PTN Công Nghệ Vi Hệ Thống Và Cảm Biến

Phòng thí nghiệm công nghệ vi cơ điện tử và cảm biến (Micro-nano systems and sensors technology Laboratory) là phòng nghiên cứu mạnh về vật liệu điện tử và các linh kiện điện tử ở Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phòng thí nghiệm gồm 4 nhóm nghiên cứu:

  • Nhóm vi cơ điện tử và vi cơ hệ thống (MEMS),
  • Nhóm Pin (battery),
  • Nhóm vật liêu quang điện tử (Photoelectronic materials),
  • Nhóm cảm biến sinh học (Biosensors).

Với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, phòng thí nghiệm công nghệ vi hệ thống và cảm biến đã xuất bản rất nhiều các công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín (ISI).

Giảng viên, cán bộ

TT

Chức danh/Họ và tên

Vị trí

2

PGS. TS. Bùi Thị Hằng

Phó phòng

3

GS.TS. Vũ Ngọc Hùng

Giảng viên/ Nghiên cứu

4

PGS. TS. Trần Ngọc Khiêm

Giảng viên/ Nghiên cứu

5

TS. Ngô Ngọc Hà

Giảng viên/ Nghiên cứu

6

PGS. Chu Mạnh Hoàng

Giảng viên/ Nghiên cứu

7

TS. Chu Thị Xuân

Giảng viên/ Nghiên cứu

8

TS. Vũ Thu Hiền

Giảng viên/ Nghiên cứu

9

TS. Phạm Văn Tuấn

Nghiên cứu viên

10

ThS. Nguyễn Ngọc Lan

Kế toán trưởng