9g30 sáng ngày 3-10-2008, tại phòng họp ITIMS, P409 đã tiến hành Đại hội chi bộ ITIMS-Vật lý hạt nhân và ra mắt ban chấp hành chi bộ mới nhiệm kỳ 2008-2009

Đại hội chi bộ đã tiến hành các hoạt động :

PGS. TS Vũ Ngọc Hùng đọc Quyết định giải thế 3 chi bộ cũ và Quyết đinh thành lập 4 chi bộ mới trong đó có chi bộ ITIMS-Vật lý hạt nhân mới.

Hình 1: Lễ chào cờ

– Bầu Chủ tịch đoàn gồm các đồng chí :

+ Vũ Ngọc Hùng

+ Nguyễn Tất Thắng

Đồng chí Vũ Ngọc Hùng đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ về các mặt :

+ Tư tưởng chính trị

+ Công tác chuyên môn

+ Xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực

+ Công tác phát triển đảng viên mới

+ Công tác thi đua

Hình 2: Đồng chí Vũ Ngọc Hùng đọc Quyết định thành lập chi bộ mới ITIMS-Vật lý hạt nhân

Chi bộ họp và thông qua Phương hướng công tác chi bộ mới về các mặt tư tưởng, xây dựng chuyên môn, xây dựng đơn vị, tổ chức và phát triển Đảng

Thảo luận đóng góp cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng, chi bộ đã thu được những ý kiến đóng góp của các đảng viên lão thành cũng như các đảng viên mới: (GS Thân Đức Hiền,PGS Phạm Thành Huy, các đồng chí Vũ Anh Minh, Lê Văn Miễn, Nguyễn Tất Thắng)

Đề cử và bầu chi ủy mới gồm 3 đồng chí:

+ đồng chí Vũ Ngọc Hùng

+ đồng chí Phạm Thành Huy

+ đồng chí Nguyễn Tất Thắng

+ Bế mạc

Hình 3: Ra mắt ban chấp hành chi bộ mới

Nguồn : ITIMS