xuất dự án hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực MEMS và khoa học nano theo chương trình STIC-ASIE, Bộ Ngoại giao Pháp chủ trì.

Một số hình ảnh trong buổi họp tổng kết:

PGS.TS. Phó viện trưởng Nguyễn Phúc Dương tuyên bố lý do và chủ trì buổi họp

PGS.TS Viện trưởng Vũ Ngọc Hùng báo cáo tổng kết tình năm học 2011 – 2012

PGS.TS Viện trưởng Vũ Ngọc Hùng báo cáo về hoạt động đào tạo

PGS.TS Viện trưởng Vũ Ngọc Hùng báo cáo về hoạt động Nghiên cứu khoa học 

Các cán bộ Viện ITIMS chăm chú theo dõi…

Cuối cùng Chủ tịch Công đoàn Lương Ngọc Anh báo cáo kết quả đạt được
những hoạt động công đoàn trong năm vừa qua