Kính gửi các cán bộ viện ITIMS, học viên ITIMS,

Nhân dịp năm mới 2011, Lãnh đạo viện ITIMS xin chúc toàn thể các cán bộ và học viên ITIMS một năm mới dồi dào sức khỏehạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Chúc cho viện ITIMS không ngừng phát triển

và vững bước hướng tới tương lai.

Trân trọng,
Lãnh đạo viện ITIMS.